دمی با شعر نو
 

من تمامی مردم دنیا را دوست دارم

من به تمامی مردم  دنیا عشق می ورزم

من عقیده دارم

تمامی مردم مومن

که بخاطر خدا به مردم  عشق می ورزند و محبت دارند

آیت خدایند

فرقی نمی کند

از چه نژاد

ازچه رنگ

با چه زبان

 وباچه دین و مذهب و مرام

گو اینکه

بعنوان یک شیعه

علی ع را باور دارم

بیشتر از هر چیز

و به همه آنانی که پیرو علی ع هستند  

و به خاطر علی ع

هیچوقت عدالت را قربانی قوم و قبیله و باند نمی کنم 

برای اینکه علی ع خود ابرمنادی عدل وعدالت است

شب احیاست .  . شب شهادت علی است . شبی که زمین و زمانه گریانند . شبی که بهترین مومن خدا چشم از جهان فرو می بنندد . شبی که دنیا از  فیض وجود پر برکت علی محروم می شود . شبی که یتیمان درد یتمی را دوباره تجربه می کنند .شبی که  زینب می گرید . شبی که حسن خیانت  را حس  می کند . شبی که حسین کربلا را می بیند .شبی که مدینه غربت را می فهمد .شبی که معاویه ..... می خندد .شبی که انحراف و اختلاف در بین مسلمانان  رخ می نمایاند .   .شبی که دین  به دنیا داران می رسد . شبی که دنیا داران دین را غصب می کنند . شبی که نطفه مذهب علیه مذهب شکل می گیرد . شبی که تفرقه متولد می شود. شبی که   اسلام بر غربت خود می گرید . شبی که اجتهاد مغلوب و مرعوب تحجر می گردد.  . شبی که فرشتگان عزا دارند . شبی که ...

از غم  مرگ ز علی

شده است سخت جهان آشفته

 هم از این روست زمان

گریان است

 ********************

امام من

علی من

تو که به گفته خدا 

دلیل  ناب خلقتی

محبتی

عدالتی

ز رفت توشکسته ایم

فغان ز جور  اشقیا

فغان ز مردمان  جهل

که این زمان گرفته اند

تو را زخلق

 تو را زما

*****

تاکه جان دارم 

دم از عشق تو می گویم علی

ای که در هر دو جهان مولا و آقای منی

دستگیرم باش در روز جزا

******

و

علی بود

که با سیره خویش

عشق را معنا کرد

دین را جان بخشید

باش تا شیعه مخلص  باشیم

عاری از هر  نفس آلوده

طالب عدل و داد

عاشق صلح و صفا

اهل آزادگی و آزادی

 ****************

حق ستیزان سخت می ترسند  از نام  علی

یا علی پیوسته نامت پایدار

لافتی الا علی

لا سیف الا ذوالفقار

 ******************

تا علی هست و فرمان علی

درجهان چشمه جاوید عدالت جاری است

یا علی

ما همه دلداده به  فریاد پراز عدل تواییم

**********************

تا علی هست

جهان  خواستنی است

سرو جانم به فدای

ره وفرمان  علی

 **************************

شیعیان اهل عدالت باشیم

چون علی راهبر و رهبر ماست

وای اگر روز جزا

نادم وخجلت زده باشیماز کردار خویش

وای اگر سخت شود لحظه دیدار دوست

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi