دمی با شعر نو
 

با تو

من ماندنی ام 

با تو

از ظلمت این شب گذر خواهم 

زندگی خواهم کرد 

پرسبز

برلب جاری جاوید  آب 

آسمان آبی 

موج موج خورشید

سایه آرام درخت 

حافظ  

و

سعدی

یاد شیراز 

رونق شعر

با تو من فردا را خواهم خواست

با تو من فردا را خواهم دید 

با تو من فردا را خواهم بود 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩٥ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

مانده روزی چند   

از دیار پار

باز  آمده عید

باز آمد بهار .

سال نو در ره

در تلاشم من

تا رها سازم

حس خود از بند.

بازآمد بهار

رونق دیدار

دشت و دامن سبز 

 شادی بسیار

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٠ اسفند ۱۳٩٥ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

من

و

تنهایی

و

شب

خاطره دریا دریا

به گمانم

که 

هوا 

طوفانی است 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٥ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

 1

ای شب چه گویمت  

کهچه ها دارد این

خیال 

دربند خاطراتم وخوش لحظهوصال  

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٥ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

1

ای دوست صفای خنده ات ما را بس 

مشتاق  تواییم عشق تو به از همه کس

هم گفت  نوای دل من باش در این آخر دم  

تا چشم نبندیم به دست  ناکس

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٥ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

1

تا که من بودم وعشق   روز و شب  حرف تو بود 

رونقی داشت امید ,ترسی از هیچ نبود  

حال من مانده ام و تنهایی  هجمه فاصله ها تلخی حادثه ها 

دست گیر دل من باش ذراین آخر گام ,سخت می آیدم این بود ونبود 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٥ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

 1

ای وای اگر پند ز خوب و بد ایام نگیریم

ای وای اگر خویش نبینم به کار دگران خرده بگیریم 

 این ره که  پرازخدعه و  گژاهه و دام است 

گر همدلی و صدق نباشد به بد کرده کردار اسیریم اسیریم

2

یاران همه رفتن چه غمگبن چه خرامان

 افتاده زپاییم تنها وپریشان

ای ذوست بیا کام ز این مانده بگیریم

چرخ چرخه خود دارد و  ایام شتابان 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

مرا اگر بها دهی  ,بهای من بهای توست

صدا ی تو صدا ی من ,صدای من صدای توست

سلام کن به دوستی به رونق برادری

خدای تو خدای من ,خدای من خدای توست

 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ  الحجرت آیه 10  

در حقیقت مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار گیرید  

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱ بهمن ۱۳٩٥ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi