دمی با شعر نو
 

شب سراسیمه تر از قبل رسید

من دگرباره به فکرفردام

باید ازرفت زمان درس گرفت

فارغ از پست وبلند  ایام

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

ازندیدن تو کک ام نمی گزد

و تو نیز از ندیدن من خم به ابرویت نمی آید

اما

وقتی که همدیگر را ملاقات می کنیم !!!چاپلوسی و چاخان را  آخه ر شیم

و ,وقاحت خنده های دوغین مان آسمان را پر می کند

با اشکهایی بی روحی که: نه گرم اند و نه سوزان

کجای کاریم!!

کجاست آن دروانی که  دلتنگی  مان فاصله ها را معنامی کرد

و دوستی وعشق نعمتی خدا دادی بود

کجاست زمانه ای که  دیدارها فصل شکفتن لبخندبود

و سلام تن پوش سبزی برتن داشت

دلم بهانه زمانه ای  راکرده است که :

خورشید همه جا یک جور می تابید

و آبی آسمان متعلق به همه

و کوه را هیچکس به زنجیر نکشیده بود

و دریا را نیز

خیلی سال است از کوچ پرندگان خبری نیست

خیلی سال است که رود و رودخانه ها مسیرشان را گم کرده اند

دریاچه ها جان می دهند

و باطلاق ها و برکه ها تنهایی و تشنگی را شب و روز فریاد می کشند

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

روز و شب آهسته تر گویا نمی دانی که ما را فرصت دیدار نیست

1

خوشتر آن روزی که یکسان گردد این پست وبلند

این سخت

این پرافت و خیز

این بند .

کاش می شد طرح نوافکند

چهره ها را رونقی بخشید با لبخند

کاش می شد ازتمام این دیار تاراند

لشگر زورو زر وتزویر

کاش می شد جور دیگر دید

کاش می شد جور دیگربود

2

صلح را عشق است اگر از فقر و از تبعض آثاری نباشد

صلح را عشق است اگر در هرکجای این زمین ظلمی وبیدادی نباشد

صلح را عشق است اگر اشکی نباشد حسرتی وآهی نگیرد از کسی آرام

صلح را عشق است اگر ردی نباشد درجهان از رونق, زورو زر و تزویر

صلح را عشق است به وقت آمد خورشید

صلح را عشق است پر ازامید

ضلح  راعشق است به وقت عدل به وقت قسط

صلح را عشق است

                  با عطر اذان

                              سبز نماز

                                     و رویت توحید

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٥ آبان ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

وای از این شهر شلوغ -خلوتی نیست که بنشینم مست

1

باتوآرام تر از آرامم

بی تو ترسانم

از تنهایی

از

       رونق  شهر

                           اشباح غریب

                                     بیدادشلوغ .

باتو ویاد تو آرام تر ازآرامم

صبحگاهان

دست دل داده به دستان خیال

برلب

        پنجره

                     باغ

                        نجوای نسیم

                                       تطهیر وضو

                                                  حس نماز

اللَّـهِ أَلَا بِذِکْرِ‌ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿الرعد: ٢٨﴾

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۸ آبان ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

مران ما را ز درگاهت - چو چه باشد بیفتد خلق در چاهت (* چه=چاه)

چه بنویسم زکشت خویش به فردایم امیدی نیست  

پریشانیم ازآن روزی که مارا جان پناهی نیست

بده  ساقی تو جامی تا که  غم از دوش برگیرم

خطایم را ببخش یارب که نادان را گناهی نیست

------

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا المعارج(19) 

به یقین انسان حریص و کم‌طاقت آفریده شده است،
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌالعادیات (6) 
که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است؛

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٤ آبان ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

تو بهانه ی بودن مایی در این پر افت وخیز,این سخت و سنگین روزگار

1

بی تومن هرگزبرای خویش فردایی نمی بینم

سال هاست افتاده ام

در دام آن

پنهان نگاه

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

کاش بارانی بباردبی شمار,کاش یک بار دگر این دشت گردد سبز سبز

 نیش عقرب نه از ره کین است -اقتضای طبیعتش این است

مخالفت عربستان با ایران متاثر از نگاه ونظر ایدئولوژیک وهابی گری اش می باشد

نقد وهابیون به دیدگاه شیعی ایران خصوصا در رابطه با نحوه عبادات یا پرستش خداوند منان وتهمت رافضی و مشرک بودن  پوششی است برای مقبولیت حرف و عملشان و بهترین بهانه برای منحرف کردن مسلمانان از نقاط ضعف دیدگاه وهابیون این وارثان نالایق کعبه قبله گاه  مسلمانان جهان

اینان که بجای اسلام قسط و رحمت, اسلام سرمایه داری , و ترور را  به دنبا معرفی کرده ومی کنند

اینان که براساس عقید ه انحرافی شان  بی خیال امامت و ریاست برمبنای تقوا و انقیاد و اعتقادبه حق مستضعفین و محقق شدن  قسط  بوده  وبرعکس شارع اندوختن سرمایه های بی حد وحصردر دیگر کشورها و حیف ومیل کردن ثروت های خدادادی آیندگان کشور عربستان در کناردریاهای کشورهای اروپایی می باشند

عدالت خواهی شیعه به تبع از تقسیر و تایید امامان و براساس آیات قرآن است ,اصل مهمی که شیعه برای محقق شدن آن از بدو کار برحاکمان زیاده طلب و شارعاناسلام طبقاتی وکنز شوریده اند و دراین راه رنج ها کشیده و تهمت ها شنیده اند

اینان میدانند که مسلمانان واقعی براساس این گفته امیرمومنان علی ع ( من لا معاش لا معاد له)ساختار سلطنتی ومستبدآل سعود راخوش نمی دارند و غرض و مرض سردمداران آل سعود یرعلیه ایران اسلامی  ترس از به مخاطره افتادن مال و اموال باد آورده ای  است که قرن هاست به همت انگلیسی ها و.. مفت ومجانی  دراختیار این خاندان منحوس قرار گرفته است  

قسط کجا و و ثروت ومکنت شاهزاده گاه هوس ران وخوشگذران آل سعود  در کناردریاهای  فرانسه و..کجا

سردمداران آل سعود قبل از اینکه به ایران ,این مدافع اسلام ناب و این تنها پشتبان ملت وملل اسلامی خصوصا فلسطین ولبنان وعراق و... که دربرابر انواع واقسام توطئه هامقاومت می کند حمله کنند اگر هنوز هم اندکی وجدان داشته ویا به جهان آخرت معتقد ومقیدمی باشند می باید به اعمال و رفتارخود وشاهزاده های خوش گدرانشان بیندیشدواینکه سال هاوقرنهاست همه داشت وداشته های عربستان این کشور بزرگ واین محل ظهور اسلام را برای مطامع این جهانی وخوش گذران شاهزادگان هوس ران مجانی دراختیار استعمارگران  انگلیس و امریکایی قرارداده  ومی دهند

نمونه خریدی از شاهزادگان وثروت مندان عربستان سعودی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

تکرار اشعارقبلی که در سایت های بی نام ونشان و یا با اسم دیگر انتشاریافته!! ایناهم دیواری کوتاه تر از دیوار ما پیدا نکرده اند !!

واینکه از بخت بد سایتم هک شده و یا که  گم وگور شده!! که  می باید  پرشین بلاگ توجه کرده که نکرد وهوای مارا نداشت!!! چرا که گزارش دادم مشگل مارا حل کند اینکه سایت ام  را کلید می کردی انبوهی از نوسرمایه داران که چه عرض کنم  !!!این تبلیغات چی ها,انواع ...ورت و ... کر...ت و چی چی ز کننده های بی پدر مادر می آمد بالا بجای سایتم !!!!!و حالاما مانده ایم ویک نام ونشان که سایت اش نیست ومنتظر شاید که پرشین بلاگ غیرتش گل کند و از ما دفاع کرده و سایتم را رفع مشگل کند

1)
بودیم و
 
تمام عمرفریاد زدیم
 
یک لحظه ی مان
 
فرصت آرام نبود

2)

دل لرزان من و

زمزمه ی سبز خیال

دیربازی است

پراز منتظرم

3)

درانتظار بنشینم

پراز نیاز سحر

خوشا سکوت شب و

آسمان مهتابی

4)

ای نسیم

گر بردیار یاز من کردی گذار

گو با او

من خاطرات سبز او را بوسه باران می کنم

5)

با کسی کاریم نیست

کمتر خیالم خاطرات دور دست

برکشیدصاحب دلی ,بند نقاب

بعد عمری کاسه ی صبرم شکست

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٦ مهر ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi