دمی با شعر نو
رحلت بزرگ پرچمدار صفا و صداقت به تمامی مسلمانان وصالحان جهان تسلیت باد

١)

افسوس که گشت شعله ی بیدار خموش .

چه کسی بعد تو

ما خسته دلان را  به خود می خواند

زنده باد خاطره ی سبز تو ای مرد خدا

                                           منتظری

 ٢)

سایه سنگین

سایه تکراری و تار

من  وتنهایی و دل 

گم شده در حجم  پرآشوب خیال

شهر دود اندوده

سنگین در خواب

من ز خود می  پرسم

آن سپیدی  سحراست

یاکه سراب

٣)

صحنه گردان شده اند

مردمان تخدیر

دست من نیست که باور ندارم

من در آوردی های پر از تناقض آش و لاش

گوشه ای می طلبم

دور از جنگ و جدال و تزویر

۴)

سایه سنگین

سایه شوم

خواب می گیرد ز من

کابوس خونه خرابی

جغد

بوم

بی خیالند

مردان غرور یاکه لجوج

۵)

آژیر وآژیر

تروریست و بمب

مردم لت و پار

رونق تزویر.

همه در گیریم

همه سر کار

رونق دروغ

بیچاره تقدیر.

بن لادن طالبان

پوستین وارونه

اشقیا همدست

ما ها بیگونه.

خسته ایم خسته 

از همراهان و  ظلم زمونه

وای از فردا و

وزن بهونه

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi