دمی با شعر نو
کاش یک لحظه رهایم بکند دست خیال - دم به دم منتظر حادثه ام

1)

عالمی دارد عشق

لذتی دارد اوج

اگر این شوم زمن

بگذرد و بگذارد

در زمانی که هوای دل من

بارانی است

رقص مستانه ی باد

سبز از دست دلم  می گیرد

عالمی دارد  اوج

لذتی دارد عشق

صبح را منتظرم

دلم از وسعت شب می گیرد

2)

دردا که عمر

به پرده ی آخر رسیدو من

در کار خویش در مانده ام  

که چه دادم

وچه

گرفته ام

دلبسته به رونق بازار زرنگی

هشدار آیه ی رحمت شنیده نشد

                           "الدنیا مزرعه الاخره "

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi