دمی با شعر نو
 

1

هرکسی حال و هوایی داشت ماهم داشتیم

همدلی بود فصد آغاز بهاری داشتیم 

سرد و سنگین تند بادی سخت میدان دار شد 

برگ ریزانی دگرآغاز شد ما هیچ می پنداشتیم

2

سرد,

غمگین,

سخت درخویش فرو رفته هوا

کاش یک چند ببارد باران

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۳/۱۱/٧ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

1

آفتاب

جاری آب

مستی ومی

بازدشت دل من خاطره باران شده است

پرم از زمزمه سبز خیال

2

صبح است و نماز

باش تا

زندگی از سر گیریم

پرعرفان

پرعشق

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۳/۱۱/۳ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

حکومت خوب و ایده ال

حکومت خوب حکومتی است که درآن ایدئولوژی در خدمت مردم باشد نه مردم در خدمت ایدئولوژی

حکومت خوب حکومتی است که افرادش  همه در رفا نسبی باشند واین  شامل خوردوخوراک وپوشاک , بیمه بیکاری و درمانی باشند

حکومت خوب حکومتی است که مردمانش  از برنامه های جاری و آتی مملکتشان مطلع بوده و در خصوص رفتار اجتماعی  واطاعت از قانون مرائی ومصداق خودمدیریتی مبتی برعشق وعلاقه و ایمان باشند

حکومت خوب حکومتی است که نیروهای نظامی اش کم تعداد اما پرتوان وموجودیت آنان صرفا برای دفاع در برابرنیروی ها  ومهاجمان خارجی باشد وشاخصه اصلی  این نیرو ها مومن ومقید بودن به دین وعلاقه مند بودن به حفاظت ازحق و حقوق مردم ومملکت باشند

حکومت خوب حکومتی است که براساس برداشت روزآمد  و علمی از دین دراکثر موارد اجتماعی خصوص موارد اقتصادی تاکید و تکیه اش بر ارجح واصلح دانستن منافع جمع برافراد بوده و مردمی بودنشماثر از این نوع نگاه و نظر اجتماعی باشد

حکومت خوب حکومتی است که حاکمانش همه مردم  را باهررنگ , ملیت ,ونژاد  یکسان ببیند

حکومت خوب حکومتی است که درآن حاکمان ومسئولین امر بیشتر از مردم عادی  وعامی به قانون مقید ومطیع باشند

حکومت خوب حکومتی است که درآن  رای ونظر اجتماعی افراد , گروه ها و تمامی اقشار یکسان و یک گونه درنظر گرفته شده و محترم شمرده شود

حکومت خوب حکومتی است که درآن مقام ومنسب و مقام منجر  ویا موجب کسب  مال ومنال نمی گردد

حکومت خوب حکومتی است که پست ومقام و . عامل تفوفق  و تبعیض نبوده ودربهره برداری ازمواهب اجتماعیهمه یکسان و یک گونه باشند

حکومت خوب حکومتی است که  مسئولین آن در امر بهره بردن خود و اقوام واطرافیانشان از رانت ناشی از قدرت  و....نهایت خویشتنداری را داشته و برای رعایت این مهم خداترسی و تقوا رانصب العین خود قرارداده وحق الناس را برهرچیز و همه چیز  ارجح بدانند

حکومت خوب حکومتی است که آموزش و پرورش همه فرزندان یک ملک ومملکت یکسان بوده واز تکفیک کیفی آموزشی به هردلیل خودداری شود

حکومت خوب حکومتی است که مبادیان امر و مسئولین آن در رابطه با اخلاق و رفتار اجتماعی بیشترازآنکه بگویند عملکرده و عملشان مشوق و مبلغ  حقانیت آنان باشد

حکومت خوب حکومتی است که جذبش بسیار بسیار بیشتر ازدافعه اش باشد ودافعه اش مقدمه ای برای جذب دورشده گان از زحمت و موهبت های اجتماعی

حکومت  خوب حکومتی است که هیچگونه نگرانی و دلواپسی برای تداوم حکومتش  نداشته وخود را قیم وقائم مردم نداند

 حکومت خوب حکومتی است که حاکمان حکومت کردن را برای دیگران بخواهند و نه برای خودشان

حکومت خوب حکومتی است که قصد ونظرش کسب رضایت خدا بوده و رضایت خدا را در رضایت مردم ببیند و بداند

 حکومت خوب حکومتی است که مردم به آن معتقد باشند نه مرعوب 

حکومت خوب حکومتی است که مردم به آن عشق بورزند نه ازآن بترسند

حکومت خوب حکومتی است که حق و حقوق همه اقلیت های مذهبی را گرامی بدارد

حکومت خوب حکومتی است که نه در حرف و برروی کاغذ بلکه عملا تمامی منابع ومنافع طبیعی اش متعلق به همه باشد

حکومت خوب حکومتی است که اقتصادش درخدمت کلیت مردم و مبتنی برنظم وانضباط پایا و پویا باشد.

حکومت خوب حکومتی است که درآن تهمت وافترانباشد .

حکومت خوب حکومتی است که وابستگی و دلبستگی به حاکمان باعث تضعیف ونادیده گرفتن حق وحقوق دیگران نشود

یاد اون روزا به خیر

روزایی که همه مث هم بودیم

روزایی که  همه مون باهم بودیم

کسی عقب نمی موند

کسی تک چرخ نمی زد

داشتن و نداشتنی توکار نبود  

غم نبود

غصه نبود

فقر نبود

کسی تنها نمی موند

کسی تنهانمی خورد

هیچ کسی مورثی پولدارنمی شد

حسرت نداشتن خونه نبود

دردی نبود اگه بود دوای درد مجانی بود

یاد اون روزا بخیر

روزایی که دور بودیم از حقه و دوز کلک

روزایی که توش دروغ معنا نداشت  

یا دروغ موجب ثروت نمی شد

کسی یکروز و چند روزه پولدار نمی شد

یاد اون روزا بخیر

روزایی که همه می فهمیدند

کسی گول دیگری رو نمی خورد

کسی ذوست نداشت کسی رو واسه ی سود خودش گول بزنه

نمی شد هیچکسی بازیچه دست این واون

کسی ابزارجنایت نمی شد

 قتل نبود

غارت نبود

زندون وحصار  وبندمعنا نداشت

هیج کسی فکرنمی کرد ازدیگرون خیلی سره

ادامه دارد هردوقسمت بالا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۳/۱٠/٢٩ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

1

هوا سرد 

و 

زمین پربرف

زمستان است  

باید رفت

زمستان است  

باید رفت

2

گاهی اوقات 

دلم می گیرد

همچو فریاد غروب

گاهی اوقات

پرم  

پرم از حس سکوت

یا که

غریب

3

زمان و ثانیه هاش  

روتنم سورتمه میرن

مونده ام

این همه بیداد چرا

4

بیاقد هم باشیم

بیا مث هم باشیم

سایه بون خونه هامون

گرمی دستان خدا

نمیشه یکی سیر سیر باشه و یکی گرسنه ی گرسنه !نمیشه یکی  هیچی نداشته باشه و دیگری همه جیز! نمیشه یکی فقیر باشه و از همه چیز محروم و دیگری اونقد داشته باشه که نتونه یا نشه کاری اش کرد!نمیشه یکی یا عده عزیزدوردونه باشند و دیگری و دیگرون  ول معطل! نمیشه با بیشماری از این میشه ها از خدا انتظار مهرو محبت داشت !!

5

بعد عمری بازدارم من هوای عاشقی

ای دل عاشق چه می شد عشق بارانت کنم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۳/۱٠/٢٧ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

هی....به جان تو قسم که منم مثل توام ,عین توام, هرچه گفتی همان را عددم!!!!!

1

باز سرد است هوا

به گمانم دوچندحادثه با خود دارد

دور* افتاده به دستان مردان غرور 

یا که

یک دندگی ونادانی 

کاش می دانستیم

کاش می فهمیدیم

آخر  آن جاده

آن نمی دانم دور

چه کسی منتظر است

*دوربه معنای نوبت

وقتی که خودمان نباشیم

وقتی که خودی مستقل و خود اتکا اما با تقوا و خداترس نداشته باشیم همه اش سعی می کنیم که بفهمیم که کی چی گفت یا که کی چی می خاد  

همه اش سعی مان این است که محبوب فلان کس .فلان گروه و فلان نوع تفکر باشیم  و این می شود بی ارادگی و خودباختگی ناخودآگاه  و اگر ما  درمسند ومقامی باسیم و یا  نماینده جمعی و یا .. درآنصورت  ما به جای  شناخت مشکلات و معضلات  و تلاش برای  یافتن راه و راهکار می شویم یک آدمی که صبح تاشب گوش یه زنگ است و دست به تلفن!که بفهمد فلانی و فلانی ها چه گفتن و چه می خواهند که ما هم آنرا بخواهیم و آنرا انجام دهیم  و این قطعا مطلوب و محبوب ماهایی که قصد و نیت مان خداست  و معیار و محکمان خدا ترسی  نخواهد بود واین قطعا مارا از مردمی که مارا انتخاب  دورخواهدکرد و یک روزی می رسد که ماآنها را نمی فمیم !وخدای ناکرده حرفمان حرف انها نخواهد بود !!

حاصل کلام  وقتی مامی خواهیم حرفی بزنیم اظهار نطری بکنیم و لی مستمع می داند یا می تواند حدس بزند ما چی می خواهیم بگوییم درآنصورت ما ول معطلیم و دیگر نمی توانیم خلاق باشیم  و اهل حل و فصل امور !! البته این با تقیل و تقید داشتن به رای ونظر مورد توافق جمع منافاتی ندارد  خصوصا در مواقعی که براساس قانون فردی درمقام بیان یا اعلام حرف و نظر برای فصل الختام کار و جلوگیری از هرج ومرج باشد البته این مهم را هم باید درنظر داشت که آن فصل الختام قطعا می بایست ماحصل ومبین نظر جمع و اکثریت باشد ولاغیر

تقیل رای و نظر مردم در جنگ صفین توسط امام علی ع  بود ,علی رغم ماحصلش که ظاهرا به ضرز پیروان علی ع  شد درآن مقطع   اما این تصمیم امام علی ع  تقدس و تقدیر  یک بزرگ منادی و رهبر  از رای و نظر مردم بود که نهایتا پس از فراز و نشیب می توانند راه را ازچاه تشخیص دهند   

بد ذفاع کردن ضررش بیشتر از خوب حمله کردن است (چیزی به این مضمون ) :دکترعلی شریعتی

نکته دیگری که هر مسلمان باید و بایستی بداند این است که  رای و نظر جمع  اگر منجر به اشتباه بشود اولا برای شخصی که جهت پیروری کردن ازآن دستور کلی صادر می کند گناه محسوب نمی شود ویا اینکه ایشان هم به همان سهم مسئول است و در پیشگاه الهی  مورد تشویق یا تنبیه قرار می گیرد  ,در غیر انصورت همه خوب و بد تصمیمات برگردن یک فرد افتاده و  این باربسیار بسیار سنگینی است که محافظه کاری یک قرم ویک ملت و یک جمع به ضرر یک انسان شریف تمام می شود و یا  به ضرر یک تفکر و یا حتی نظام که این هضمش چندان ساده نیست !  

 اصلا اصل  واساس دین بر اختیارناشی از آگاهی است : آگاهی که خداوند منان توسط پیامبران  و اولیاء  به بندگانش عطا می کند  تا در صورت متدین بودن فرد و انجام عبادات و مناسک لازمه مقدمه باشد برای تعمق بخشیدن براین عبادات است  تعمق و فهمی که ماحصلش تزکیه است و حکمیت 

 تزکیه برای تقید دینی و زدودن زنگار گناه از تن و روان با منش انسانی و عرفانی 

و کتاب وحکمت جهت بالا بردن فهم وهدایت  و حمایت انسان جهت ساخت و ساختن  جامعه و جوامعه براساس  علم واستاندارد  جهانی, تدابیرجمعی , عرف معقول و مشروع

هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوعلیهم ایاته ویزکهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین (جمعه 2)

اوست کسی که ازمیان بی سوادان فرستاده ای از خودتان برانگیخت ,تا آیات او را برآنان (شماها) بخواند و پاکشان گرداند وکتاب و حکمت بدیشان بیاموزد ,و(آنان) قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند (می گویداز خودتان نه از فرشته گان ,نه از ابرانسان ها  البته این انسان این انابشرمثلکم بعدا و پس از انجام رسالت و محقق ساختن اهداف  دینداری و دینمداری که حاصلش پاک شدن و عالم بودند وحکمت آمیختن مردم است این فرد عادی به مرتبه ای می رسد که خدا و تمامی ملائک به ایشان سلام می فرستند  و این بعد از  اعلام رسالت است,  بعد ازانجام رسالت است  و بعد از محقق شدن اهداف اصلی که همان قسط و عدل  است  

 وحال هرکدام از ماها بخواهیم در رابطه با دین حرفی برای گفتن داشته باشیم باید ابتدا خود را تزکیه کنیم خود را پاک کنیم  مسلح شویم به اخلاق خوب به خلق و خوی نیکو  ,به داشتن جادبه , به جلب نظر مردم و این با لجاجت و تک فکری و تک خوانی همخوانی ندارد باید رسالتمان همسان و همسو با راه و روش و منش پیامبرمان باشد 

اهل بخشش

اهل گذشت

اهل تزکیه 

اهل کم خواهی

اهل دیگر خواهی

اهل تحمل

اهل گوش دادن

اهل شنیدن

اهل سلامت

اهل رعایت

اهل محبت

اهل علم

اهل حلم 

اهل دانش

اهل بینش

اهل رحم

اهل نرمی و نرم خویی

 اهل بزرگ منشی

اهل مهربانی 

اهل همدلی

اهل همدردی

علی ع می فرماید دلم می سوزد یا  که دلتان بسوزد و تاسف بخورید برای کسانی که محکوم شده اند  کسانی که با اعمال و کردار خود مستوجب مجازات شده اند !می فرماید  غمگین شوید, تاسف بخورید  که چرا چنین شده است و بنده ای از بندگان خدا اینگونه به کژراهه و بی راه رفته است  !

اما خودمان را ببینییم که چسان و چطور از اینکه رقیبمان متهم شده خوشیم و اصرار داریم با تکرار اشتباه  و سرزنش او رادر معرض اتهام قرار داده و  به سمت وسوی  نیستی و نابودی سوق دهیم وبرای ثابت کردن خود نبش قبر حوادث کنیم 

 خورد و خوراک آنانی که برسر سفره ی محبت مان نشست اند  کوفتشان کنیم

دافعه را استاد مسلم باشیم

بجای چه کرده ایم  چه کرده اید را هرلحظه فریاد بزنیم  

 بجای اینکه بگوییم چی هستیم همه اش تکرارکنیم چی بودید و چه چه !! .

شب

ستاره

رونق مهتاب

کاش این آرام پایانی نداشت

کاش فردانیز از آرام پر می شد 

2

نمی شود از حادثه بزرگی که در فرانسه افتاده ننوشت  و از  شلوغ بازاری که دنیای رسانه ای استعمار  خصوصا بی بی سی مکار  به راه انداخته تا ازآب گل آلودی که توسط عوامل مشکوک القاعده یا داعش اتفاق افتاده  سوء استفاده تبلیغاتی کنند چیزی نگفت

باید وبایستی دانست که آزادی با هتک حرمت پیامبر عطیم شان اسلام فرق دارد و احمق هایی که با کشیدن کاریکاتور در گدشته نه چندان دور احساسات مسلمانان خصوصا اقشار عادی و عامی را برانگیختن و سبب اغتشاش در بسیاری از کشورهای اسلامی شده و  حتی در بعضی کشورهاهمچون پاکستان بیش از بیست وچند نفر کشته شدند  و آب ازآب تکان نخورد  فرق دارد و قطعا این کارکاتوریست های بیدین وسبک مغز محکوم اند و مطرود

چند سال پیش هیچکدام از این انسان نماهای استعماری با کشته شده گان تظاهرات ناشی از کشیدن کاریکاتور (پیامبراسلام) اظهار همدردی نکردند و آن کاریکاتوریست های بیدین و احمق را مورد نقد قرار ندادند  وفقط بهانه ای شدبرای گروه های افراطی تا به سبب آن باز هم  جهره اسلام عزیز را خشن  وبی منظق نشان دهند وهمکاران  این کافران  بازهم برپشت نشریات جدید الانشارخود به چهره پیامبررحمت  وانسانیت اهانت نمایند وبا بوق وکرنا تیراژ سه میلیونی به چاپ برسانند

مسلمانان واقعی ضمن محکوم کردن هر گونه اقدام تروریستی  که باعث کشته شدن افراد بیگناه می شود خریدن نشریه ای که علی رغم این حادثه غمگین باز هم برطبل اسلام ستیزی زده است مزموم بوده و آنرا گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانند

ونابخشودنی تر اینکه نباید بگونه ای عمل کرد تا با نیاتیاناهو قاتل کودکان فلسطینی که این روز ها برای کشته شدگان چند یهودی اشک تمساح می ریزد هم سخن و هم جبهه شد

دشمن دون  

تیغ بردست 

مست مست  

زین تظلم کاسه صبرم شکست  

حقیقتا امروزه دین مبین اسلام تمام قد دربرابر کفر و تحجر ایستاده و باید وبایستی عاقلانه و با درایت از آن دفاع کرد 

دفاعی معقول

 دفاعی مطلوب

دفاعی مبتنی برروشنگری

دفاعی عاشقانه

دفاعی عرفانی وعارفانه

دفاعی براساس سیره و رفتار محمد مصظفی(ص) پپامبر  بخشش و رحمت  

امروزه  وبرای معرفی اسلام ناب یایدو بایستی با تمامی وجود در برابر خشک مغزی و تحجر بایستیم و این بلای جانکاه را که از بدواسلام در شکل سطحی نگری دینی و توجه و اصرار بر تقید و تعبد به ظواهر  علی ع را از رسالتش که همانا اسلام اجتهادی بود محروم ساخت  ازدایره اسلام بیرون کنیمو یادمان نرود که امام خمینی ره در سالهای آخر عمرپربارشان فریاد های بلندی برعلیه تحجر زده و گویا متوجه شده بودند که پاشنه آشیل این حرکت عظیم و الهی می تواندافراگی گری  و اصرار برجزم نگری و نداشتن دانش و بینش  عمقی ودریک کلام اجتهاد انقلابی باشد واین انقلابی گری نه به معنای جنگ طلبی وستیز کهمبتنی بر نوآوری موافق اصول اما زمان محور  وجامع نگراست واین اجتهاد بیش و پیش از هرچیزی از انطباق خشک و مکانیکی  اجتناب می کند

 اجتهادی که فراجناحی است

اجتهادی که از اقتدارگرایی مبراست

اجتهادی که مبلغ است

اجتهادی اختیاررابراجبار ارجح می داند

اجتهادی که شریعت را در کل حقی الهی می داند

اجتهادی که  عدالت را عمدتا  امری دنیوی و حق الناس می داند 

اجتهادی که بجای توجیه و سطحی نگری در رابطه باحوادث  وتغییر و تحولات اجتماعی به دنبال قانون وقاعده های  علت و معلولی است و برای پدیده های این جهانی با توجه به علم و حکمت خدا دادی  وبا شناخت سنن الهی که در افعال وفرایندهای  این جهانی مستتر است به دنبال یافتن  راه و راهکارهای حقیقی و معقول است

اجتهادی که عرصه را بر کوته فکران متحجر وهابی و شاگردان  و مزدوران آنان یعنی القاعده ,طالبان و داعش و ...  می بندد و هرگونه بهانه ای که چهره رئوف و رحیم اسلام ناب محمدی را خدشه دار کند از دست اسلم ستیزان استعماری می گیرد و در مواقع لزوم با جان ومال از این اسلام دفاع می کند

البته این دفاع مخاطبش انسانهای آزاد وآزاده است و الا در برابر انسانهایی نطیر نیانتیاناهو  وکسانی که برای خوش آمد اسلام  ستیزان و یا افکار مترتب ازوسوسه های شیطانی به پیامبرعظیم الشان اسلام اهانت می کنندباید و بایستی شعر زیر را زیر لب زمزمه کرد 

گرچه دنیا سخت

گرچه ره تاریک وظلمانی  

باش تا فردا برون آید ز پشت ابرها خورشید

این تن خونین

دلی پرخشم دارد موج موج

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۳/۱٠/٢٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

عشق آن پیر هنوزهم که هنوز است مرا می خواند -زندگی می گذردخاطروخاطره ای می ماند

1

با تو باید دوباره شروع کرد

ای دوباره  منادی باور  

در رونق بازار  لجاجت 

شعار اعتدال تودلها را جلا می بخشد .

اگرچه مردمان خود برتر بینی 

حرف آخر را اول می زنند

تو خویشتن داری واعتدال را

نه در حرف که درعمل برهمه گات دیکنه می کنی .

وقتی که چند لایه شدن  شرط یقاست

تو مصداق سلامت نیتی

آیینه باش 

که صداقت تو  امید را نوید می دهد.

با توبایدفاصله ها را با  پر کرد

باتوباید بخشش را تجربه کرد 

باتو بایدمنتظر فردا بود

با توبایدمنتطر فردا بود

نوشته ی بالا برای امید ملت و منادی اسلام ناب محمدی رئیس جمهور محترم آقای روحانی است که می باید با تمکین  و الهام از رهبری به بیمارتنی رنج  دیده از شعار ! سلامتی آراسته به شعور راهدیه کند

مردمان کم عمقی را بگویید 

دروغ بردش یک نسل است 

و

فردا در محضر تاریخ باید حساب پس داد 

که چه داده ایم و چه بدست آورده ایم؟

 مگرنه اینکه:

هدف وسیله را هرگز توجیه نمی کند  

مگرنه اینکه:

حکومت درخدمت دین است

نه دین ابزاری برای حکومت  

 مردمان

خود محوری  و باند بازی  راباید گفت: میزان رای ملت *است  

* اشاره به رهنمودامام خمینی ره 

اعتدال در زمانه ما یعنی قانون اساسی و طبق قانون اساسی نفردوم بعد از رهبری ,رئیس جمهور است  و لاغیر!!!

و ما می باید این مهم را باتمامی وجود باور داشته باشیم تا جمهوریت نطام که خون بهای بسیاری از شهدا از انقلاب مشروطیت تا کنون است محقق شود

باید بدانیم که محقق شدن جمهوری اسلامی بستگی به محترم داشتن رای مردم و روشن اندیشی و روشن بینی شیعی در شکل اجتهاد و روزآمد کردن راه وراهکارهای دینی توسط علما است  و این تنها راه طرد تفکرات تند و افراطی است که امروزه در لباس القاعده و طالبان و داعش  و...بزرگترین ضربه را به اسلام وارد ساخته و چهره اسلام رحمت و عطوفت را خدشه دار کرده است

بیایید با هم دوستی را دوباره و دگرباره تجربه کنیم 

بیایید با تمامی وجود همدلی و همدردی را فریاد بزنیم

بدور از خطئه  و وسوسه های شیطانی

بدور از منم منم زدن های خود برتربینی  

حرف مرد همیشه یکی نیست! 

وامام علی (ع) (درجنگ صفین ) علی غم نظرش خود را قربانی  نظرات جمع کرد تا  ماچگونه حکومت کردن را بیاموزیم

2

هفت وحدت رسیده باز از ره

باید از خود براند تنهایی

شهر دل  ز نوصفایی داد

پر ز عشق و ترانه و شادی .

راهیان راه فرداییم

عاشقان اوج پیمایی

ترسمان ز سخت دنیا نیست  

اهل دینیم وصبرو همراهی .

واعتصموا بحبل الله جمیما و لاتفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمه اخوانا و کنتم علی شفا حفره من النارفانقذکم منها کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون (آل عمران 103)

و همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشویید و نعمت خدا رابه یاد بیاورید آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید,و(خدا) میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف اوبرادران هم شدید و (آن زمان که ) برکناره پرتگاه آتش بودید شما راازآن رهانید و اینگونه خداوند نشانه های خود را برای شما روشن می کند ,باشدکه شما راه یابید (هدایت شوید )  

ای رفیق زمزمه عشق نه آن است که تو می دانی ومن

آنکه اهل است برون کرده زخانه ی دل خود مکرسخن

دوستی باید وهمدردی ومیخانه و می  

چند روز دیگری  وقت سرآید نه تو مانی  ونه من

ولکل امه اجل فاداجاء اجلهم لایستاخرون ساعه ولایستقدمون  (الاعراف 34)

برای هرامتی اجلی است,پس چون اجلشان فرارسد نه (می توانند)ساعتی آنرا پس اندازند و نه پیش .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۳/۱٠/۱٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

ای همه داشته ام داشته باش,خاطر وخاطره ات سخت عزیز است عزیز

1

شب نشسته به کمین

پرم از تنهایی

بی تو من هیچ ام

با تو  همه چیز

هومعکم  اینما کنتم *  

 *(اوباشماست هرکجا که باشید)

2

قهر تو

خاطرم آزرده کرد  

لحظه ای چند پذیرایم باش  

شاید این پرده آخرباشد

ادعونی استجب لکم*

*(بخوانید مراتا شما را اجابت کنم)

 3  

وکم قصمنا من قریه کانت ظالمه وانشانا بعدها قوماآخرین

چه بسیارشهرهارا که (مردمش )ستمکار بودند درهم شکستیم, وپس ازآنها قومی دیگر پدید آوردیم  

این هشدار نه به فرد که به افراد یک جامعهاست !!

به یک کل

به یک مجموعه

به یک در هم تنیده خود گم کرده راه

به یک فرهنگ مسموم

به یک فرهنگ مطرود

به یک منم منم زدن زرنگ محوری

به یک ازهم جلو زدن اپیدمی شده

به یک هرکه به هرکه عرف شده

به یک هرچیز وهمه چیز برای خود

به یک حق خوری مباح

به یک حق شکنی مشروع

به یک خود برتربینی قومی

به یک خود خواهی قبیله ای  

به یک لجاجت ندیدن 

به یک تفاخرخودباختگی

به یک جامعه طبقاتی

به یک سرمایه داری لگام گسیخته ی نهادینه شده

یک....

وحال خداوند متعال

خدواندی که ماها را خلق کرده

خداوندی که همه چیز ما از اوست و از ان اوست  درجای جای قران برظلم نکردن برمابندگانش تاکید دارد  و حتی به دادن پاداش دوبرابر و دوچندان در باره اعمال حسنه (که همانا نیکی به مردم است اصرار دارد)  واین هشداری است برما تا با رفتار خود باعث تظلم به خود و دیگران نشویم 

ان الله لایظلم مثقال ذره وان تک حسنا یضاعفها ویوت من لدنه اجرا عظیما

هماناخدا وند( بربندگانش) ذره ای ستم نمی کند و اگر کمترین نیکی باشد خداوند دوچندان آنراپاداش داده و از نزد خود نیز پاداشتی عظیم می بخشد 

این خدای قرآن است است

خدای ما مسلمانها 

خدایی که همه اش رحمت است و بخشش

خدایی که تمامی سعی تلاشش دادن آگاهی و ایضا فرصت جبران به انسانهاست مبادا که با اعمال بدشان مستحق غذاب شوند این خدا خود را موظف به رحمت کرده است

  قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله کتب علی نفسه الرحمه  

بگو (آنچه درآسمانها و زمین است از آن کیست )بگو ازآن خداست که رحمت را برخویشتن واجب دانسته است 

حالا این رحمت و بخشش را را مقایسه کنید با رفتار و کردار نو مسلمانان  استعماری که در قالب گروه های افراطی  همچون داعش و....راه را برای ترویج  تیلیغ مسیحیت  استعماری (نه مسیحیت واقعی ) هموار می سازند اینان با تظاهر به اسلام  وبه نام اسلام بدترین و شنیع ترین اعمال را همچون سربریدن و کشتن , اسیر کردن و تجاوز به زنان  انجام می دهند تا اسلام رحمت و اسلام آرامش و عرفان  را بد جلوه داده دهند و دنیای تشنه دین و ادیان واقعی بخصوص دین مبین اسلام را به سمت و سوی  بی دینی وماکیاولیسم اخلاقی سوق دهند  

دنیا باید بداند که تفکر و تعقل غیر دینامیکی که توسط سلفی ها و مشخصا مروجان دینی آل سعود تبلیغ و تجویز می شود ریشه تمامی این تند روی ها و اعمال و کردار افراطی است  

امام اول تشیع  اما علی ع  اولین قربانی اینگونه تفکر است تفکری که او را از  حق خود وتشریع و تبلیغ اهداف دین برای سالها باز داشت و هنوز هم ما اثرات سوء آن اعمال و کردار را در تند روی و کج فهمی دینی می بینیم  

تاما ازرهنمودهای علی ع که عمده ای از آنها در نهج البلاغه  آورده شده است پیروی نکنیم صحنه برای سرمایه داری سنتی  و تفکر اسلام فئودالیته  و قبیله  ای که در کشورهای عربی  ریشه دوانده مهیا بوده  و در هر زمان و مکان هستند و خواهند بودجاهلان کج فهمی که تحت تاثیر تفکرات افراطی وهابیت وباتوطئه امریکا و اذنابش با جنایات انتحاری برای اسلام ناب محمدی مشگل ایجاد کرده و می کنند  

تفکری که بجای معنا و مفهوم  دین عمدتا به شکل تاکید دارد  و اعمال و رفتارشان  مشابه  با خوراج و دیگر دشمنان علی ع است

مصداق عیتی این تفکر واین افراد درآیه ذیل امده است  در این آیه به نادانانی اشاره می شود که دین و آیات قرانی رادر شکل طاهر و با فهم سطحی خود می بینند و می فهمند 

ومنهم امیون لایعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون

...وبی سوادانی هستند که کتاب خدا را جز خیالات خامی (تعبیر و فهم  سطحی خود) نمی دانند  و فقط گمان می برند  

4

تشنه!

خسته!

پریشان!

لب جوی.

وای اگر نعمت این سبز زما بستانند  

رورگاری است پراز پست و بلند

همه مان منتظر فرداییم .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۳/۱٠/٧ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

کاش می شد همدلی را شهرت این شهر کرد

1

خسته بودم خاطرتو خاطرم آرام کرد

بی تو دنیایم غریب است  خانه ی من سرد سرد

گرچه شب سنگین سنگین  ,گرچه سخت است تاسحر

جام می ,گرم نگاهت, کم کند بد هجمه ی این کهنه درد

2

سایه دراین شهر سنگین است

من زسایه ی خویش می ترسم  

مبادا در شلوغ آباد این بازار

توان وجایگاه خویش نشناسد  

سایه در این شهر سنگین است  

من دلم گرم است به خورشیدی که می آیدو نورش گرم ویکسان است  

و

می داند

چه باید کرد

چه باید گفت

که را باید گرامی داشت .

3

این شعر برعکس شعر اول دل داده به شب و شب را می ستاید و اگر پرسیده شود چرا؟باید گفت شعردل گفت درون است متاثر ازحال و هوای آدمی ونمی شودکاری اش کرد  :

شب شوق را به خلوت جانم نشانده بود  

رونق خیال

انبوه خاطرات

من عشق را به قیمت عمرم خریده ام 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۳/٩/۱٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi