دمی با شعر نو
 

مردی ومردانگی با سحر پول افسانه شد

از هجوم ناکسان شهر یمن ویرانه شد

عرش حیران شد ز خونین هجمه آل سعود

وای من دنیا چرا با حق و عدل  بیگانه شد

دنیای ما دنیای دوتا دوتا چارتاست! نمیشه خودت را به اون راه زد ! بقول قدیمی ها دزد حاضر و بز حاضر!امروزه کسی نیست از  خشک مغزی و جمود فکری حکومت منحوس و فناتیک آل سعود با خبر نباشد و نداند که تمامی تند رو یها و گری افراطی  درشکل اعمال ورفتارجنایتکارانه  تروریستی پشتبان و پشتوانه مال و فکری اش شا ه و شاهزادگان آل سعود و روحانی وهابیت آن است  روحانیت خشک مغزی که  مربی و مفتی این نوع اعمال و رفتاربوده وخواهند بود ! اما همین دنیای به اصطلاح متمدت و همین غربی هایی که همیشه برای کشور هایی که به ساز آنان نرقصیده  و داشت و داشته های ملی شان را  به آنان تقدیم وتسلیم نمی کنند می شوند  دایه مهربان تر از مادر و تند و تند بابرنامه های خر رنگ کن ایجاد مزاحمت وچالش کرده  ومی افتند بجان کسانی که بگی نگی یه چیزی شان میشه حالا یا از نظر فکری و مالی ویا بخاطر ضعف اخلاقی و خودشیفتگی

کیست آن تا این ز پاافتاده را یاری کند

بهر نابودی ظلم یک چند عیاری کند

مانده ایم از تاروسنگین سایه سرد سکوت

نیست کس تا خلق مظلوم یمن یاری کند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٥/٦ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

شیعه اهل صلح وعشق است دوستان باورکنید

فردا که ز ما وقصه مان یاد کنند

درعصردگردفترمابازکنند

هشدار ز حد خویش خارج نشویم

ای وای اگر شکوه ز بیداد کنند

شیعه وشیعیان امروزه از حق وحقیقت واز اسلام رحمت ورئوفت  دفاع می کنند آنان درس آموزسیره و رفتار امامان که منبع وسرچشمه سعه صدر و ملاطفت بوده  و با پیروی ازامامان خویش  از تشدد و اختلاف بین مسلمانان پرهیز می نمایند

امروزه حکام آل سعود  و دیگرحالمان دست نشانده منطقه خصوصا انگلیس مکار بیش و پیش از هر زمانی بصورت پیدا و پنهان در بین شیعیان و برادران اهل تسنن اختلاف افکنده  و با آموزش و تجهیز امثال القاعده و داعش و ... به نیابت از صلیبیون شکست خورده دیروز خون مردان توحید رابرزمین می ریزند و سعی دارند با افراگی گری نقشه هایی راکه نتوانستند با دشمنی وجنگ محقق سازند از این طریق به نتیجه برسانند  و وطیفه شیعه علوی وتسنن محمدی اتحاد و برخورد با همه عوامل وانصار استعمار و استکبار  و جانیان انتحاری  وطرد آنان از مناطق اسلامی است

اکثریت قریب به اتفاق علما ورحانیت شیعه که در مواردی  معاشرت باغیرمسلمان رانهی می کنند برای محقق شدن اتحاد واتفاق شیعیان را دستور داده اند تا به هنگام اجرای مهمترین رکن اسلام  که نماز باشد  ودر مهمترین محل و زمان که زمانه ی حج باشد  به علمای اهل تسنن اقتدا کنند و این یعنی عینت  و نهایت اتحاد و اتفاق.

اهل دلیم اهل  صفا وعشق ماراز خصم باک نیست

ای عاشقان عشق فسانه نیست مارازدرد باک نیست

آن مه رویان که به لبخندشان سمرقند وبخارا فروخته شد

درخاک خفته اند یا که مارافرصت شعر و شراب نیست

احتمالا یا که حتما اشکال دارد ونواقص !

اما به ذهنم آمد ونوشتم ,ترکیب و تلفیقی از حال و روزمان در گذشته وحال ,

حال که استعمارگران مارا به دفاع ازخود واداشته اند و لطافت روح وروان را ازما گرفته اند

گذشته یا که عالم ,علم وادب و عرفان که جان مایه ایده و عقیده مان است

عمری است من سرگشته ام

دروادی جان وتن ام

ترسم که روزی تش زنم

این خشک واندک خرمن ام

چی شد ! حال وهوا عوض شد یا که شرایط روحی وروانی من ! در هرحال به خواندنش می ارزد ,کند وکاوی است روحی  وروانی یا که ترسان سئوالی از خویشتن خویش  و داشت وداشته هایی که در گذر وگذار زمان بدست اورده وبه آن دل می بندیم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٥/۳ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

پیری رسید و رسید فراق یار

ترسم دگرباره نبینمدای سبز ای بهار

ای دل ببین که چه ارام خفته اند

مردان مرد که بودند مرد کارزار

شعرمی تواندآدمی را نومید کند اینکه آخر وعاقبت باید و بایست رفت,و این برا اونایی است که این جهان را بدون  خالق وصاحب می دانند  و مرگ را ختم کلام و پایان کار تحمل ناپذیراست وسخت !!!!

اما مردمان دین داری و دینمداری  اینگونه نمی اندیشند ,آنان این دنیا را گذر وگذاری می دانند از او بسوی او ,

خدای آنان به آنان گفته است و یا حتی هشدار داده است که این آمد و رفت  بی  جهت و عبث نیست   (وماخلقناالسماء والارض ومابینهما باطلا ذالک ظن الذینکفروافویل للذین کفروا) سوره مبارکه ص -27

یک شانش ,

یک موقعیت ,

یک آزمایش,

یک ابزار واسباب

یک راه و ره شناخت

شناخت اونی که داناست و توانا

شناخت اونی که اصل است

اونی که بودنت را دراین دنیا معنا می بخشد

به تو می گوید تو بیهوده نیستی

به تو می گوید که تو وجود داری 

هستی

هستی بامعنا

هستی هدفمند

هستی اهل ذوق وشوق

هستی شاعرانه

هستی عارافه

هستی برای شناخت خود

هستی برای شناخت دیگران

هستی برای کمک به خود

هستی برای کمک به دیگران

هستی برای باهم بودن

هستی به هم پیوستن

هستی که بودن را اصل می کند

اصلی که هر لحظه اش زیبایی است

اصلی که هر لحظه اش  فرصت است

اصلی که به تو می گوید

باش

بدان

بفهم

دوست داشته باش

بگذار دوستت داشته باشند

عاشق شو

عاشق باش

عشق را بفهم

چه شب ها در فراقت ناله کردم

ندیدم چاره ای از بهردردم

بتاب امید یکدم بردل من

توپایانی براین دنیای سردم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٤/۳٠ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

شب شکست

در انتظار آمد فردا وخورشیدیم

مردمان جنگ نومیدند

زنده باد صلح وصفا و دوستی

گوش به فرمان رهبر مدیر و مدبرانقلابیم و باید باشیم برای بقایی سریلند  و به دور از هر توطئه برعلیه ایران اسلامی در زمان و زمانه ای که در اطراف و اکناف برون مرزی مملکتمان بی نظمی ,جنگ  بصورت خطری بالقوه ما را تهدید می کند 

متشکر از عملکرد ریس جمهورروحانی تحصیل کرده و دلسوز

خوشحال از دستاوردی هستیم که تیم هسته ای به ریاست آقای ظریف به مردم ایران هدیه کرده اند

و ممنون ازدلاور مردانی که با سعی و تلاش  پیدا وپنهانشان  ایران را به سطحی از توان نظامی /علمی و ... رسانده اندوباعث شدند تا قدرت های جهانی در برابر خواست و خواسته برحق ایران  سر تعظیم فرود آورده و راه و رویه صلح را برگزیند

قدر مسلم این آغاز راه است برای سعی و تلاش بیشتر در راستای بهره گیریاز دستاوردهای نوین وهرچه بیشتر و بهتر رسیدن به مراحله خود اتکایی  و استقلال

روزگاری سخت دربیش است باید چاره اندیشی کنیم

 پندمی باید گرفت از تلخ وشیرین افت وخیز

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٤/٢٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

غمگین که عمررفت ماراخبرنکرد

شب ماندسخت وسرد,عشقم سحرنکرد

دورم زساحل وخسته ز آرزو

کس برمن غریق یک آن نظرنکرد

1

این روز ها روزعلی است

مولای متقیان یعنی باتقواترین,  مولای همه مردمان اهل خدا ترسی و تقوا و این   مهم را می توان درسیره و در گفتار وکردار او دید.

و نه فقط در تقوا

که:

در شجاعت

در ایثار

درعلم

در حلم

درخداشناسی

در روشن بینی

در روشنگری

در سخاوت

 و در...

و اینکه این همه خوی وخصلت را می توان در اولاد او و درجانشینان او دید

امام حسن ع

اما حسین ع

امام زین العابدین

و ....

 وما مردمان تشیع امروز بیش از هر روزی قدر وجود با برکت  او واولادش را در هدایت وحمایت فکری مان می بینیم

مگر نه اینکه:

شیعه جنایتکار انتحاری نیست آنهم کشتن بیگناهان

مگر نه اینکه:

شیعه اهل اختلاف نیست

مگر نه اینکه:

شیعه  همیشه ودر همه جادر دفاع از ادیان و اسلام در صف اول است

مگر نه اینکه:

شیعه و شیعیان  دیروز وامروز وفردا در :فلسطین در  بوسنی هرزگوین درغزه در افغانستان در عراق در سوریه  در یمن  و...  همیشه و درهمه جا از مسلمانان اعم از شیعه سنی  بصورت یکسان دفاع کرده و خود رافدا کرده   می کند

و اینها همه از برکت وجود علی ع واولاد علی  ع است

امروزه هم تنها را رهایی ازبنیاد گرایی بخصوص بنیادگرایان  بظاهراسلامی و تربیت شده در مکتب و مسلک انگلیس ووهابیون انگلیسی تبار آل سعود توسل وتمسک به مکتب ومسلک  این امامان عزیز و کریم است 

وایران اسلامی تحت هدایت روحانی روشنفکر روشنگر تاریخ شناس  و اهل  علم وتقوا آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب و دیگر روحانیون فکور  می تواند راه وره نجاتی باشد از این هجوم وهجمه ای که تحت عناویت القاعده وداعش و ...  منطقه وجهان را درمخاطره قرار داده است و این موضوع مهمی است که دولت مردان غربی باید مورد توجه فرار دهند و الا فردا دیر خواهد شد فردایی که  جاهلان ومزدوران دست آموز ساخت انگلیس وآل سعود و اسراییل می توانند با دستیابی به سلاح های مخرب و کشتار جمعی کره زمین را درمخاطره قرار دهند 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٤/۱٧ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

 

1

عشق را گفتم:

گفت:

من ز مردان هوس دلگیرم.

نیست دیگر خبری از فرهاد

2

عالمی دیگر بباید

پرزعشق وشور وشوق وزندگی

ای دل دریا زده

تا

دوچندان دورترها

ساحلی آرام نیست

3

آه ازآن  روزی که ماهم روزگاری داشتیم

فصل فصل عشق بود ماهم بهاری داشتیم

سردو سنگین باد در ره بود و ما غافل زقهرروزگار

پرشتابان روز وشب را سخره می پنداشتیم

ودست آخرهمانند همیشه گذاروگذری به حال و روز روزگارمان که این روزها بد جوری مقهور ومرعوب  نقشه های پیدا وپنهان استعمار واستکبار جهانی  است

نمیشه ننوشت ونگفت ,نه از سیاست که ازبی عدالتی در روابط بین الملل, واز نقش استعمار پیر انگلیس که سیاستمداران کهنه کار آن با پر رنگ شدن نقش ایالات متحده امریکا  در منطقه بنحوی صحنه گردان خاورمیانه مظلوم شدندتا   آب خوش از گلوی مردم منطقه پایین نرفته و مردم این منطقه نتوانند آنطور که می بایست با امریکا رابطه داشته و ازنقاط مثبت  ودستاوردهای علمی /عملی این کشور پیشتاز بهره ببرند

با ظهور وحضور امریکا مردم ستم کشیده منطقه با تمامی وجود به  استعمار انگلیس نه گفتند امااین کشور  توطئه گر دو عنصرچاش برانگیز وجرثومه فساد وجنگ را در منطقه کاشت

اول نظام فئودال ومتحجر آل سعود 

دوم اسراییل صهیونیستی

 واگر بی طرفانه به تمامی مشکلات منطقه و حتی جهان نگاه بکنیم قسمت عمده این مشکلات و چالش های موجود برمی گردد به نقش اسراییل در ایجاد دودستگی و چند دستگی در جهان  و به نقش آل سعود وهابی در پشتیبانی مالی و انسانی از تند روی و تروریست

نا گفته نماند که در کشور امریکا دوتفکر کلی حاکم است

تفکر اول, نقش ونظرناشی از جناح زیاده طلب  و سلطه گرسرمایه داری لجام گسیخته است که نمود ونماد عینی آن در حزب جمهوری خواه وافرادی چون چرج بوش و..می باشدواینان همراه وهم پیمان  ذاتی انگلیس استعمارگر هستند

وتفکر دوم که نوع نگاه وجهت گیری آن انسانی و عدالت طلب است واگر چه در خیلی اوقات ومتاثراز وضعیت جهانی وشانتازافرادوعوامل نفوذی دنباله روسیاست جمهورخواهان جنگ طلب بوده و هستند اما در بسیاری موارد گفتمان ورفتارآنان از جنس مثبت وقابل قبول برای کشورهای مستقل و عدالت خواه می باشدکه اوبامای نویسنده وفکورنمود ونماد این جناح است

امروزه همه ما در هرکجای این جهان که هستیم می توانیم با پیش بینی نقش ونظر و برون داد اعمالمان بفهمیم که خواسته وناخواسته در کدام جبهه وجناح قرارداریم ومهم نیست ظاهرمان چطور وچگونه باشد فکل کراواتی باشیم ,ظاهری هیپی گونه وآوانگارد داشته باشیم ویاعین این متحجرین و تندروهای داعش والقاعده سر و سبیلی ازته تراشیده و ریشی هفت هشت سانتی مخروطی شکل!! همینکه اهل سرکوبگرواستثمارمظلومان ومحرومان ,خودستا و طرفدار چالش وجنگ  ,ضد گفتمان وبه یک سخن اهل  و زرو زور وتزویر

زر سرمایه داری وامپریالیزم

زور جنگ طلبان و تروزیست ها

تزویر وهابیون و تندروهای یهودی ومسیحیت 

جناح اول افرادی دیکتاتور, نژاد پرست,ضدمهاجران,سرکوبگر وطرفدار ناسینالیزم کور وبی احساس اند وفرقی نمی کند کی وکجا باشند ودر چه عصر ونسلی:جرج بوش,نتیاناهو,سلاطین منحوس آل سعود و ...از این قبیله وتبارند

جناح دوم افرادی تکثرگرا,اهل گفتمان,باخواست وخواسته های انسانی وآزاد وجهانشمول می باشندالبته بحث تزکیه وتطهیر این جناح نیست بلکه نشان دادن جبهه وجناحی است که اگرمنطقی با ان مقابله شود می تواند جهت گیری درست داشته باشد 

ولتکن امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون آل عمران 104                                                                                     باید از شما گروهی باشندکه همه مردم را به سوی خیر(اتحاد,اتفاق,الفت وبرادری وموساوات درستی دعوت نماید و به کار پسندیده و شایسته واداشته واز کار ناپسند و زشت باز دارد) و اینان قطعا از رستگارانند

این کلام وپیام قرآن عزیز ماست  دستور به اهل خیر بودن  به عمل ثواب و صاح دعوت کردن واز کار زشت و مضر به حال خود ودیگران بازداشتن افراد و قطعا کشور وگروهی که در این ره وراستا باشد مورد تایید است  ,,,,,,

قطعا کشور جمهوری اسلامی و نقطه نظرات رهبری اش که در سخنان ایشان قابل فهم  ومشهود است اگر این مصداق این امت نباشد قطعا نزدیک ترین نظام به این امت است فرق نظام کنونی جمهوری اسلامی باسایر نظام ها در این مهم است که رهبری آن براساس ایده و ایدئولوژی اسلامی نظر داده و هرگونه عیب وایراد به محقق شدن و یا جاری نشدن آن برمی گردد به شرایط جامعه و سعی و تلاش کسانی که در مصدر کار می باشندشرایطی که متاثر از سابقه و سبقه درو ونزدیک تاریخی است و ایضا تاثیر وتاثر ناشی از هجمه وهجوم فرهنگی غالب برجهان که امروزه بد جوری اسیر فردگرایی سکولاریستی وسرمایه داری وثروت ستایی امپریالیستی است

ماباید بدانیم جهان بسوی یک گونگی و یگانگی ناشی از اجبارهای فرهنگی /محیط زیستی /اجتماعی و امنیتی فرامرزی  وحتی فرازمینی می رود!

جمعیت مردم جهان بشدت رو به افزایش است و  کشورها براساس منافع  مقطعی و منطقه ای نسبت به محیط زیست /منابع زیز زمینی وخطرات ناشی از تخلیه وتخریب زمین بی تفاوت  و غیر مسئولند

باید وبایستی بسوی یک نظم نوین فراگیر هدایت وحمایت شوند  شک نیست در راه این مهم ناسیونالیزم کورونژادپرستی ضد بشری  و تفکرات اسراف گرای  و ایضا افکار استبدادی و تمامیت خواه سد و سنگ راه است

ادامه دارد 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٤/۱٢ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

حالیا شهر خبرکن که آمد رمضان-فصل ایجاز دعا,سوت دل انگیزاذان

 فاقرءوا ماتیسرمنه واقیمواالصلاه واتواالزکاه واقرضواالله قرضاحسنا وماتقدمو لانفسکم من خیرتجدوه عندالله هوخیراواعظم اجراواستغفرواالله ان الله غفور رحیم سالمزمل20

1

می نوسم از تو شاید وارهم

با دم پرجان تو از درد و غم

با تو دنیامان پرازمهر وصفاست

 ای تولطف حق ای بحرنعم

2

ای  تو شرط شور وشوق و زندگی

نور حق ای نادی آزادگی

ره نما تا سوی حق راهی شویم

عاری از ظلم و گناه و بردگی

3

و این هم گفتی متفاوت اما تا حدودی قابل تامل,از خدابخواهیم تا با هدایت وحمایت خودش مارادر دفاع از حق و نفی  اصحاب شیطان آگاه  وهوشیار ومتحد کند و به ما قوت و قدرت تشخیص حق از باطل نه در گفتار که در عمل وکردار بدهد تا با دوری از حرص و طمع و بی مسئولیتی ناشی ازتمرد و بی خیالی اجتماعی خصوصا در رابطه با اقتصاد که امروز پاشنه آشیل کشور اسلامی وانسان پناه ما است هر چه بهتر و بیشتر زمینه  سلطه بیگانگان و دین ستیزان را از کشور  اسلامی وحق طلب مان دور سازیم

دلم تنگ است دلم تنگ است دلم تنگ

زدست ظلم وتبعیض و دل سنگ

خدایاروزگاری خوش عطا کن

به دور از رنج فقر وسایه جنگ

خدایا عالمی دیگر به پا کن

جهان را شاد و سبز و باصفا کن

بگیر تیغ از کف مردان نااهل

همه عالم ز کفر وفقر رها کن

4

اخباربود وصحنه های ملال انگیز از کشتار  یمنی ها توسط هواپیماهای امریکایی سعودی  که دل هر انسان آزاده   را به درد می آورد

وای ازاین قوم لعین آل سعود

دشمن اسلام وقرآن همره قوم یهود

عاقبت این ظلم به پایان می رسد

ای شجاعان یمن برعزمتان صدها دورد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٤/۸ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

ای زمین افتادگان ,امید را باور کنیم

1

شب مهتابی

و

من

خاطره

دریا

دریا

2

ای ایت حضور

ای گرم

ای نگاه

مارا زخود مران

هر.......بهانه است

3

سخت اگر هست رقیب

یا که هدف صعب وصقیل

تو اگر مرد رهی 

سعی دو چندان باید

                      *لیس الانسان الا ماسعی

4

سخت می ترسم من از حسی که درآن عشق میدان دارنیست

باید از نو چاره اندیشی کنم

من سحرگاهان دلم گرم است به اشک چشم ولرزان دست دستان دعا

               *ادعونی استجب لکم

مطالب بالاحرف دل  یا که گفت درون است بقد حوصله مردمان عصر ونسل ما ,خصوصا جوانان ,البته آنانی که متاثر از دوبال افراط و تفریط  ناشی از تهاجم فرهنگی غرب در شکل دین ستیزی فرهنگی فرد گرایی و تفرعن و بی مسئولیتی ناشی از آن  و ظهور افراط گرایی دینی خصوصا نئوافراط گرایان اسلامی  ساخت  انگلیس ,موساد ,ترکیه  و امریکا(جمهوری خواهان) ووهابیوین سفیانی آل سعود

اگر اندکی تامل کنیم پاشنه آشیل این دو پدیده نفی و طرد سرمایه داری افسارگسیخته است واگر اندکی بیشترتامل کنیم می بینیم که دکترین جدید امریکا نابودی کشورهایی است که از نظر اقتصادی رادیکال بوده و نظم ونظام حاکم برآنان مخالف غارت ملی داشت و داشته های ملی این کشورهاست بی جهت نیست که عراق صدامی لیبی قذافی  و سوریه اسد مورد تهاجم قرار می گیرند  و در عوض نظام  سرمایه داری آل سعود و شیوخ خلیج خصوصا بحرین درحاشیه امن قرار دارند(البته  شخصیت ,خودکامگی  و استبداد این حکام شاید مزموم ومحکوم باشد وهست اما این خوی خصلت ها هرچند بد ومنفورباشدکه بود وهست اما معمولا این افراط دارای یک خوی وخصلت ملی گرایی هستند که مخالف لفت ولیس بیگانگان است که این خصلت برای استعمارگران اصلا و ابدا قابل تحمل نیست .سرنوشت نوریگا و مرگ ضیاء الحق  و حتی برکناری رضا شاه نمونه های دور ونزدیک این مقال ومقوله است 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٤/۳ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi