دمی با شعر نو
بیا بیهوده گلها را نچینیم,بسختی رسته اند ,از سرد سرمای زمستان

1

در وقت نماز وقت دعاو سحری

یارب تو بکن به درد این دل نظری

عمری است اسیرم به کوی دگران

درگاه توختمی است به رنجوری این در به دری

ادعو ربکم تضرعا وخفیه انه لا یحب معتدین(پروردگار خود را به زاری وتضرع بخوانید که او از حد گذشتگان را نمی پذیرد)

اگر از حد گذشته ای

اگرزیاده روی کرده ای

اگر گناهی را مرتکب شده ای

اگرکسی را رنجانده ای

اگر حق کسی را پایمال کرده ای

اگر...پس,ادعوا :

بخواه

بخوان

چگونه؟

باتضرع

با پشیمانی

با پریشانی

که او از حد گذشته ها را دوست ندارد

از تو  به سبب آن کاری که کرده ای رنجیده

دوستت ندارد

پس گریه کن

اشک بریز

ازش بخوا ه :ادعوا

ازکی ؟

از خودش

نه از دیگری

نه از قدرت مندان

نه ازکسانی که خودشان مشگل داشتند

نه از کسانی که خودشان مشگل دارند

نه از کسانیی که آنها خودشان هم نیازمندند

فقط از خودش. ادعوا ربکم

دوباره نگذار از شما برنجد

مکذاردوباره از شما گله نکند

کجا می ری

کجا رفتی

مواظب باش

بخوان:

قل ادعوالذین زعمتم من دونه فلایملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا(بخوانید کسانی  را که بجای او زعیم (معبود)خودمی پنداشتیددرحالی که نه اختیاری دارند از شما  دفع شر(زیان )کنند و نه توان دفع( بلا )

نشناخی کیا رو میگه

خدا نکند نشناخته باشی

ببین چه روشن وواضح از بعضی ها دلخوره

ازاونهایی که برای او شریک قائل شدند

ازاونهایی که دیگری را زعیم خود قراردادند

پس دوباره این آیه را بخوان

قل ادعواالذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ومالهم فیها من شرک وما له منهم من ظهیر سبا:22

  دفعه اول فرمود :من دونه :خوب یه جورایی می تونستی  بهانه بیاری که :

اما این دفعه می فرماید :من دون الله یعنی غیر خودش ,

اونی که نه تنها از شما دفع زیان نمی تواند بکند اصلا هیچی درآسمانها و زمین ندارد مالک  هیچ چیزی نیست و در زمین وآسمان پشتیبان ویار ویاوری ندارند

اگه نبودی

اگه نشدی

اگه از حدگذشتی

اگه نخواستی بفهمی

اگه نگذاشتند بفهمی

اگر تو وادی دین نبودی

اگررهنمود های دینی را نشناختی

اگه دلایل محکم و روشن دینی را که پیامبران برشما خواندند نادیده گرفتی وبازهم غیر او را صدا زدی!!!

از غیراو استعانت خواستی!حجت برتو تمام است!

قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال غافر: 50

مگر پیامبران دلایل روشن بسوی شما نیاوردند ؟ می گویند چرا, می گویند : پس بخوانیدآنهایی را که......) و قظعا دعا و استغاثه کافران  جز در بیراهه نیست

اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات؟!!!

خدایا به ما قدرت و قوت بده تا بینات رسولان  و اولیا ء را ببینیم

خدایا ما را کمک کن تا با چشم دل راه را ازچاه تشخیص دهیم

خدایا مارا محتاج به دیگران مکن

خدایا دیگران غیر صالح را برمامستولی نساز

 خدایا ما رااز شر کسانی که مارا گمراه می سازند درامان بدار

ان الذین یکتمون ماانزلنا من البینات والهدی من بعدمابیناه للناس فی الکتاب.اولئک یلعنهم الله ویلعنعهم الاعنون  کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی راکه فرو فرستادیم بعداز آنکه آنرا برای مردم د کتاب توضیح دادیم نهفته می دارند آنان را خدا لعنت می کند

اینجا دیگر خیلی سخت می شود

اینکه خداوند متعال از کسانی که بینات را کتمان می کنند عصبانی است

کسانی که نشانه ها و رهنمود ها را حتی بعد از توضیح کتمان می کنند

نکته جالب و قابل توجه کلیت وکلی نگری ونگاه و نظرخداوند منان به همه  مردم است :می فرماید بینات و نشانه های که برای مردم توضیح داده شد

 واین مردم

اینان که از هررنگ وملت ونژاد به سهم خود و برحسب بهرگیری و بهره برداری شان از رهنمود هاوهدایت ار پیامبرانشان  مورد توجه اند و اگر خوب باشندو غیر خدا را نخوانند  و به غیر خدا دل نبندند می بایست امیدوارباشند

جالب تر بشارتی است که قرآن عزیز و کریم ما به همه می دهد و همه می توانند به این کتاب بزرگ واین بینه  عظیم که فصل الاختام نبوت  استناد کنند

اینکه در نگاه و نظر او و در پیشگاه کبریای اش بعضهم اولیاء بعض باشند قطعا از جنس بالا و پایثن بودن این جهانی نیست

در آنجا حسادت نیست

در آنجامیزان اطاعت است

هرچه او بگوید

هرچه او بخواهد

بی هیچ خواست وخواسته ای

بدون هیج کبر واستکباری

ان الذین عندربک لایستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون(به یقین کسانی که نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تکبر نمی ورزند و او را به پاکی می ستایند)

لایستکبرون عن عبادته و یسبحونه این نکته بسیار مهم وکلیدی است که خداوند متعال به آن اشاره دارد,و این نه مربوط من وتو وافراد عادی و عامی است که مربوط به خاصان  وحتی فرشتگان  مقرب اوست که از عبادت دچار خودخواهی کبر ,عجب و .. نمی شوند اصلا عبادت آنان از جنس عشق وعلاقه دنیوی نیست چیزی بالاتر از آن ,اوج عرفان  عینت همه چیزی  اوست

اینکه بغیراز او هیچ نیست اصلا هیچچیز مثل اونیست لیس کمثله شی ء

اینکه او بینا و شنواست

بینا تز از هرچه شنواتر از هرچه وهوالسمیع البصیر

او به همه چیز و برهمه چیز تواناست ان الله علی کل شیء قدیر

مزد آن عبادت فیض یسجدون است یهدی به من یشاء من عباده

هرکسی نمی تواند اهل عبادت باشد,اگر لایق نباشی اگه قدر ندانی, این فیض به تو داده نمی شود

عبادت واقعی خلوص می خواهد

عبادت واقعی رها شدن و رها بودن از خود دنیوی و منیت ها  را شرط اول می داند

به ناز, ناز چشمی گشته ام خوار

پرم ازشور عشق  و شوق دیدار

خداوندا نجات ده از این درد

هلاکم می کند اصرار بسیار

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

دین گریزی دین ستیزی باطل است-دین نسیم مهر وآرام دل است

 ××××××××

خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم(از اموالشان زکاتی دریافت کن که به سبب آن را پاک کنی زیرا دعای تو مایه آرامشی برای آنان است و خدا شنوا و داناست)

خذ(بگیر) می گویدبگیر!

نمی گویداگردادندبگیر (چون درآنصورت می گفت وقتی خواستند تزکیه بشوندبه تو از اموالشان دادند)

خذمن اموالهم صدقه :این شاید بعدا اتفاق بیفتد یعنی وقتی آنان فهمیدن که صدقه و زکات باعث پاکی مال و بالطبع روح و روان آنان می شود خودشان هم راغب باشنداز جهت تزکیه روح وروان ولی قبلشمی فرماید بگیرخذ

(تطهرهم وتزکیهم بها) 

پس می فرماید بگیر(و این معجزه است در محیطی که سابقه و سبقه کشور داری مدون و مبتنی برتجربه اجتماعی ندارد !

درجامعه ایکه تا پیش ازآن بیابانگردو قبیله ای بوده اند واز نظر عیش ونوش اسراف گری یقول امروزی ها اند کار و گروهی بی مسئولیت!!حالا یک دستور می آید که در دل آن حکایت ازنقش مدیریت  اجتماعی/اقتصادی در دایره دینی دارد و وسعت عمل وعملکردش علاوه برقانون وقوانینی که برفعالان اقتصادی ودارنده گان اموال بسط داده  شده و خود شخص را هم براین دادن وبخشیدن درشکل صدقه واموال دربرمی گیرد وآنرا لازمه دینداری ودینمداری و تزکیه  و نهایتا رضایت خداوند منان می داند تابه سبب آن یک تعادل وتفاهم اجتماعی ایجاد شود

تعادلی اجتماعی بسود همه اقشار

تعادلی برای ازبین بردن غرض ومرض ناشی از اختلاف طبقاتی فاحش بین مردم واقشار دارا وندار

تعادلی در رفع محرومیت واقعی,نه نسبی و نه بخور ونمیرناشی از بی مسئولیتی دارنده گان اموال چه از نظر قانونی و چه از نظر عقیدتی و این دومی مهم تر است ,چرا که آنانی که خود و به میل خودپول می دهند و زکات .انتظار می رود از نظر مالی و روحی تزکیه شوند چگونه :با سلام وتحیت وتشویق پیامبر و با دعای ایشان

(وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم)اگردادند  دعاشان کن تا تسکین یابند و جالب است این اشاره به جز ولز و پریشانی ناشی از حرص مال خواهی  دارندگان مال ومنال زیاد

ایرادی که برمنادیان و مروجان عدل وعدالت وارد است این است که\ ایجاد یک جامعه عاری از طبقات فاحش و ویرانگر  وچالش زابا قواعد وقانونی که تا کنون اعمال شده قطعا ممکن نیست چه جوامع سرمایه داری پیشرفته همچون امریکا و کشورهای اروپایی باشد و یا جوامع سوسیالیستی استالینیستی  و به سبک وسیاق شوری سابق  و...

باید توجه داشت که اگر ماتریالیستهای کمونیست ستا با تکیه بر اصول و راهکاهای متاثر از تکرار حوادث و تغییر وتحولات اجتماعی وبااستنادبه ماتریالیزم تاریخی وتفکرات وراهکارهای سوسیالیستی تفکر وتعقل  کفرآلود و دین گریز خود رنگ ولعابی جهان پسند دادند ماتریالیسم های غرب ستا با بهره گیری از تفکر و راهکارهای سرمایه داری برای مقابله با حضور دین وادیان وگاها نفی خداوند منان کم کار نگرده اند

 کمونیستها مستقیما به جنگ خدا رفته و او را نفی کردند  ولی سرمایه داری با تفکر منحوس و زیاده طلب و اسراف گرش بصورت غیر مستقیم و با نشر بی عدالتی و ناهمگونی های ویرانگر اجتماعی به مردم محروم ومحکوم القا می کنند که خدایی نیست و یا اگر هست از جنسی است که حافظ و حامی بودن دارا و ندار درجامعه است

خدایی که نعوذبالله  راست کار و همره وهمراه سرمایه داران واسرافگران غربی و شاهزادگان هوسران آل سعود  و شیوخ خودخواه وخودپسند منطقه اند  

ماباید بدانیم که همه ادیان بزرگ خصوصااسلام براساس توحید ونبوت ومعاد و در راستای ی هدایت روحی وحمایت اقتصادی همه مردم بسوی حق وحقیقت و دادن آسایش و آرامش هردوجهانی به انها تکیه وتاکید دارندجالب این است که تفکر و تعقل شیعه از این هم فراتر رفته و با اضافه کردن عدل و امامت به این مهم آنرا از نظر اهداف اجتماعی خصوصا اقتصادی و نقش و نظر مدیریتی پررنگ تر کرده است

در تفکر وتعقل تشیع عالمان دینی نمی توانند ومجاز نیستند نسبت به ناهمگونی و طبقاتی بودند جوامعه که می تواند منشاء بسیاری از ناهنجاری ها وچالش های روحی و روانی و اجتماعی باشند بی تفاوت باشند 

چه زیبا فرمودند شهید بزرک بهشتی که:ما عاشقان خدمتیم نه شیفتگان قدرت  وقطعا این شیفتگی از جنس دینداری و دینمداری و الزام به داشتن نقش نظر در مبارزه با همه آثار بی عدالتی خصوصا بی عدالتی اجتماعی /اقتصادی است

شاید خرده بگیرند و می گیرندبعضی از مروجان ومتفکرانی دینی(که با تطبیق اسلام عدالت با تفکر طبقاتی سرمایه داری همانند کمونیست ها که خدا را با بهانه نبود عدالت اجتماعی بصورت مستقیم نفی می کنند اینان نیز بصورت غیر مسقیم و درچشم جوانان احساساتی اسلام وادیان را از رسالتش  وقابلیت هایش محروم می کنند )

حقیقت این است که در دین اسلام وقران کریم اصل مردمند و خصوصا مردمانی که توسط مروجان زر وزور وتزور محروم ومورد استضعاف قرار گرفته اند  

چه چیزی بهتر و قاطع تر و شفاف تر از این آیه شزیفه :

لقدارسلنارسلنابالبینات وانزلنا معهم الکتال والمیزان لیقوم الناس بالقسط..الحدید -25

(همانا پیامبران خود رابا دلایل روشن فرستادیم وبه آنان کتاب و ترازو نازل کردیم تا به عدالت برخیزند...)

 وجالب آن است که در قران کریم کفران آیات ونشانه های خداوند و بقتل رساندن پیامبران همسان کشتن کسانی است که در راه محقق شدن قسط امر  می کنند واینان نه شامل دینداران ومومنان ومسلمانان که هرکسی است

ان الذین یکفرون بایات الله ویقتلون النبین بغیرحق ویقتلون الذین یامرون بالقسط  من الناس فبشر هم بعذاب الیم  آل عمران -آیه 21  

(کسانی که آیات خداکفرمی ورزند وپیامبران را بناحق می کشند واز مردم کسانی را که امر به عدالت می کنند به قتل می رسانند,پس آنان را به عذابی دردناک بشارت ده)

و اینان نه تنها دینداران ,مومنان,و یا حتی مسلمانان که هرکسی از مردم که در راه قسط امر کند(توجه به کلمه ناس خیلی جالب وقابل توجه است بزرگترین شاخصه و ایجاز قرآن کلیت ان در راستای یک امر ویک هدف واحد ودقت عمل در بیان واژه ها و کلامات است بدین صورت که گاها تقدم وتاخر یکی بردیگری و یا بیان یک کلمه خاص معنا ومفهوم رابه گونه ای دیگر می کند و خیلی ار ماها حتی افراد معمولی اهمیت این تقدم واخر را بعینه می توانیم ببینیم)

می فرماید: ..ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس

بزرگان دینی  وعلمای ما باید دررابطه با بیان قسط خیلی کار کنند ودر هر زمان کمیت وکیفیت این مهم را برای ماها تعیین و تبین کنندقطعا قسظ ضد نابرابری است و ضد افراط وتفریط ناشی از ندیدن ها

اگر قسط را به معنای هرکسی را به اندازه سهم و سعی وتلاشش معنا کنیم  وایضا به نقش قسط در تعادل اجتماعی که لازمه پیشرفت جامعه است توجه داشته باشیم  یک مهم را نباید از نظر دور بداریم و آن نکته ای است که  شهید مطهری به آن اشاره کرده اند: اینکه هرکسی در هرجامعه ای متولد شود از تمامی داشته ها و دارایی و منافع خدادادی آن جامعه سهیم است و سهم  دارد(البته دردور نمای دیگری اینرا می شود به کل جوامع و تمامی مردم دنیا بسط داد  یعنی همان حقوق وحق بشری که ما بعنوان یک مخلوق به محض تولد از کلیت هستی وجهان داریم  حق وحقوقی که بنوعی بعنوان حقوق بشر تهیه و تدوین ومطرح شده ولی متاسفانه کشورهای زیاده طلب و استکباری آنرا بناحق وسیله ای برای امیال و اغراض نامشروع خود قرار داده اند و آنرا مستمسکی برای منافع به اصطلاح ملی بخوانید سرمایه داری مشوق نژاد برستی وخود برتر بینی )قرارداده اند

شاید برما خرده بگیرید که ما ضد امریکا و .. هستیم ولی حقیقتا اینگونه نیست مردم هرکجای دنیا به حکم مطالبی که دربالا اشاره شد برای همه ما عزیزاند چون به حکم قرآن ناس محسوب می شوند و قرآن کریم ازاول تا آخر دغدغه هدایت و حمایت این ناس را داشته ودارد (قطعا مردم امریکا وانگلیس وهرکجای دیگر  دنیابرای همه ماها محترم عزیز بوده وهستند اما چیزی که مارا وامی دارد براین کشورها خرده بگیریم همانا سیاست های نهادینه شده وحاکم براین جوامع است سیاست هایی که درآن سردمداران صهیونیستی و افراطی امریکا: حضرت ایت الله خامنه ای و یا آقای هاشمی رفسنجانی  و... با قریب به پنجاه سال نماز شب خواندن می شوند بد و سلاطین وجنایتکاران ال سعود و شاه  و شاهزادگان هوسران عرب وایضا قداره بندان کوتادچی مثل سیسی مصر و ... می شوند خوب)

امروزه در دنیای ما بخصوص دربین غرب گران حق ستیز ما با مردمی خودگم کرده و خودباخته مواجه ایم که  بجای  دفاع از انسان وانسانیت  برای بودن درجامعه و جوامعه ای که محبوب ومطلوب  منویات شخصی شان است چشم را بروی حقایق  بسته  و درحالی که می بینند کشور منفور وتروریست پروری چون عربستان سعودی هرروز وشب و به مدت چندماه مردم مظلوم ومحروم یمن را بمباران می کنند کمتر اعتراضی  نمی کنند و علی رغم اینهم بمباران وجنایت اب ازآب تکان نمی خورد ولی در عین حال هم اینان برای مرگ یا غربت فلان کارباره چی مفسد زمان شاه  اشک تمساح ریخته و جوانان مارا از رشد علمی عقلی مناسب ومطلوب جامعه فردای ایران باز می دارند و درعوض یک مشت رقاص  ومقلد شکل و شمایل های نه غربییان که فاسدان وفاسقان هالیودی را تحول جامعه می دهند 

شک نباید کرد  وشک نباید داشت که اینان  مصداق عینی نفاق ومخاطب  آیه شریفه ذیل می باشند.

المنافقون والمنافقات یعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقون هم الفاسقون (مردان وزنان منافق همانند ومشابه یکدیگرند به کاربدفرمان می دهند واز کار نیک بازمی دارندوانفاق درراه خدا امساک می ورزند خدا را فراموش کردند وخدا هم آنان را محروم کرد ویقینا منافقانند وفاسق)

 کسی نمی گوید که ما ایرانیان درامریکا که مهد علم وتکنولوژی است  نباشیم ما می خواهیم باشیم

بودنی خوب ومفید

بودنی حافظ ومحافظ منافع ومصالح دراز مدت مملکت

نه کسی مثل ریس جمهور فراری یمن به عربستان که ظاهرا بخاطرش همه داشت و داشته های حال واتی ملت محروم یمن را نیست ونابود می کنند  

ما امید داریم هرکدام از شماها بعنوان یک ایرانی  مسلمانوبعنوان یک سفیر ایرانی با شاخصه خاص خودمان که اولین آن نجابت است و ایضااهل مرام و معرفت ومردم دوستی  و اهل یاری رساندن به دیگران بخصوص به ایرانی هایی که تازه قدم در آن دیار می گذارند باشد که رای ونظر وعمل ما دربین سایرین نمونه باشد و الگو

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

 1

شب پراز حجم سکوت است مرایاری نیست

باده وجام بیارید که دلداری نیست

محتسب تیغ بدست قصدشماتت دارد

شهرآلوده به مکراست دگر فرصت عیاری نیست

2

از نظر غربی ها که غالبا نژاد پرست و بیگانه ستیزند ما جهان سومی ها از شهروندان که چه عرض کنم بلکه ازساکنان درجه سه یاحتی چندم  هستیم و خیل عظیمی از مهاجران  که در شهر و دیار خود  و با عناوین وطرفندهای گزینشی پذیرا می شوند بعلت نبود زاد و ولد و نیاز به کارگران ارزان قیمت  و...است و جز تک و توکی که به راست یا دروغ  القاب نخبه و .. به خیکشان می بنندندبرای ماندن در آنجا باید وبایستی مث .. جون کند و غالبا   ..  مث موش موشک آسته اومد ورفت کرد  تا گربه شاخت نزنه....

البته در دین ومبین اسلام که به خوی و خصلت ما ایرانیان نجیب واهل رحمت وشفقت  بسیار نزدیک است ما ملزم به رعایت حق و حقوق  دیگران و احترام به رای ونظر و ایضا افکار وامیال دینی غیرخودی هستیم وبراساس دستور قزآن عزیزما می باید ضمن تلاش جهت ایجاد محیط دوستانه وعاری از جنگ وجدال در اتحاد وانقیاد به صلح واقعی عاری از زرنگی های انگلیس مابی کوشا بوده و رای و نظرهامان را درخصوص اختلافات دینی وعقیدتی به خداوندمنان واگذار کنیم

قولوا آمنابالله و ماانزل الینا ومانزل الی ابراهیم واسماعیل واسحاق و یعقوب والاسباط ومااوتی  موسی  وعیسی وما اوتی النبیون من ربهم لانفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون البقره آیه شریفه 136(بگویید:ما به خدا ایمان آورده و به آنچه به ابراهیم,اسماعیل,اسحاق,یعقوب ونواده گان آمده و  همچنین به   موسی ,عیسی و هرآنچه از ناحیه پیامبران از ناحیه پرودگارشان داده شده ایمان آوردیم و میان هیچ یک از آنان فرقی نمی گذاریم ومادربرابر او تسلیم هستیم)

فان امنو بمثل ما امنتم به فقداهتدواوان تولوافانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله و هوالسمیع العلیم(البقره آیه شزیفه 137)  (پس اگرآنان هم به آنچه شما بهآن ایمان آوردید ایمان بیاورند مسلما هدایت یافته اند و اگر روی برتابند جز این نیست که در ستیز و دشمنی اند  وبزودیخدا شر آن را دفع خواهد  واو شنوا و دانا است ) 

 بعضی براین مهم تعبیر وتفسیری کرده اند مبنی براینکه همه آنان اگر به اسلام ایمان بیاورند هدایت یافته اندچراکه  به اعتقاد و انقیاد ما مسلمانان این است که دین اسلام دین خاتم و فصل الختام وحی ونبوت است اما با توجه به آیات قبل و بعد و با توجه به دیگر آیاتی که در قرآن کریم آمده است و درآنها به پرسش از اعمال وکردار هر قوم وگروه ومذهب ومسلک با توجه به کتب آسمانی و پیامبرانشان  (امامان و پیشوایانشان) اشاره دارد می توان این تعبیر ومعنا را هم فهم کرد که می فرماید

یوم ندعواکل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئلک یقرءون کتابهم ولایظلون فتیلا( روزی که تمامی مردم را پیشوایانشان می خوانیم ,پس کسانی که نامه اعمالشان را به دست راستشان دهند ,پس انان نامه خود را می خوانند و به اندازه هسته خرما یی مورد ستم قرار نمی گیرند )

 واگرآنان  هم (پیروان دیگر ادیان توحیدی ) همانند شما و پیروانتان که به تمامی کتب و آیات آسمانی و هرآنچه به آنان نازل شده که در اصل مبین توحید و نبوت ومعاد است  معتقد باشند قطعا با شما تضاد و تخاصمی نداشته و رستگار می گردند و برعکس اگر آنان اینگونه نیندیشند طبیعی است که با شما   جدال و دشمنی  خواهند کرد و خداوند متعال قطعا شر آنان رادفع خواهد کرد  و ما می دیدیم که بیشتر وروحانیون و  علمای ادیان دیگر بعلت تطمیع و تحریف قدرتمندان و یا وسوسه های درون از تایید حضرت محمد ص بعنوان پیامبر خاتم یعنی پیامبری که در کتب اسمانی شان به آن اشاره شده است خود داری کرده و باعث تحریف ویا تضعیف اهداف ادیان توحیدی و در مقاطع تاریخی غلبه کافران وجاهلان بر جوامع دینی شده اند

امروزه ما عینیت این دشمنی و ستیز را در دشمنی بعضی از مسیحیان و یهودیان متعصب ومنحرف در شکل مبارزه وتلاش جهت تخریب چهره اسلام ناب محمدی دیده ومیبینیم  که این برخلاف اهداف  کتب آسمانی و راه و رویه دوپیامبر بزرگکه در قرآن کریم داری جایگاه   می باشند

 اصولا قرآن کریم برای این آمده است تا خط بطلان بزند برتمامی مجادلات  و جنگ وجدال ها

 با وجود قرآن نمی بایست  دربین مسلمانان  اولا هیچ جنگ وجدال و تضاد و مقابله ای باشد وثانیا  برفرض  وجود و بواسطه اعمال نفود ویا نقش و نظر عوامل بیرونی و درونی متاثر اززر و زور وتزویر ما با تضاد و تقابلی مواجه بشویم براساس همین قرآن  ضمن اعتقاد و انقیاد به نظر خود  نه بامجادلات شیطانی و پراز تهمت وافترا که با عمل و رفتار متاثر از سیره رهبران وپیشوایان دینی و امامان خود حقانیتمان  را با ایجاد یک حکومت وحاکمیت که مبین عدل وانصاف و قسط  ونهایتا اصلح بودن راه و روش ومذهب ومسلکمان باشیم

برای درک و فهم این مهم وعدم اصرار به گفته ها و نظرات متاثر از برداشت های زمانی و یا برگرفته از تعصب و یا حتی تقید به عوامل مکانی وزمانی ماباید بدانیم که در حیطه نظری نهایتا این خداوند متعال است که رای ونظر نهایی را خواهد داد واگر ما معتقد ومقید ومومن به دین ومذهب ومسلکمان باشیم می باید این مهم را در عمل و در اخقاق حق محرومان  وهمکیشان خود به اثبات برسانیم بخوانیم :

وقالت الیهودلیست النصاری علی شیء وقالت النصاری لیست الیهود علی شی ء وهم یتلون التاب کذالک قال الذین لایعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یو القیامه فیما کانو یختلفون 

(یهودیان گفتند:نصرانی ها برآیین وروش درستی نیستند و....نصرانی ها گفتند: یهودیان برآیین و روش درستی نیستند.. درحال که همه آنان کتاب(آسمانی )را می خوانند وکسانی که نادانند سخنی مانند سخن آنان(درباره مسلمانان ) گفتند, پس خدا در روز قیامت درمیان آنان درباره آنچه باهم اختلاف می  کند)

 وفاجعه آنجاست که امروزه جنگ وجدال و تهدید وتکفیر نه در سطح ادیان بزرگ  که حتی در بین معتقدان به یک دین و مذهب ومسلک  هم سرایت کرده است  مشکلی که برای ریشه یابی کار باید و بایستی به عوامل مختلف پرداخت حوادث تاریخی خصوصا تضاد وتقابل های دینی وافراطی گری هایی که منبعث ومتاثر از توطئه قدرتمندان و رای ونظر  و فتاوی منادیان دولتی دینی و  یاحوادث وجنایات وز کشت وکشارهای قومی وقبیله ای وانتقام گیری  متعاقب آن  صادر شد است

رهبری  انقلاب اخیرا  هرگونه اختلاف وتفرقه افکنی بین برادران شیعه و سنی را شدید محکوم کرده و سرنخ هرگونه تند روی و بی احترامی به رهبران و پیشوایان دینی را کار ایادی صهیونیست و انگلیسی دانسته و این دستور مهمی است که هرمسلمان خصوصا ما شیعیان علوی باید و بایستی نصب العین خود قرار دهیم برای ریشه یابی این اختلاف وچگونگی رفع آن باید وبایستی از  قران کریم الهام ورهنمود بگیریم اینکه دین مبین اسلام اهل سخت گیری و مشقت و ترساندن دیگران نیست:

ماجعل علیکم فی الدین  حرج (الحج ایه شریفه 78)

(برشما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد)

وحال این را مقایسه کنید با رفتار و اعمال جنایکاران القاعده و داعشی که قمه و کاردهای سلاخی در دست گرفته وبرای بدنام کردن اسلام به استناد به فتاوی روحانیت وهابی در عصر ارتباطات با فجیحانه ترین شکل مردم عادی و اسیران جنگی را بقتل می رسانند

اگر دربین این همه مزدور و مزور گم کرده راه نادن و فریب خورده ای باشد می باید براساس این ایه شریفه توبه کرده و بجای آن بر عوامل پیدا و پنهان : وهابیت  وانگلیس و اسراییل  و پس مانده ها و نواده گان امپراتوری عثمانی بشورند

...لاتتخذواالکافرین اولیاء من دون المومنین... النساء 144

 ... کافران را به جای مومنان سرپرست و یار خود نگیرید....

وحال جدا از این همه توطئه و تبلیع به استناد آیات قرآنی خلقیات پیامبر اسلام وایضا نظر خداوند متعال را درباره کسانی کهسی القلب و سنگ و اهل خشونت اند می پردازیم 

 فبمارحمه من الله لنت لهم ولوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم  و....(پس به  مهر و رحمتی از سوی خداوند با آنان نرم خوی شدی و اگردرشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می دندبنابراین ازانان گذشت کن) 

این رای ونظر خدا در طرد خشونت و سخت گیری است و این داعشیان و....خدا نشناس که به زعم خود  قصد حکومت اسلامی دارند جواب خداوند متعال را دربرابر این همه جنایت و سخت گیری چه خواهند داد

وای من این دشمن غدار کیست

اینهمه ظلم وستم از بهر چیست

جان ومال مسلمین برباد شد

نقشه سفیانی آل سعوداهریمنی است

شعرآدمی نمی آید ,غم وغصه عرصه را برآدمی تنگ می کند ,نامردماناسلام ستیز به انتقام جنگ های صلیبی وبا همکاری وهابیون قسی القلب  سعودی و  بعضی ازشیوخ مزدور منطقه خواب از چشم زنان وکودکان عراقی و سوریه ای و یمنی ربوده اند و هررزطه اناترا به خاک وخون می کشند

مردمان اهل دین  کاری کنید

جبهه اسلام را یاری کنید

 داعش

ای مزدورغرب

ای جانیان دین ستیز

داعش

ای  ابر سیاه سخت قیراندود

ای خزان زرد ای مزموم دردآلود

عمرتان کوتاه

 نقشه های  شومتان مطرود

مکرتان محکوم

مرگتان نزدیک 

در نه چندان دور

همره تکبیر

شیعه

سنی

درکنار هم برادروار

از کیان وعزت اسلام

دفاعی سخت خواهند کرد

صبح نزدیک است

موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب  (هود-81)

  ادامه دارد

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

فما بکت علیهم السماء والارض ......

پس نه آسمان برآنان گریست ونه زمین

پرسونی فای یا شخصیت دهی به  آسمان و زمین جهت بیان مطالب چیزی که بیانگر زیبایی تصویرسازی و ایجاز کلام قرآن برای فهم بیشتر  است

گریه نکرد برای آنان فما بکت علیهم

آسمان السماء

 وزمین  والارض

2

پیری رسید و رسید فراق یار

ترسم نبینمد دگرباره ای بهار

در اغوش خاک چه آرام خفته اند

مردان مرد که بودند مرد کارزار 

غم انگیز است اما هشدار دهنده و اینکه در این وادی همه مان مسافریم .

مسافرانی که اگربا همدم و همره هانمان خوب نباشیم برخود بد کرده ایم و زمینه تنهایی و دوری خود راازدیگران فراهم نموده ایم

وقتی نمانده ویارم وفا نکرد

برمن ببست راه یک آن حیا نکرد

دنیا به کام من مسکین دمی نبود

افتاد دیده مرا حتی نگاه نکرد

نکند با رفتاروگفتار ویاکردارمان مصداق شعربالا باشیم

بیا یک دم کنار من تو بنشین

بدور از های هوی  وهجمه وکین

بیا با هم برادروارباشیم

که این است راه ورسم رونق دین

.....

ممنون از دوستانی که با کمک  و نظرشان  در رفع غلط نوشته هایاملایی متن ها تصحیح  می گردند

ممنون

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

1

سبزبادآنکه مرا رونق امیدی داد

در

پراز پیچ وخم

این روز  وشب مرد افکن

شعرنو کارش ایجاد یک حسه ,حسی که شاید درهمه ایجاد نشه, و منوط باشه با اهلیت خواننده با فضا  و صفای آن حس وحال .

برعکس شعر کلاسیک یا اصطلاحا شعر قدیم که عمده کارش دربیان مطلبه وقدرت و قوت سراینده یا ذوق و شوق خدادادی اش می تواند به او کمک کند تا علاوه بربیان مطلب یک شورشعفی مناسب آن مطلب درخواننده و مخاطب ایجاد کند  

گاهاممکن است درشعر نو توان گفت شاعرباعث شود تا علاوه بر ایجاد حس وحال مورد نظر توسط قافیه و ریتم  و تکرار کلام به شعرش  ضرباهنگ مناسبی  و مطلوبی بدهد  اما این  عمومیت ندارد

شعر کلاسیک غالبا راوی است ومخبر ومنقطع  یعنی مختم به اتمام خوانش شعر

اماشعرنو از گفتن مستقیم مطلب پرهیز کرده وگرچه صامت بظاهر اما مولد بوده وخیلی اوقات شروعش پس از ختم خوانش است

شاعران کلاسیک به شهادت تاریخ و آثارشان اگرپه به اجبارنیاز زمان ومکان حاکم برشاعر به دنبال نام ونشان وجاه وجلال ومقام بوده و بصورت زیادی تمایل به مدح دارندا(البته این نگاه ونظر عمومیت نداشته آثار شاعران بزرگ ونامدار ما  همچون حافظ وسعدی ومولانا وفردوسی بزرگ بعلت تگیه گاه ایدئولوژیک , اسلامی و اهداف انسانی شان از این دسته بندی مبرا بوده و نیازی به تشریح  و توضیح ندارد)

برعکس شاعران شعر نو منبعث از فزهنگ وماهیت گپ گفتی شان غالبا معترض و حتی آوانگارد بوده و این اعتراض باعث شده تا نگاه ونظری به کسب نام ونشان نداشته و خیلی اوقات از جمع وجماعت گریزان باشد 

درست همانند ماهیت اشعارشان که در بالا اشاره شد شعر کلاسیک بعلت مخبربودنش در زمان نشر  مردم زمانه را متوجه خود می سازدو پس از گفت شعر یاانتشار شور وشوق فروکش کرده و پس ازآن بصورت موردی  یا حتی سفارشی خودش را نشان می دهد ولی شاعریاشاعران شعر نو همانندهمانند ماهیت غالبا اختصاری /استعاری شعرشان عمدتا پس از مدتها و یا حتی مرگ شاعر شهره شده و مورد توجه قرار می گیرند

2

سابقا می گفتیم علم بهتر است یاثروت و این بود موضوع اانشاء ما

 وحالا برحسب سیاسی شدن زمانه بفکرم رسید طرح کنیم این سئوال راکه :

آزادی خوب است یا عدالت ؟

آنوقت ها منظورمان از علم علم : علمی بود که باعث وجهه اجتماعی میشد با ملاطی از مقام و...  که نیازی به تعبیر وتفسیر نداشت یعنی داشتن  پول و هرآن چیزی که  پول داشته باشی داری و می تونی بدست بیاری .

 واما این موضوع جدید توش حرف وحدیث زیادهست

اولا چه نوع آزادی

آزادی که هم اکنون درغرب مطرح هست از آزادی که متفکران و انسان دوستان غربی به استناد حقوق بشر مطرح می کنند  که  بیان  و داشتن استقلال رای  جزئی ازآن است گرفته تا آزادی که افراد ولنگار و ماکیاولیسم طالب آنند و تا آنجا پیش رفته که گاها قانونی شدن همجنس گرایی  را هم در زمره این آزادی می دانند و یا دربرابرآن ژست سکوت می گیرند

 و دوم آزادی که توسط دین مطرح می شودو  دین که نه یک نقد ونظر واحد که  انواع واقسام مختلفی است از ادیان و ایضا اقوال گوناگون و گاها متضادی  حتی در حیطه یک دین

 حتی  درمکتب ومذهب خودمان (تشیع) انواع واقسامی از برداشت ها یا نظر در رابطه با آزادی در گفتار وکردارا  احزاب وگروه ها وجود دارد که کارا مشکل می سازد 

در رابطه با عدالت اگرچه این تنوع و تضاد نیست اما آنجا هم کارچندان ساده نیست  

آزادی غیر دینی همانطور که اشاره شد داری دوبال یا دو سمت است که یک طرفش بزرگان فکور و مورد احترام غربی امثال ژان ژاک روسو و راسل و .. هستندو طرف دیگرش آوانگاردهای اخلاقی و پیروان مکاتب غیر دینی افرادی  ماکیاولیسمی و اهل عیش وعشرت و .....این مطربان فراری ایرانی و توله های تو دیارغرب بزرگ شد ه شان که اند تلفیق و ترکیب موسیقی و سکس هستنددر حدی بسیار بسیار افراطی تراز خود غربی ها !!!!!

حاشیه رفتم واز مطلب دور شدم  بحث بحث ارائه موضوع انشاء جدید بود که آزادی خوب است یا  عدالت  وفرق عمده اش این است که در اینجا بهتراست بزرگ ساله ها و افرادی که اهل  قلم اند پا پیش گذاشته و به این موضوع بپردازند

و عدالت؟

که باتوجه به گستردگی ازادی   محور آن اقتصاد است ووضعیت خورد وخوراک  و امکاناتی همچون خانه و بهره گیری از داشته وداشته های حداقلی زندگی و ایضا آموزش وپرورش  نه تنها برای خود که برای همه اهل خانواده و نه در یک شهر و دیار که درهمه اقصا نقاط کشور

واینکه چگونه می شود شرایط محق شدن آنرا فراهم ساخت

قطعا با  نظام سرمایه داری و بودن طبقاتی لجام گسیخته و بی در پیکر ا  این مهم شدنی نبوده ونیست

و ایضا با نظام هایی که با تکیه بر امیال و اهداف مبتنی بر افکار وفلسفه های مادی  و غیرالهی برامر محقق شدن عدالت اقتصادی اصرار داشته و در راه ان فداکاری وتلاش می کنند و اگر بشود مساوات اقتصادی را برقرار کرد بعلت نبودن  انگیزه های ارزشی منطقی و الهی در بستر زمان این امرکم وکم رنگ شده و در یک بوراکراسی متکی برسانترالیزم مرکزی ما با یک نظام طبقاتی اداری اجتماعی نوین و درسایه  مواجه خواهیم شد که درآن  افراد از نظر ارزش اجتماعی و بهره گیری از امکانات بازهم یکسان  نبوده ونیستند

پس ما می باید بدنبال عدالتی باشیم که ضمن پاس داشت همه ارزش ها و با نگاه علمی و مبتنی بر زمان منادی ایجاد یک جامعه یکدست  و یکسان از نظر بهره گیری از مواهب الهی و داشت و داشته های  مادی ودنیوی باشد به ایات  شریفه ذیل نظری بیفکنیم:

هوالذی بعث فی الامین رسولا منهم یتو علیهم ایاته ویزکیهم  ویعلمهم  الکتاب والحکمه وان کانو من قبل لفی ضلال مبین( و کسی است که از بین  مردم عادی (درس نخوانده )رسولی ازخودشان برانگیخت تا ایات را برانان بخواند وانها را تزکیه کند و به انان کتاب و حکمت آموزد هرپند پیش از این در گمراهی و ضلالت بودند)

لقد ارسلنا رسلنابالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزالنا الحدید فیه بعث شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصر و رسله  بالغیب ان الله قوی وعزیز(ما رسولان خود را با دلالیل روشن فرستادیم  و به آنها کتاب ومیزات نازل کردیم تامردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که درآن نیرویی شدید و منافی است برای مردم ,تا خداوند بداند چه کسی او رسولانش را یاری می کند بی انکه او را ببیند ,خداوند قوی و شکست ناپزیز است )

و اوفو الکیل و المیزان بالقسط لانکلف نفسا الا وسعهاو اذا قلتم فاعدلو و لو کان ذاقربی و بعهد الله اوفوا ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون(وحق  پیمانه و وزن را بعدالت ادا کنید  هیچ کس را  جز توانایی اش تکلیف نمی کنیم  و هنگامی که سخنی می گویید عدالت را راعایت کنید حتی اگر در مورد نزدیکان شما باشد و به پیمان خدا وفا کنید این چیزی است که خداوند شما را به ان سفارش می کند تا متذکر شوید)

گفته بودی عشق را باور کنیم

در گذار از این گذار روزگار

کب به پایان می رسد این سرد وسخت

کی رسد هنگام دیدار وبهار

و ادامه بحث یا نگارش:

کار رابا خودمان آغاز می کند  چون خودمان اصلیم ! گفته بود به فرشتگان تامارا باورکنند بخاطز خوداری ابلیس او را با ان همه سابقه ازدرگاهش راند! لذا از خودمان انتخاب می کند آنهم:

نه از صاحبان مال ومنال

نه از قدرمداران وحاکمان

و نه ازعالمان خود ستا و خود محور

پس  چه کسی از  کدامین ؟

 هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم : از مردم عادی از درس نخوانده ها و از خودشان

و این برای همان افراد سهل و ساده نیست ! لزا همان ها را هم برانگیخت  بعث و این نیاز به شجاعت و شهامت دارد

تا چکار کند ؟

تا بجنگد ؟نه

تا وادار کند؟نه

پی چی ؟ یتلو علیهم آیاته

تا بخواند

 چه را ؟

آیات را

نعمت ها را

محبت ها را

نشانه ها را

تا چه بشود؟

تاچه بکند؟

تا: یزکیهم

تا تزکیه کند

تا آنها را آماده سازد

برای چه ؟

برای یاد گیری

یادگیری چه؟

یعلمهم کتاب والحکمه

نقش  کتاب را ببینیم!

نقش دانش را ببینیم!

نقش علم را ببینیم

 ومسیر را!!!

سراغ جنگ وجدال نمی رود!

نمی رود تا احساساترا برانگیزد1

نمی رود تا از همین مردم عادی ابزار و اسباب بسازد !

تا بشوند طالبانی!

تا بشوند القاعده ای!

تا بشوندداعشی!

تا بشوند وهابی!

تا بشوندشیعه نفاق افکن لندنی!

پس چی ؟

شرط دارد !

رمز عبور دارد!

یعلمهم الکتاب و الحکمه

ضمنا می فرماید از بین  مردم عادی و درس نخوانده انتخاب کردم وبرانگیختم :

پی هم آدم های مهم بوده اند درآن زمان

و هم آدم های درس خوانده

ولی داشتن مال ومنال و قدرت و شوکت و دانش بدون تزکیهم شرط نیست !

پس چی؟

دانش و علمی که بر تزکیه استوار باشد دارنده علمش اهل تزکیه باشد  و تزکیه قطعاپیش شرطش تقواست وخدا ترسی !

و خدا ترسی پیش شرط عبادت

وعبادت شرط آدم شدن  واز هوی وهوس و ظلم به دیگران خود داری کردند

والا:

وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین

چرا که پیش ازآن در گمراهی اشکار بودید 

پی نمونه جامعه گمراه را می شود با نگاه و نظری دقیق به محیطی که پیانبر خدا در ان زندگی می کرد یافت

بی سوادی

جهالت

هوس رانی

سودپرستی

منیت

قوم وقبیله ستایی

 ومهم تر از همه : خون ریزی

وحالا یکروه یا چند گروه استعماری پیدا شده اند و با وحشیگیری می خواهند بظاهر تبلیغ اسلام بکنند

اسلام رئوفت و رحمت کجا! و رفتار وکردار این مزدوران وجنایتکارن غربی و  صهیونیستی کجا!!

واین رسول که خاتم است

واین رسول که دارای معجزه ای مانا و فرازمانی است

واین رسول که درس نخوانده است کتابی می آورد خواندنی

کتابی بی نظیر

کتاب که هیچکس نمی تواند حتی یک سوره از آنرابیاورد

و این کتاب بر رسالت دیگر پیامبران صحه گذاشته  و می گذارد

و این صحه در همراهی و همنوایی است

مگرنه اینکه ادیان درطول اند نه درعرض

مگرنه اینکه ادیان همه بروحدت تکیه دارد

مگرنه اینکه ادیان همه بر محقق شدن عدل وعدالت تکیه وتاکید دارند

بخوانیم:

لقدارسلنارسلنابالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلناالحدید فیه باس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورله بالغیب ان الله قوی و عزیز(ما رسولان خودرابا دلایل روشن فرستادیم و با انها کتاب (اسمانی ) و میزان  را نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند وآهن را نازل کردیم که درآن نیروی شدید ومنافعی برای مردم است ,تاخدا بداندچه کسی او ورسولانش را یاری می کند ,بی آنکه او را ببینند,وخداوند قوی و شکست ناپذیر است )

لقد ارسلنارسلنابالبینات ما رسولان خود رابا دلایل روشن فرستادیم

نه بازور

نه بازر

نه با تزویر

با دلایل روشن!!!و که خالق همه چیز است اوکه قادر است اوکه داناست اوکه برهرچیزوهمه کس غالب است

رسولان را با بینه می فرستد

او برای مخاطب ارزش قائل است

او دوست دارد مخاطب با عشق وعلاقه به طرف او بیاید

درکار او اجبار نیست

درکار او ترساندن نیست 

وبعد از بینه کتاب ومیزان

کتاب ومیزان که راهگشاه است

کتاب ومیزانی که  برای هدایت وحمایت فرد است

برای قسط

واو می داند محقق شدن قسط نیاز به ازخودگذشتگی و ایثاردارد

واو می داند زیاده خواهان وزیاده طلبان براحتی تن به اجرای قسط نمی دهند

 و او می داند که برای قسط باید حق وحقیقت دفاع کرد

دفاعی شدید

دفاعی جانانه

فیه باس شدید ومنافع لناس

اصل ناس است

اصل مردم است

واین مردمباید محترم باشند

واین مردم باید مورد ظلم واقع نشوند

خدایا رحمت و رئوفت اسلام کجا واین  جانیان داعشی واین مزدوران وهابی /صهیونیستی کجا

خدارا باید یاری کرد

رسول خدا را باید یاری داد

برای قسط

برای خیر وصلاح مردم

وخداوند منان دوستدارد مردان و زنان صالح راببیند

وخداوند می خواهد حجت را برهمه روشن سازد

همه بدانند که خود باعث رقم خوردن سرنوشت خود شده اند

لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی  عزیز

گفتم که موضوع قبلی علم بهتراست یا ثروت موضوع بی دردسری بود  و غالبا کسانی درباره آن می نوشتند که نه علم داشتند و نه ثروت, وهرچه هم می نوشتند کسب باهاشون کار نداشت و بهشون گیر نمی داد برعکس موضوع جدید یعنی آزادی و عدالت  درباره هرکدام بنویسی بهت گیر می دن ! 

اونجا پاداشت و جایزه کارت یه نمره بود ولی دراینجا اگرچه تنبیه وتوبیخ وگاها... باشه اما در عوض اگر درست بنویس جامعه بهت روی خوش نشون می ده و باعث کسب رضایت خدا

در موضع قبلی می توانستی  رها کنی و سرت بکارت خودت باشد ولی در این موضعاگر بتوانی بنویسی و بتوانی نظر بدهی

بایست اقدام کنی

بایست بگویی

بایست بنویسی

مگر نه اینکه خداوند متعال می خواهد بداند که در این راه و ره ثواب که جهت اسایش و آرامش بشر وبشریت است چه کسی اهل حق وحقیقت است و با رای ونظر و عملش خدا و رسول خدا رایاری می دهد لیعلم الله من ینصره ورسوله بالغیب

اما این کمک با ضرب و زورب و با کشت وکشتار و با هرج ومرج و با گرفتن آسایش و آرامش از مردم ومسلمانان گرفتن فرق داردلقد ارسلنا رسلنا بالبینات

جنایات مزدوران داعشی بینات است اینان مصداق رسلنا هستند!!!

خدا لعنت کند همه جاهلان وخشکه مقدسانی را که با کوته بینی و تنگ نظری و با تطمیع ,ارعاب و نهایتا استضعاف مردم کم بهره ازعلم وعقل را آلت دست قرار داده وآنرارا وا می دارد تا بنام دین خش ترین اعمال و جنایات را انجام دهند

قطعاسرنخ القاعده وبوکوحرام وداعش و .. دردست معدودی ازروحانیون  مسیحیان وکلیمیان افراطی واسلام ستیزاست وپشتوانه شان استعمارمکارانگلیس ورژیم صهیونیستی اسراییل و دست  نشاندهگان وهابی آل سعود  و جدیدا خرمهره های قطری و بحرنی یعنی  شیوخ وحاکمانشان شکم گنده شان

جدیدا رسانه های صوتی/تصویری در فرانسه قصری را   دریکی ازشهرهای سواحل  فرانسهنشان دادند که با پول مردم محروم عربستان  وبرای شاهزادگان فاسد و هوس ران ال سعود ساخته شده 

وحال دغدغه قرآن واسلام را  دراین رابطه ببینیم:

اوفوالکیل والمیزان بالقسط لانکلف نفسا الا وسعها واذاقلتم فاعدلواولوکان ذاقربی وبعهدالله اوفوا ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون (وحق پیمانه و وزن را ادا کنید!هیچکس را جز به مقدار توانایش تکلیف نمی کنیم  وهنگامی که سخنی میگویید عدالت را رعایت کنید,حتی اگردرمورد نزدیکان شما باشد وبه پیمانه خدا وفا کنید واین چیزی است که خداوند شمارا به آن سفارش می کند ,تا متذکر شوید)

ادامه دارد

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

 

مردی ومردانگی با سحر پول افسانه شد

از هجوم ناکسان شهر یمن ویرانه شد

عرش حیران شد ز خونین هجمه آل سعود

وای من دنیا چرا با حق و عدل  بیگانه شد

دنیای ما دنیای دوتا دوتا چارتاست! نمیشه خودت را به اون راه زد ! بقول قدیمی ها دزد حاضر و بز حاضر!امروزه کسی نیست از  خشک مغزی و جمود فکری حکومت منحوس و فناتیک آل سعود با خبر نباشد و نداند که تمامی تند رو یها و گری افراطی  درشکل اعمال ورفتارجنایتکارانه  تروریستی پشتبان و پشتوانه مال و فکری اش شا ه و شاهزادگان آل سعود و روحانی وهابیت آن است  روحانیت خشک مغزی که  مربی و مفتی این نوع اعمال و رفتاربوده وخواهند بود ! اما همین دنیای به اصطلاح متمدت و همین غربی هایی که همیشه برای کشور هایی که به ساز آنان نرقصیده  و داشت و داشته های ملی شان را  به آنان تقدیم وتسلیم نمی کنند می شوند  دایه مهربان تر از مادر و تند و تند بابرنامه های خر رنگ کن ایجاد مزاحمت وچالش کرده  ومی افتند بجان کسانی که بگی نگی یه چیزی شان میشه حالا یا از نظر فکری و مالی ویا بخاطر ضعف اخلاقی و خودشیفتگی

کیست آن تا این ز پاافتاده را یاری کند

بهر نابودی ظلم یک چند عیاری کند

مانده ایم از تاروسنگین سایه سرد سکوت

نیست کس تا خلق مظلوم یمن یاری کند

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi

شیعه اهل صلح وعشق است دوستان باورکنید

فردا که ز ما وقصه مان یاد کنند

درعصردگردفترمابازکنند

هشدار ز حد خویش خارج نشویم

ای وای اگر شکوه ز بیداد کنند

شیعه وشیعیان امروزه از حق وحقیقت واز اسلام رحمت ورئوفت  دفاع می کنند آنان درس آموزسیره و رفتار امامان که منبع وسرچشمه سعه صدر و ملاطفت بوده  و با پیروی ازامامان خویش  از تشدد و اختلاف بین مسلمانان پرهیز می نمایند

امروزه حکام آل سعود  و دیگرحالمان دست نشانده منطقه خصوصا انگلیس مکار بیش و پیش از هر زمانی بصورت پیدا و پنهان در بین شیعیان و برادران اهل تسنن اختلاف افکنده  و با آموزش و تجهیز امثال القاعده و داعش و ... به نیابت از صلیبیون شکست خورده دیروز خون مردان توحید رابرزمین می ریزند و سعی دارند با افراگی گری نقشه هایی راکه نتوانستند با دشمنی وجنگ محقق سازند از این طریق به نتیجه برسانند  و وطیفه شیعه علوی وتسنن محمدی اتحاد و برخورد با همه عوامل وانصار استعمار و استکبار  و جانیان انتحاری  وطرد آنان از مناطق اسلامی است

اکثریت قریب به اتفاق علما ورحانیت شیعه که در مواردی  معاشرت باغیرمسلمان رانهی می کنند برای محقق شدن اتحاد واتفاق شیعیان را دستور داده اند تا به هنگام اجرای مهمترین رکن اسلام  که نماز باشد  ودر مهمترین محل و زمان که زمانه ی حج باشد  به علمای اهل تسنن اقتدا کنند و این یعنی عینت  و نهایت اتحاد و اتفاق.

اهل دلیم اهل  صفا وعشق ماراز خصم باک نیست

ای عاشقان عشق فسانه نیست مارازدرد باک نیست

آن مه رویان که به لبخندشان سمرقند وبخارا فروخته شد

درخاک خفته اند یا که مارافرصت شعر و شراب نیست

احتمالا یا که حتما اشکال دارد ونواقص !

اما به ذهنم آمد ونوشتم ,ترکیب و تلفیقی از حال و روزمان در گذشته وحال ,

حال که استعمارگران مارا به دفاع ازخود واداشته اند و لطافت روح وروان را ازما گرفته اند

گذشته یا که عالم ,علم وادب و عرفان که جان مایه ایده و عقیده مان است

عمری است من سرگشته ام

دروادی جان وتن ام

ترسم که روزی تش زنم

این خشک واندک خرمن ام

چی شد ! حال وهوا عوض شد یا که شرایط روحی وروانی من ! در هرحال به خواندنش می ارزد ,کند وکاوی است روحی  وروانی یا که ترسان سئوالی از خویشتن خویش  و داشت وداشته هایی که در گذر وگذار زمان بدست اورده وبه آن دل می بندیم

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi