دمی با شعر نو
 

تکرار اشعارقبلی که در سایت های بی نام ونشان و یا با اسم دیگر انتشاریافته!! ایناهم دیواری کوتاه تر از دیوار ما پیدا نکرده اند !!

واینکه از بخت بد سایتم هک شده و یا که  گم وگور شده!! که  می باید  پرشین بلاگ توجه کرده که نکرد وهوای مارا نداشت!!! چرا که گزارش دادم مشگل مارا حل کند اینکه سایت ام  را کلید می کردی انبوهی از نوسرمایه داران که چه عرض کنم  !!!این تبلیغات چی ها,انواع ...ورت و ... کر...ت و چی چی ز کننده های بی پدر مادر می آمد بالا بجای سایتم !!!!!و حالاما مانده ایم ویک نام ونشان که سایت اش نیست ومنتظر شاید که پرشین بلاگ غیرتش گل کند و از ما دفاع کرده و سایتم را رفع مشگل کند

1)
بودیم و
 
تمام عمرفریاد زدیم
 
یک لحظه ی مان
 
فرصت آرام نبود

2)

دل لرزان من و

زمزمه ی سبز خیال

دیربازی است

پراز منتظرم

3)

درانتظار بنشینم

پراز نیاز سحر

خوشا سکوت شب و

آسمان مهتابی

4)

ای نسیم

گر بردیار یاز من کردی گذار

گو با او

من خاطرات سبز او را بوسه باران می کنم

5)

با کسی کاریم نیست

کمتر خیالم خاطرات دور دست

برکشیدصاحب دلی ,بند نقاب

بعد عمری کاسه ی صبرم شکست

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٦ مهر ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

1

دوست دارم با تو باشم

مهربان

ای یادواره شادی و شعر و هم اندیشی

با تو فردایم پراز سیزاست

سخت می ترسم

ز هجران و زاندوه فراموشی

2

دوست تر دارم سلام ات را

بیااین تار و دود اندوده غم را ازسرای دل برون رانیم

دلم سنگین گرفته ست مرد

دورترها را به جان ودل خریدارم

صفای ده

دم باران

شکوه کوه

نوای نی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

 

Image result for ‫یمن امروز‬‎

Image result for ‫یمن امروز‬‎

Image result for ‫یمن امروز‬‎

Image result for ‫یمن امروز‬‎

Image result for ‫یمن امروز‬‎

2

2 

Women don’t have the same rights as men in Saudi Arabia.

They are not allowed to drive.

Most women cannot leave the country or get a job without the permission of their male )guardian (who is their father, husband, brother, or son) 

When women go outside their homes , they are required to cover their bodies and head with a veil, usually black in color.  Many also  cover their faces except their eyes

saudi-woman

 

 

 

 

 

 

 

            

به زنان عربستان بگویید:

اوباما شما را خیلی دوست دارد!!

و تمامی اهالی محترم امریکا خوشحال اند که شما کیف تان خیلی کوک است!!

و

کاملا آزادید و

آنجا مدینه فاضله  دموکراسی و انتخابات موافق با منافع ملی امریکاست!!

اوباما را بگویید:

در شلوغ بازار زر و زور وتزویر

حقوق بشر کیلو چند

 زنده باد منافع  ملی !

اوبا ما را بگویید :

جلاد یمن را تنگ درآغوش بگیر و به او بگوکه :

تمامی خون ریزی ها و قتل عام های خاورمیانه مفت چنگش باد

جان کری را بگویید همیشه اینچنین خندان باش  و دنیا راآنگونه ببین  و بخواه که صهیونیست هامی خواهند!!!

زنده باد سیاست

عمو سام را بگویید

تا آل سعود هست ,مردما ن سلطه گری و استکبار کبکشان خروس می خواند!!

مهم نیست اگر در عربستان حقوق بشر کشک است

مهم نیست اگر شاهزاده گان هوس ران آل سعود راهبران و رهبران غارت منابع ملی اند

مهم نیست اگر داعش والقاعده  با پول عربستان   مسلمانان رابه خاک وخون می کشند

مهم نیست اگر متهم اصلی تمامی خون ریزی ها و بی ثبات های  پاکستان وافغانستان   ال سعود است!!!

مهم نیست اگرسوریه ویران شده است

مهم نیست اگر عراق آشوب زده روزانه صدهاتن  از مردم بیگناه اش را ازدست می دهد

مهم نیست ... اگر

زنده باد دلارهای نفتی

زنده باد سرمایه داری و امپریالیسم

خرس های قطبی را هم خبرکنید

در شلوغ بازار ملی گرایی افراطی:

خوابتان آشفته مباد

فردا که خیلی زود دیر میشود

باید بجای سهم تان

پس مانده های زمستان را  دوباره تناول بفرمایید 

Image result for ‫یمن امروز‬‎

Image result for ‫یمن امروز‬‎ Image result for ‫یمن امروز‬‎
 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

مهربانا یک نظر یک خنده یک آرام می خواهم,خلاص

1

شب و روزم شتابان در گذار است

دلم دلبسته فصل بهار است

بده ساقی توجامی زان می ناب 

که مستی راه ورسم روزگار است

2

در وادی ایام به هرسخت پریدیم

سنگینی این قصه کم وبیش کشیدیم

دستان دلم سوی خدا بود شب و روز

جزء رحمت او از دگری هیچ ندیدیم

3

دوست دارم مثل همه باشم

همه هم مثل من

صلح را دوست دارم

ومحبت را

وعشق را

از اهالی قوم وقبیله پرستی بیزارم

و از کسانی که  اهل تفرقه ونفاق اند

فرقی نمی کند

چه شیوخ و سلطانهای  متحجرآل سعود

و چه فوکول کراواتی های  جمهوری خواه امریکایی

و از کسانی که به  برکت  هرکه به هرکه سرمایه داری

خرمراد را اس و قرص سوارند

و از اینکه در کشورهای خاورمیانه

و در عراق و سوریه و لیبی و یمن

هر روز ه چند صدتا انسان بی گناه لت و پار میشن  کک شون هم نمی گزه

یعنی که: بی خیال بی خیال اند

در دنیای هرکه به هرکه این روزا

هیچکس وقاحت نژاد پرستی صهیونیست  ها را نمی بیند

و هیچکس از اینکه قوم وقبیله آل سعود هنوز هم که هنوز است زنان را مثل عهد بوق از هرحقوقی محروم می کنند ناراحت نیست

حقوق بشر کیلو چند!!!

زنده باد منافع ملی کشورهای سرمایه داری

ای وای اگر در پس امروز بود فردایی و اینکه بدونید: هست

و

خدا

از مردمان ظلم نمی گذرد

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

1

اهل صلح ایم از جدال و جنگ بیزاریم

داعش و وهابیون شیطان ورذل اند ما ثناگویان ابراریم

ساقیا جامی بده آرام می خواهیم

بارلها گرم خورشیدت بتابان خسته از حجم شب تاریم

 

2

بامن از فردا بگو ای دل

که

شب را 

سخت و بی شبگیر می بینم

گرم یادت رونق راهم

من

ز باغ خاطرات 

خاطرات سبزمی چینم

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

ان الله یامرکم ان تودواالامانات الی اهلها واذاحکمتم بین الناسان ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا النساء :58

(خدا به شما فرمان می دهدکه سپرده ها رابه صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید درحقیقت نیکو چزیی است که خدا شمارا به آن پند می دهد خدا شوایی بیناست)

ان الله یامرکم

خداوند فرمان می دهد !

خداوند منان این بار دعوت نمی کند(مثل خیلی آیات دیگر)

بشارت نمی دهد

استدلال نمی آورد

به تفکر وا  نمی دارد

بلکه فرمان می دهد 

 یامرکم 

 در باره چی ؟

در باره :الامانات

چرا؟

چون پای حق الناس دربین است 

چون پای داشته و داشته های دیگری دربین است

چون تورا امین قرار داده اند  تا امانت را برسانی 

به کی؟

به اهلها

حالا بیا در رد امانت بی توجه باش

حالا بیا در رسیدن امانت به صاحبش اشگال ایجاد کن

حالا بیا سد راه رسیدن امانت باش

باور کن سخت است

باور کن مواخذه شدنش وحشتناک است

 وهمین نیست آیه شریفه فوق فرمانهای دیگری هم دارد

به یک چیز دیگر ی هم امر می کند  البته آن هم ازهمین جنس و تبار است

اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

نمی گوید بین هم کیش ها

نمی گوید  بین هم جناحی ها

نمی گوید بین هم مسلک ها

نمی گوید بین خودی ها

نمی گوید بین دینداران ودینمداران

البته می توانی بین آنها هم حکم کنی

می توانی آنها را  هم باهم صلح بدهی

اما با معیار ومحکی یکسان  وعادلانه

با میزان ناس

بدون فرق

بدون دوست وآشنا بازی

بدون تعصب قومی وقبیله ای

بدون توجه به افتراق در مذهب ومسلک ومرام

می فرماید

اذا حکتم بین  الناس

هرکه:

از هر نژاد

اهل هر کشور

با هر دین 

بدون توجه به  مقام وپست

بدون توجه با توان و توانمندی مالی

بین الناس

یعنی هرکه میخواهند باشند

حکم که می کنی باید رعایت عدل بکنی

واذا حکتم

اگرخواستی حکم کنی

اگرخواستند حکم کنی

اهل عدل باش

بهانه نیار

نگو گفتن باید اینجوری بگم

اذا حکتم

راه فرار برات گداشته

اذا :چون ,اگر,

اذا راه فرار است یا راه نجات برای تو که :

نمی تونی

جیگرشو نداری

علم وآگاهی اش را نداری

نکن

اما اگر کردی باید و بایستی بالعدل باشد  

ان تحکموابالعدل

چرا

چون اولا حق الناس است

ثانیا در این مهم نعمتی نهفته است

تو با این کاربه نیکو چیزی  دست می یابی 

 و خدا خیلی به این مهم توجه دارد

هم برای خودت خوب است که شخصیت و روح وروانت تزکیه می شود

وهم برای جامعه که متعاقب کار تو احساس امنیت وآرامش می کند

لذا نباید ونمی توانی اغماض کنی

نمی توانی پرده پوشی کنی

نمی توانی پنهان کاری داشته باشی

 چرا که او هم شنونده است و هم دارای بصیرت

ان الله کان سمیعا بصیرا

این دو صفت خداوند متعال شاهد بر این امر مهم هستند

هم می بیند

هم می شنود

چه پیدا 

وچه

پنهان

خودش می فرماید:

اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون ومایعلنون(البقره :)77

و اینکه عدل یک چیزی بالاتر و والاتر و اصلی تر از احسان و نیکویی ایت

دلسوزی و دل رحمی نعمت است

در قرآن به احسان هم همانند عدل امر شده است

اما عدل یک باید است سئوال می روی

اگر احسان نکنی کمثر ثواب می بری

اگر احسان نکنی حرمت  دین و دینمداری را نداشته ای

ااما اگرحسان کنی به تو احسان می شود

هل جزاءالاحسان الا احسان(پاداشت احسان احسان است)

,نمی گوید احسان نکردی چه وچه ,

انذار توش نیست ,

از اهرم تشویق و ترغیب استفاده شده است هل جزاءالاحسان الا احسان

اما اگر اهل رعایت کردن  عدل نباشی  مورد مواخذه قرار می گیری,

توبیخ  می شوی

تنبیه می شوی

اگر احسان نکنی به زیرسئوال می روی

احسان رنگ ولعاب دادن و بهینه کردن,  نهایی ساختن یک محل ومحیط و روابط اجتماعی است

جامعه اسلامی جامعه احسانی است

عطر احسان در فضای دینی خصوصا در فضای اسلامی  همه جا را پرکرده ومی کند

درجامعه اسلامی حرص نیست ,آز نیست ,طمع نیست ,زرنگی نیست,جلو زدن نیست ,

درجامعه اسلامی باید و بایستی از چالش و تضاد وتقابل خبری نباشد :

 جامعه اسلامی  تداعی و نمود ونماد جامعه  بهشتی است

جامعه اسلامی مقدمه بهشت است

 با تخیل  ,با وعده وعید نمی شود مردم را به بهشت علاقه مند کرد

علاقه لازمه اش عاشق شدن است

علاقه لازمه اش ایمان است

باید نشان بدهی بهشت را

باید جامعه بهشتی را نه درحرف که در عمل به عرصه ظهور برسانی

بایدبه  بهشتیان آموزش رفتن به بهشت داده شود

نه درحرف

نه درتعریف

نه در تحریف

در عمل

عملی که باعث ترغیب و تشویق دیگران شود

جامعه  بهشتی دوتا شاخصه دارد

یه آقایی: یه عالمی : یه مثل زده یا که شاید انتخابی از کل سخنش  شده باشد یعنی پس و پیش داشته باشه به هرحال می گوید:به غرب رفتم مسلمان دیدم اما اسلام نبود و به کشورهای اسلامی آمدم اسلام بود امامسلمانی نبود (چیزی به این مضمون-بعدا این جمله را می نویسم)

غافل  از اینکه درحال حاضر خیلی از کشورهای اسلامی از نظر شناسنامه ای اسلامی اند

غافل از اینکه خیلی از کشورهای اسلامی توسط  کسانی که منادیان و جانشینان  واقعی پیامبر  را کشته اند اداره می شود

حکومت منحط  ومرتجح وبسیار خشن  آل سعود  کجا و اسلام رحمت کجا

شاهان وشاهزادگان هوس ران آل سعود کجا و حکومت وجامعه اسلامی کجا

در قرآن کریم  دررابطه با بحث و تبلیغ  دستورقرآنی داریم :

 منطق ظزیف ,منطق عقلی  منطق الهی  وانسانی قرآن را بخوانیم وببینیم وآنرا با راه و روش جانیان داعشی و نووهابیون قاتل که در عصر رسانه ها انسانها را سر می برندمقایسه کنیم

اصلا سر بریدن چه صیغه ای است

این عمل نشان از استبداد و ایجاد رعب و وحشت دارد

این حرکت ممکن است در تاریخ و بندرت بعنوان یک حرکت عکس العملی و انتقامی حتی درآن شرایط غیرقابل قبول اتفاق افتاده باشد  قطعا حکومت مزدو و احمق آل سعود که هم اکنون در شرایط عادی برای اجرای حکم از این روش استفاده می کند محکوم ومنفوراست

این حرکت نه اسلامی است (اگر چه امکان دارد در تاریخ و در حوادث صدر اسلام اتفاق افتاده باشد اما الان این حرکت ضد تبلیغ است) الان این عمل بمانند لباس شهره است

الان این عمل عمل شهره است و قطعا حرام (البته من که در این حد نیستم که  خداناکرده نظر بدهم این تعریف قلم وقدم من است  بعنوان یک فرد عادی مسلمان در راه مبارزه با کسانی که امروزه با نشان دادن چهره خشن اسلام قصد ضربه زد به اسلام محبت و رحمت را دارند

این حرکت نه تنها بازدارنده نیست که مشوق دوری و ایجاد کینه نسبت به اسلام است

دور شدیم از اصل بحث:

به راه و روش قرآنی تبادل نظر و تامل آرا دراسلام محمد  ص بپردازیم

منطق اسلام محمدی را در تبلیغ اسلام ودر تشویق وترغیب دیگران به دین مبین اسلام براساس قران ببینیم:

ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن ان الله هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هواعلم بالمهتدین النحل125

(با حکمت واندرزنیکو به راه پرودگارت دعوت کن و با آنان به شیوه نیکو  با بهترین و با مقبولترین  شیوه )مجادله نما همانا خدابرکسی که از اهش منحرف شده و برراه یافتگان دنا است )

غافل از اینکه درقرآن حال و شاخصه های عمده, جامعه اسلامی برای ما شرح داده است

لایسمعون فیها لغواالا سلاما و لهم رزقهم فیها بکره و عشیا مریم :62

در این جامعه از سجن بیهوده خبری نیست:

از تعریف وتعارف های عاریتی

از تملق های دراندیشی

از طرفداری های جناحی

از تهمت های القایی

از منیت ای خود برتر بینی

از این است وجز این نیست های اقتداری گرایی

از ژست های روشن فکری مابی

از خود باختگی های فرهنگی

از لجاجت های ابوجهلی

از قساوت های وهابی گری

از جنایت های داعشی

از القاعده گری

از سلفی گری

از شیعه لندنی

پس چی :

لایسمعون فیها لغوا

و بعدش

الا سلاما

سلام: سلامتی

سلام :تعریف کردنی بدن چشم داشت

سلام :تشویق

سلام :ترغیب

سلام:بشارت

سلام :چیزی که خداوند منان و فرشتگان نبی گرامی و انییا ء اش را مخاطب آن قرارمی دهد

ان الله وملائکه یصلو  علی النبی یاایهاالذین آمنوصلو علیه و سلمواتسلیما الاحزاب:56ب

 به موضع بحثمان برگردیم :

لایسمعون فیها لغوا الاسلاما

و بعد

 ببین خداوند منان چقدر توجه داره

اهل مفتی کارکشیدن نیست

اهل تعریف وتمجید الکی نیست

اهل  احساساتی کردن مردم نیست

شرط ایجاد , شرط بقا و شرط تداوم این جامعه داشتن روزی است

خوراک ,پوشاک و محل ومکان

همه یه جورایی عین هم

یا احیانا چایین وبالایی قابل تامل و تحمل

ولی برای همه : هم صبح و هم شام روزی هست

حالا ما به یک مهم می رسیم

اینکه این جامعه,این محیط,این فرهنگ را کجاها باد دید؟

قطعا جوامع اسلامی

اگر نبود

اگر نشد

قطعا در شهرهای اسلامی

قطعا درجاهایی که علما و روحانیت هر دین ومسلک ومرام هستند

تعلیم وتربیت با گفتن صرف نیست

تعلیم وتربیت را نمی شود با خوندن کتاب یا تدریس کتاب به دیگران یاد داد :یا حداقل شرط اول واصلی اش این نیست

برای تعلیم وتربیت باید و بایستی سیره عملی داشت و علاوه بر این سیره شرایط اقتصادی را هم فراهم کرد

لهم رزقهم فیها بکره و عشیا

 ما شیعیان باید اینگونه جامع ای یا چیزی شبیه ونزدیک به آنرا در شهرهای مدهبیمان ایجاد کنیم وببینیم

این مراگز نباید تنها مرکز تعلیم وتربیت گفتاری  و علمی باشد

این شهرها باید محل عمل باشد

در این محلها باید عینیت دین واثر بخشی رعایت اصول دینی را دید

در بودن عدل در این شهرها

در بودن احسان در این شهرها

در نبود لغو وسخن بیهوده در این شهرها

در سلام گفتن به هم در این شهرها

در عدالت اقتصادی در این شهرها

درعدالت اجتماعی در این شهر

دامه دارد

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

بیا بیهوده گلها را نچینیم,بسختی رسته اند ,از سرد سرمای زمستان

1

در وقت نماز وقت دعاو سحری

یارب تو بکن به درد این دل نظری

عمری است اسیرم به کوی دگران

درگاه توختمی است به رنجوری این در به دری

ادعو ربکم تضرعا وخفیه انه لا یحب معتدین(پروردگار خود را به زاری وتضرع بخوانید که او از حد گذشتگان را نمی پذیرد)

اگر از حد گذشته ای

اگرزیاده روی کرده ای

اگر گناهی را مرتکب شده ای

اگرکسی را رنجانده ای

اگر حق کسی را پایمال کرده ای

اگر...پس,ادعوا :

بخواه

بخوان

چگونه؟

باتضرع

با پشیمانی

با پریشانی

که او از حد گذشته ها را دوست ندارد

از تو  به سبب آن کاری که کرده ای رنجیده

دوستت ندارد

پس گریه کن

اشک بریز

ازش بخوا ه :ادعوا

ازکی ؟

از خودش

نه از دیگری

نه از قدرت مندان

نه ازکسانی که خودشان مشگل داشتند

نه از کسانی که خودشان مشگل دارند

نه از کسانیی که آنها خودشان هم نیازمندند

فقط از خودش. ادعوا ربکم

دوباره نگذار از شما برنجد

مکذاردوباره از شما گله نکند

کجا می ری

کجا رفتی

مواظب باش

بخوان:

قل ادعوالذین زعمتم من دونه فلایملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا(بخوانید کسانی  را که بجای او زعیم (معبود)خودمی پنداشتیددرحالی که نه اختیاری دارند از شما  دفع شر(زیان )کنند و نه توان دفع( بلا )

نشناخی کیا رو میگه

خدا نکند نشناخته باشی

ببین چه روشن وواضح از بعضی ها دلخوره

ازاونهایی که برای او شریک قائل شدند

ازاونهایی که دیگری را زعیم خود قراردادند

پس دوباره این آیه را بخوان

قل ادعواالذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ومالهم فیها من شرک وما له منهم من ظهیر سبا:22

  دفعه اول فرمود :من دونه :خوب یه جورایی می تونستی  بهانه بیاری که :

اما این دفعه می فرماید :من دون الله یعنی غیر خودش ,

اونی که نه تنها از شما دفع زیان نمی تواند بکند اصلا هیچی درآسمانها و زمین ندارد مالک  هیچ چیزی نیست و در زمین وآسمان پشتیبان ویار ویاوری ندارند

اگه نبودی

اگه نشدی

اگه از حدگذشتی

اگه نخواستی بفهمی

اگه نگذاشتند بفهمی

اگر تو وادی دین نبودی

اگررهنمود های دینی را نشناختی

اگه دلایل محکم و روشن دینی را که پیامبران برشما خواندند نادیده گرفتی وبازهم غیر او را صدا زدی!!!

از غیراو استعانت خواستی!حجت برتو تمام است!

قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال غافر: 50

مگر پیامبران دلایل روشن بسوی شما نیاوردند ؟ می گویند چرا, می گویند : پس بخوانیدآنهایی را که......) و قظعا دعا و استغاثه کافران  جز در بیراهه نیست

اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات؟!!!

خدایا به ما قدرت و قوت بده تا بینات رسولان  و اولیا ء را ببینیم

خدایا ما را کمک کن تا با چشم دل راه را ازچاه تشخیص دهیم

خدایا مارا محتاج به دیگران مکن

خدایا دیگران غیر صالح را برمامستولی نساز

 خدایا ما رااز شر کسانی که مارا گمراه می سازند درامان بدار

ان الذین یکتمون ماانزلنا من البینات والهدی من بعدمابیناه للناس فی الکتاب.اولئک یلعنهم الله ویلعنعهم الاعنون  کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی راکه فرو فرستادیم بعداز آنکه آنرا برای مردم د کتاب توضیح دادیم نهفته می دارند آنان را خدا لعنت می کند

اینجا دیگر خیلی سخت می شود

اینکه خداوند متعال از کسانی که بینات را کتمان می کنند عصبانی است

کسانی که نشانه ها و رهنمود ها را حتی بعد از توضیح کتمان می کنند

نکته جالب و قابل توجه کلیت وکلی نگری ونگاه و نظرخداوند منان به همه  مردم است :می فرماید بینات و نشانه های که برای مردم توضیح داده شد

 واین مردم

اینان که از هررنگ وملت ونژاد به سهم خود و برحسب بهرگیری و بهره برداری شان از رهنمود هاوهدایت ار پیامبرانشان  مورد توجه اند و اگر خوب باشندو غیر خدا را نخوانند  و به غیر خدا دل نبندند می بایست امیدوارباشند

جالب تر بشارتی است که قرآن عزیز و کریم ما به همه می دهد و همه می توانند به این کتاب بزرگ واین بینه  عظیم که فصل الاختام نبوت  استناد کنند

اینکه در نگاه و نظر او و در پیشگاه کبریای اش بعضهم اولیاء بعض باشند قطعا از جنس بالا و پایثن بودن این جهانی نیست

در آنجا حسادت نیست

در آنجامیزان اطاعت است

هرچه او بگوید

هرچه او بخواهد

بی هیچ خواست وخواسته ای

بدون هیج کبر واستکباری

ان الذین عندربک لایستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون(به یقین کسانی که نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تکبر نمی ورزند و او را به پاکی می ستایند)

لایستکبرون عن عبادته و یسبحونه این نکته بسیار مهم وکلیدی است که خداوند متعال به آن اشاره دارد,و این نه مربوط من وتو وافراد عادی و عامی است که مربوط به خاصان  وحتی فرشتگان  مقرب اوست که از عبادت دچار خودخواهی کبر ,عجب و .. نمی شوند اصلا عبادت آنان از جنس عشق وعلاقه دنیوی نیست چیزی بالاتر از آن ,اوج عرفان  عینت همه چیزی  اوست

اینکه بغیراز او هیچ نیست اصلا هیچچیز مثل اونیست لیس کمثله شی ء

اینکه او بینا و شنواست

بینا تز از هرچه شنواتر از هرچه وهوالسمیع البصیر

او به همه چیز و برهمه چیز تواناست ان الله علی کل شیء قدیر

مزد آن عبادت فیض یسجدون است یهدی به من یشاء من عباده

هرکسی نمی تواند اهل عبادت باشد,اگر لایق نباشی اگه قدر ندانی, این فیض به تو داده نمی شود

عبادت واقعی خلوص می خواهد

عبادت واقعی رها شدن و رها بودن از خود دنیوی و منیت ها  را شرط اول می داند

به ناز, ناز چشمی گشته ام خوار

پرم ازشور عشق  و شوق دیدار

خداوندا نجات ده از این درد

هلاکم می کند اصرار بسیار

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

دین گریزی دین ستیزی باطل است-دین نسیم مهر وآرام دل است

 ××××××××

خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم(از اموالشان زکاتی دریافت کن که به سبب آن را پاک کنی زیرا دعای تو مایه آرامشی برای آنان است و خدا شنوا و داناست)

خذ(بگیر) می گویدبگیر!

نمی گویداگردادندبگیر (چون درآنصورت می گفت وقتی خواستند تزکیه بشوندبه تو از اموالشان دادند)

خذمن اموالهم صدقه :این شاید بعدا اتفاق بیفتد یعنی وقتی آنان فهمیدن که صدقه و زکات باعث پاکی مال و بالطبع روح و روان آنان می شود خودشان هم راغب باشنداز جهت تزکیه روح وروان ولی قبلشمی فرماید بگیرخذ

(تطهرهم وتزکیهم بها) 

پس می فرماید بگیر(و این معجزه است در محیطی که سابقه و سبقه کشور داری مدون و مبتنی برتجربه اجتماعی ندارد !

درجامعه ایکه تا پیش ازآن بیابانگردو قبیله ای بوده اند واز نظر عیش ونوش اسراف گری یقول امروزی ها اند کار و گروهی بی مسئولیت!!حالا یک دستور می آید که در دل آن حکایت ازنقش مدیریت  اجتماعی/اقتصادی در دایره دینی دارد و وسعت عمل وعملکردش علاوه برقانون وقوانینی که برفعالان اقتصادی ودارنده گان اموال بسط داده  شده و خود شخص را هم براین دادن وبخشیدن درشکل صدقه واموال دربرمی گیرد وآنرا لازمه دینداری ودینمداری و تزکیه  و نهایتا رضایت خداوند منان می داند تابه سبب آن یک تعادل وتفاهم اجتماعی ایجاد شود

تعادلی اجتماعی بسود همه اقشار

تعادلی برای ازبین بردن غرض ومرض ناشی از اختلاف طبقاتی فاحش بین مردم واقشار دارا وندار

تعادلی در رفع محرومیت واقعی,نه نسبی و نه بخور ونمیرناشی از بی مسئولیتی دارنده گان اموال چه از نظر قانونی و چه از نظر عقیدتی و این دومی مهم تر است ,چرا که آنانی که خود و به میل خودپول می دهند و زکات .انتظار می رود از نظر مالی و روحی تزکیه شوند چگونه :با سلام وتحیت وتشویق پیامبر و با دعای ایشان

(وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم)اگردادند  دعاشان کن تا تسکین یابند و جالب است این اشاره به جز ولز و پریشانی ناشی از حرص مال خواهی  دارندگان مال ومنال زیاد

ایرادی که برمنادیان و مروجان عدل وعدالت وارد است این است که\ ایجاد یک جامعه عاری از طبقات فاحش و ویرانگر  وچالش زابا قواعد وقانونی که تا کنون اعمال شده قطعا ممکن نیست چه جوامع سرمایه داری پیشرفته همچون امریکا و کشورهای اروپایی باشد و یا جوامع سوسیالیستی استالینیستی  و به سبک وسیاق شوری سابق  و...

باید توجه داشت که اگر ماتریالیستهای کمونیست ستا با تکیه بر اصول و راهکاهای متاثر از تکرار حوادث و تغییر وتحولات اجتماعی وبااستنادبه ماتریالیزم تاریخی وتفکرات وراهکارهای سوسیالیستی تفکر وتعقل  کفرآلود و دین گریز خود رنگ ولعابی جهان پسند دادند ماتریالیسم های غرب ستا با بهره گیری از تفکر و راهکارهای سرمایه داری برای مقابله با حضور دین وادیان وگاها نفی خداوند منان کم کار نگرده اند

 کمونیستها مستقیما به جنگ خدا رفته و او را نفی کردند  ولی سرمایه داری با تفکر منحوس و زیاده طلب و اسراف گرش بصورت غیر مستقیم و با نشر بی عدالتی و ناهمگونی های ویرانگر اجتماعی به مردم محروم ومحکوم القا می کنند که خدایی نیست و یا اگر هست از جنسی است که حافظ و حامی بودن دارا و ندار درجامعه است

خدایی که نعوذبالله  راست کار و همره وهمراه سرمایه داران واسرافگران غربی و شاهزادگان هوسران آل سعود  و شیوخ خودخواه وخودپسند منطقه اند  

ماباید بدانیم که همه ادیان بزرگ خصوصااسلام براساس توحید ونبوت ومعاد و در راستای ی هدایت روحی وحمایت اقتصادی همه مردم بسوی حق وحقیقت و دادن آسایش و آرامش هردوجهانی به انها تکیه وتاکید دارندجالب این است که تفکر و تعقل شیعه از این هم فراتر رفته و با اضافه کردن عدل و امامت به این مهم آنرا از نظر اهداف اجتماعی خصوصا اقتصادی و نقش و نظر مدیریتی پررنگ تر کرده است

در تفکر وتعقل تشیع عالمان دینی نمی توانند ومجاز نیستند نسبت به ناهمگونی و طبقاتی بودند جوامعه که می تواند منشاء بسیاری از ناهنجاری ها وچالش های روحی و روانی و اجتماعی باشند بی تفاوت باشند 

چه زیبا فرمودند شهید بزرک بهشتی که:ما عاشقان خدمتیم نه شیفتگان قدرت  وقطعا این شیفتگی از جنس دینداری و دینمداری و الزام به داشتن نقش نظر در مبارزه با همه آثار بی عدالتی خصوصا بی عدالتی اجتماعی /اقتصادی است

شاید خرده بگیرند و می گیرندبعضی از مروجان ومتفکرانی دینی(که با تطبیق اسلام عدالت با تفکر طبقاتی سرمایه داری همانند کمونیست ها که خدا را با بهانه نبود عدالت اجتماعی بصورت مستقیم نفی می کنند اینان نیز بصورت غیر مسقیم و درچشم جوانان احساساتی اسلام وادیان را از رسالتش  وقابلیت هایش محروم می کنند )

حقیقت این است که در دین اسلام وقران کریم اصل مردمند و خصوصا مردمانی که توسط مروجان زر وزور وتزور محروم ومورد استضعاف قرار گرفته اند  

چه چیزی بهتر و قاطع تر و شفاف تر از این آیه شزیفه :

لقدارسلنارسلنابالبینات وانزلنا معهم الکتال والمیزان لیقوم الناس بالقسط..الحدید -25

(همانا پیامبران خود رابا دلایل روشن فرستادیم وبه آنان کتاب و ترازو نازل کردیم تا به عدالت برخیزند...)

 وجالب آن است که در قران کریم کفران آیات ونشانه های خداوند و بقتل رساندن پیامبران همسان کشتن کسانی است که در راه محقق شدن قسط امر  می کنند واینان نه شامل دینداران ومومنان ومسلمانان که هرکسی است

ان الذین یکفرون بایات الله ویقتلون النبین بغیرحق ویقتلون الذین یامرون بالقسط  من الناس فبشر هم بعذاب الیم  آل عمران -آیه 21  

(کسانی که آیات خداکفرمی ورزند وپیامبران را بناحق می کشند واز مردم کسانی را که امر به عدالت می کنند به قتل می رسانند,پس آنان را به عذابی دردناک بشارت ده)

و اینان نه تنها دینداران ,مومنان,و یا حتی مسلمانان که هرکسی از مردم که در راه قسط امر کند(توجه به کلمه ناس خیلی جالب وقابل توجه است بزرگترین شاخصه و ایجاز قرآن کلیت ان در راستای یک امر ویک هدف واحد ودقت عمل در بیان واژه ها و کلامات است بدین صورت که گاها تقدم وتاخر یکی بردیگری و یا بیان یک کلمه خاص معنا ومفهوم رابه گونه ای دیگر می کند و خیلی ار ماها حتی افراد معمولی اهمیت این تقدم واخر را بعینه می توانیم ببینیم)

می فرماید: ..ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس

بزرگان دینی  وعلمای ما باید دررابطه با بیان قسط خیلی کار کنند ودر هر زمان کمیت وکیفیت این مهم را برای ماها تعیین و تبین کنندقطعا قسظ ضد نابرابری است و ضد افراط وتفریط ناشی از ندیدن ها

اگر قسط را به معنای هرکسی را به اندازه سهم و سعی وتلاشش معنا کنیم  وایضا به نقش قسط در تعادل اجتماعی که لازمه پیشرفت جامعه است توجه داشته باشیم  یک مهم را نباید از نظر دور بداریم و آن نکته ای است که  شهید مطهری به آن اشاره کرده اند: اینکه هرکسی در هرجامعه ای متولد شود از تمامی داشته ها و دارایی و منافع خدادادی آن جامعه سهیم است و سهم  دارد(البته دردور نمای دیگری اینرا می شود به کل جوامع و تمامی مردم دنیا بسط داد  یعنی همان حقوق وحق بشری که ما بعنوان یک مخلوق به محض تولد از کلیت هستی وجهان داریم  حق وحقوقی که بنوعی بعنوان حقوق بشر تهیه و تدوین ومطرح شده ولی متاسفانه کشورهای زیاده طلب و استکباری آنرا بناحق وسیله ای برای امیال و اغراض نامشروع خود قرار داده اند و آنرا مستمسکی برای منافع به اصطلاح ملی بخوانید سرمایه داری مشوق نژاد برستی وخود برتر بینی )قرارداده اند

شاید برما خرده بگیرید که ما ضد امریکا و .. هستیم ولی حقیقتا اینگونه نیست مردم هرکجای دنیا به حکم مطالبی که دربالا اشاره شد برای همه ما عزیزاند چون به حکم قرآن ناس محسوب می شوند و قرآن کریم ازاول تا آخر دغدغه هدایت و حمایت این ناس را داشته ودارد (قطعا مردم امریکا وانگلیس وهرکجای دیگر  دنیابرای همه ماها محترم عزیز بوده وهستند اما چیزی که مارا وامی دارد براین کشورها خرده بگیریم همانا سیاست های نهادینه شده وحاکم براین جوامع است سیاست هایی که درآن سردمداران صهیونیستی و افراطی امریکا: حضرت ایت الله خامنه ای و یا آقای هاشمی رفسنجانی  و... با قریب به پنجاه سال نماز شب خواندن می شوند بد و سلاطین وجنایتکاران ال سعود و شاه  و شاهزادگان هوسران عرب وایضا قداره بندان کوتادچی مثل سیسی مصر و ... می شوند خوب)

امروزه در دنیای ما بخصوص دربین غرب گران حق ستیز ما با مردمی خودگم کرده و خودباخته مواجه ایم که  بجای  دفاع از انسان وانسانیت  برای بودن درجامعه و جوامعه ای که محبوب ومطلوب  منویات شخصی شان است چشم را بروی حقایق  بسته  و درحالی که می بینند کشور منفور وتروریست پروری چون عربستان سعودی هرروز وشب و به مدت چندماه مردم مظلوم ومحروم یمن را بمباران می کنند کمتر اعتراضی  نمی کنند و علی رغم اینهم بمباران وجنایت اب ازآب تکان نمی خورد ولی در عین حال هم اینان برای مرگ یا غربت فلان کارباره چی مفسد زمان شاه  اشک تمساح ریخته و جوانان مارا از رشد علمی عقلی مناسب ومطلوب جامعه فردای ایران باز می دارند و درعوض یک مشت رقاص  ومقلد شکل و شمایل های نه غربییان که فاسدان وفاسقان هالیودی را تحول جامعه می دهند 

شک نباید کرد  وشک نباید داشت که اینان  مصداق عینی نفاق ومخاطب  آیه شریفه ذیل می باشند.

المنافقون والمنافقات یعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقون هم الفاسقون (مردان وزنان منافق همانند ومشابه یکدیگرند به کاربدفرمان می دهند واز کار نیک بازمی دارندوانفاق درراه خدا امساک می ورزند خدا را فراموش کردند وخدا هم آنان را محروم کرد ویقینا منافقانند وفاسق)

 کسی نمی گوید که ما ایرانیان درامریکا که مهد علم وتکنولوژی است  نباشیم ما می خواهیم باشیم

بودنی خوب ومفید

بودنی حافظ ومحافظ منافع ومصالح دراز مدت مملکت

نه کسی مثل ریس جمهور فراری یمن به عربستان که ظاهرا بخاطرش همه داشت و داشته های حال واتی ملت محروم یمن را نیست ونابود می کنند  

ما امید داریم هرکدام از شماها بعنوان یک ایرانی  مسلمانوبعنوان یک سفیر ایرانی با شاخصه خاص خودمان که اولین آن نجابت است و ایضااهل مرام و معرفت ومردم دوستی  و اهل یاری رساندن به دیگران بخصوص به ایرانی هایی که تازه قدم در آن دیار می گذارند باشد که رای ونظر وعمل ما دربین سایرین نمونه باشد و الگو

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi