دمی با شعر نو
 

1

سخت است هوای دل

ماییم ودوصد مشگل

یارب مددی ورنه

ویران شود این منزل 

2

دلم از دست دل خویش گرفته است خدایا مددی

چرخ ایام زمن صحنه گرفته است خدایا مددی

رفته است عمر ونمانده است مجال

قامتم از غم ایام شکسته است خدایا مددی

2

دیشب دل من ستاره باران شده بود

مهتاب بود وخاطره, دلدادگی وعشق دوچندان شده بود

گریان وپریشان شده ام دست به دامن دعا

ایکاش که این حادثه تکرار شود

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٢/۸ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

کس نمی دونه که فردا چی میشه-کاش می شدامروزو آزارش ندیم

1

وقتیکه بارون میاد

من پراز حس طراوت می شم

من به بارون وصداش

عشق می ورزم عشق

2

پشت این پنجره خورشید صفایی دارد

دورترها هم کوه.

من دلم سخت گرفته است از این شهراز این دودآلود

دیربازی است که من منتظر بارانم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۱/٢٧ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

1

درخلوتی که موج موج خیال

قایق شکسته ی دل مرا به هرکجا می کشد یاکه می برد

باکم ز صخره نیست

این نیز بگذرد

2

فریاد های گم شده در دل شب

طنین تان

ای ضجه های خیال

من بازمانده ام

در این سرد

دراین  سکوت

باتموج اصرار

باامیدتان

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۱/٢۱ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

گرنباشی تو مرا هجمه این موج به جد می شکندصبح و شب دست به دامان دعام

1

صبح است وامید

به گمانم این ابر

قصد باران دارد

دیربازی است پراز منتظریم

2

می ترسمت

هرگز مباد ,که دگرباره ,عهدبشکنی

عمرم گذشت مراکس خبرنداد

من باتوام ای دل, یا که ,توبامنی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۱/۱۳ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

دلداده گان دلداده گان, سرشد زمان عاشقی-افتاده فصل زندگی, دردست مردان هوس

 1

دردلم خاطر زیبای تومانده است همین مارابس

درس عاشق شدن  درمدرسه ی عشق توخوانده است همین مارابس

رفته است فصل جوانی وکنون آخرکار

دل به یک لحظه دیدارتوبسته است همین مارابس 2

2

باورندارمت

ای روزگار پست

از دستت ای خزان

دست دلم شکست .

لیلی فسانه شد

مجنون ز غم نرست

بایدگذارکرد

زین کوی مست مست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۱/۱۱ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

کاشکی در این جهان سه چیز نبوداستعمارانگلیس ,اسراییل صهیونیست رژیم وهابی آل سعود

باورشعاربالاسه تا شاخصه دارد که ما آرزوی نبود سه رژیم منحوس را کرده ایم :

انگلیس استعمارگر که خصوصیت استعماری و خوی وخصلت مکاراه اش برکسی پوشیده نیست

اسراییل صهیونبیستی  که این خصیصه صهیونیستی اش باعث شده حتی خود یهود از سیاستمداران وحاکمان کنونی اش منزجرومتنفربوده و از امثال شارون ونیاتتیاهو و..اعلام برائت وجدایی کنند

و سوم رژیم وهابی آل سعود که تفکر وتعقل وهابی گری آبشخور ترور وتروریست شده و تا این نظام هست جهان خصوصا کشورهای غربی روی خوش و آرامش به خود نخواهند دید و اگرسوداگران تفکرات سرمایه داری غرب, اندکی عادلانه و بدوراز منافع کوتاه مدت به حوداث جهان نگاه کننددر هر ترور وچالش وناامنی رد پای پای این نظام وتفکر فنانیکش رابه عینه خواهند دید

دنیاباید بداند تنها راه تلطیف و تحمل و فهم اسلام ناب و عاری از خشونت تفکر تشیع علوی است تفکری که می شود در رای و نظر بسیاری از علما و متخصصان دینی عالم تشیع (درگذشته وحال )آنرایافت تفکری که منبعث ومترتب از روشن بینی و روشنفکری و واقع بینی امامان بزرگ عالم تشیع است و امام علی ع  اولین قربانی تحجر و تفکر انجمادی و جزم گرای کسانی است که منبع و ملجا برداشت سطحی و خشن از اسلام رحمت اند و قطعا همراه و همگام با پیشگامان تشیع باید به تسنن محمدی ص هم دل بست و امید داشت تا این دواسلام رحمت را از توطئه ای که برای ان طراحی کرده اند نجات داد

همداستانی و همراستایی سیاست مداران جمهوری اسلامی وسیاستمداران دمکرات ایالات متحده امریکا مژده رهایی از تعصب  وطرفداری نابجا از افکار و امیال متعصبانه وانعطاف ناپذیر دینی در ایران و افکار و امیال متاثر از نژادپرستی و لابی های متجاوزصهیونیستی در امریکاست ,

امروزه دنیا فهمیده است که به یمن انقلاب اسلامی  و ایمان و اعتقاد دینی (چونان که تاریخ گذشته) ایران وایرانی  توانسته و می تواند در عرصه جهانی در همه زمینه ها نقشی اصیل واصلی داشته باشد

شک نباید کرد که در اعتلا وایجاد علم در جامعه  ی جهان وطنی کشوربزرگ امریکا که چاوش خوان قافله تکنولوژی و علم بشریت است  ایران وایرانیان سهمی بزرگ داشته ودارند

و شک نباید کرد که امروزه جمهوری اسلامی ایران با تدبیر و  تعقل سیاست خارجی اش که متاثر و مترتب از رهنمودها وتیزبینی وتیزهوشی رهبری کنونی اش یک واقعیت انکار ناپذیر در روابط بین المللی تاثیر پذیر از منطقه استراتژیک خاورمیانه می باشد

شک نباید کرد که برخلاف تبلیغات صهیونیست ها که (متاثر از امیال و افکار  منجمد وسنتی سرمایه داری سلطه طلب امریکایی های سنتی و افکار  متحجر ومتعصب وهابیون است) امروزه جمهوری اسلامی ایران نقشی مستقل ومثبت در سرکوب تروریست های القاعده , داعش و ... داشته و اگر ایران نبود امروزه لبنان وسوریه ,عراق  و حتی افغانستان در دست و تحت سیطره القاعده ودیگر گروه های افراطی بود

واگرهیچ دلیلی برای مذاکره و رسیدن به یک توافق نبود اصرار رژیم منحوس اسراییل وحکومت تروریست پرور آل سعود بروجود وایجاد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا بهترین دلیل برای ادامه مذاکره و رسیدن به توافق و تفاهم است

باید جشن گرفت

زنده بادگفتمان سبز تمدن ها را

زنده باد صلح

باید مرزها را شکست

هرفاصله ای محکوم است

باید باورداشت:

آن کس که همفکر وهم عقیده من است برادرمن است گرچه فرسنگها دور از من وکشورمن باشد 

و

آنکس که مخالف افکار وعقاید من است با من نیست اگرچه درزیریک سقف با من باشد

زنده باد اخلاق وانسانیت

زنده باد همزیستی و صلح

زنده باد وحدت وتوحید

زنده باد رفاه  و آرامش جهانی

  2

شک ندارم که عشق آخرین مرحله معرفت است

پرایمان

پرعرفان

پرازآزادی

کاش می شد خانه ای ساخت سپید

پرآرام

پرازعدل

پرازجاری  سبزامید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۱/۸ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

هرلحظه حدیث دلبری دارد عشق

پیوسته خیال دیگری دارد عشق

عمرم بگذشت و چاره کار نشد

زیراکه هوای خودسری دارد عشق

آمد به ذهنم ونوشتم با یه مقدار دستکاری,

عشق را می شود صدجور تعبیرکرد عرفانیاش پنداشت و یا که به هوس آلوده اش نمود,بستگی به حال و هوای سراینده دارد و ایضا شرایط زمانی ومکانی و فرهنگ رایج  واینکه چه کسانی مبادی کار باشند ومرائی,

اینکه مصادر امور اهل ایمان وحلم و پاسداشت ارزش ها باشند یا که بی تفاوت وبیخیال و اینگونه اش  رابه صلاح مملکت داری شان خوشتروارجح تر بدانند

شک نباید کرد که خمیر مایه شخصیت و تفکر اولی ها بهتر و والاتراست گواینکه گاها در رسیدن به مقصود راه و ره ناصواب و افراطی پیشه می کنند که این زیانبار است  اما دومی ها یعنی اهالی بیخیال قطعا اهل ایمان و عمل به احکام نبوده و اگر هستند کم است وسطحی (البته استثنا ءها را باید از هردو طرف فاکتور گرفت )

اولی ها به سادگی تسلیم افکار و امیال مهاجم نمی شوند و دست از داشت و داشته های خود برنمی دارند

اولی ها اگر زیادی مته به خشخاش بگذارند و بشوند کاسه داغ تراز آش می شوندوهابی و متحجر

دومی ها کمتر تعصب داشته و در برابر افکار و امیال وارداتی مرزبندی قابل دفاعی ندارند و دومی ها اگر راه بیفتند و شرایط به مرادشان بشودعطا دین ایمان که هیچ حتی آداب و رسوم و ملیت را به لقایش بخشیده  و ازخارنجکی ها بیشتر و هنرمندانه تر لاو می ترکونندمیگی نه اگر ماهواره نداری بروخونه یکی از اقوام و ببین خواننده های قدیمی و جدید چه جورکی موسیقی جدید شهرنوی را را استادانه اجرا کرده و خواننده و رقصنده  های با نا ونوای جاز وگاز به هم می پیچند وکم مونده تولید به مصرف یه بچه  ماحصل ازدواج سپید همون لحظه به تماشاچی تحویل بدهند 

ادامه دارد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۱/٥ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

باز خندید بهار,باز در دشت دلم زمزم عشق جاری شد,تا سحر راهی نیست من پراز امیدم

سال سال مهربانی,

سال سال همدلی و همزبانی

سال سال نور  ورحمت

سال سال عشق و عزت .

سال سال دوستی ها

سال سال راستی هاآشتی ها

سال سال عدل وانصاف و عدالت

دفع ظلم وکاستی ها ,طرد ارباب شرارت

سال سال صلح و رحمت

سال ایمان و سال تقوا سال احیای قضاوت 

سال سال همدلی وهمزبانی

 سال مردم سال دولت , دوستی های جهانی

*الهام گرفته از پیام رهبری وپیام  ریاست جمهور ی (در آغاز سال نو) و با آرزوی سالی خوش و خرم برای همه ایرانیان و یکتاپرستان جهان

تحجروافراط گرایی, تجدد وخودباختگی دوبال پرواز شیطان و شیطان صفتان هستند که همانند دولبه قیچی انسان و انسانیت و صلح و دوستی جهانی را قلع و قمع می کنند باید وبایستی هوشیار باشییم مبادا که با اعمال و گفتارمان آتش بیار معرکه بازار این جانیان وارزش ستیزان باشیم

عید آمد

عید آمد

عالمی دارد بهار

دشت سبز و

باغ پرگل

شاد وخندان جویبار

عید آمد

عید آمد

ساقیا جامی بیار

خوش بود مستی و شعر ورونق دیدار یار

جاودان باش

ای همیشه سبز ای فصل بهار

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/۱/۱ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi