دمی با شعر نو
در رجز خوانی تزویر و دروغ . شک نکن حادثه جان می گیرد

***************

دل مبندیم به خوش رقصی باد

آیت سبز ز ما می گیرد

وقتی که میخای بنویسی و بگی اونی که بیخیال از هرچیز و همه چیز در درونت جا خوش کرده. بدور از  هر ترس و تردید هر چه می خواهد از دل تنگش بر زبان می راند و اما تو که در  حصار محسوس و نامحسوس باید ها و نباید ها  دربندی و درگیروبا حسرت او را نظاره گری و بر خلاف رای و نظرت  به خود این اجازه را می دهی که آنگونه بگویی و بنویسی که می باید  و  حال که حرف از باد به میان آمد  با اجازه نوشته ای را که متعلق به سالهای پیش است دوباره تکرار می کنم:

من آن ابرم

که می بینم خزان باغ و می گریم

تو آن بادی

 که بر مرگ گل و گلزار می رقصی

تو خوش دیدی

 دم امروز می بینیم فردا را 

رابطه ی گریه و امید و اینکه گریه و امید لازم ولزوم همند . گاهی اوقات چند قطره اشک دوای درد آدم های حسرت است .گاهی اوقات اشک ها بجای آدمی حرف می زنند و اندکی از  تالم درونی مردمان دلتنگی می کاهند . خیلی اوقات خبرها گریه آورند اما بعضی اوقات هم این گریه است که خبر می آورد

ای که سرمست ز پستی و مقام

برحذر باش که این کام 

 حباب است حباب

وای اگر لحظه یپایان برسد  

یک کمی فکر کنیم چگونه می شود یک انقلاب مردمی و محبوب که مردم  مردمانش در مدت سی سال با جان و دل از آن دفاع کرده اند آنک به مرتبه و مرحله ای رسیده باشد که انبوهی از جوانانش که عمدتا از اقشار تحصیل کرده  هستند از هرچیز و همه چیزشان گذشته و با آمدن به خیابان ها در اشکال گوناگون لب به اعتراض می گشایند و تعداد اینان آنقدر ملموس و محسوس است که حاکمیت از تمامی ابزارهای موجود اعم از نیروهای امنیتی و رسانه ای و ترفند های خاصی که درجهان برای کنترل و سرکوب حرکتهای اینچنینی لازم است استفاده می کنند   و نمی توانند آنرا کنترل کنند قطعا مشگل ملت و مملکت چندآشوب گر  که در این بستر دست به تبلیغ و تخریب می زنند نیست گو اینکه این آشوبگری و ساختارشکنی و کسانی که نام و نانشان در شلوغی بازار و از بین رفتن امنیت مملکت است  یقینا برای محقق شدن امیال و آمالشان در دو جناح متخاصم نفوذ می کنند  و به اصطلاح دولبه ی یک قیچی هستند که دارند برهرچیز و همه چیز صدمه می زنند  باید و بایستی با تدبیر و تدبر به آسیب شناسی انقلاب اسلامی  پرداخته و با شناسایی علت ها در خصوص درمان و مرتفع کردن معلول ها اقدام عاجل نمود . شک نباید کرد که پیش شرط و نقطه ی آغازین این حرکت وحدت است  و وحدت جز با احترام و اکرام به سران  جنش سبز و اقدام در راستای  محقق شدن حداقلی خواسته هاشان که پرداخت به قانون اساسی و پرهیز از خودی و ناخودی نامیدن  غیر ضرور  و نهایتا پرداخت  به  بیانیه شماره ١٧ مهندس موسوی  ممکن و میسور نمی باشد     

باش

بر پرده ایام زنیم 

نقش درست

یک چند دگر خاطره ایم

خدا نکند هرکسی که به نوعی در امور این مملکت ماموراست ویا وظیفه ای بعهده دارداز انجام درست  آن سر باز زده و  در رساندن اخبار و گفتار درست به مسئولین و مبادی امورکوتاهی نموده و یاآنرا با اغراض شخصی و گروهی ممزوج و ملوث نماید

فبدل الذین ظلمواقولا غیر الذی قیل لهم

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi