دمی با شعر نو
سخنی تازه بیاریم اگر اهل دلیم -دیربازی است پر از تکراریم

 

1)

دلم گرفته

بیا

به شعر بنشانیم

بر کرانه ی فردا

نشان الفت و عشق

 2)

 درپی راحت خویشم

لنگان لنگان

بی تفاوت به  خر شانسی

مردان سوار

4)

دلم گرفته ساقی

بهانه می خواهم

تا به موج اشک بنشانم

خیال سبز امید

پيام هاي ديگران ()        link        ٢٤ مهر ۱۳٩٠ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi