دمی با شعر نو
 

ترسان زدست باد

خشک این تن درخت

فریاد می زند

دلتنگم از ناله های

              این کلاغ پیر

این شعر در وب قبلی ام بود . کلاغ و فصل زمستان . زمستان و بی برگ درخت . و کلاغ و ناله های کلاغ . یک بجا مانده غریب .یک  مانده دلتنگ . و درخت حکایت من و تو . و درخت حکایت خیلی های دیگر . در گذار شب و روز . خشک تن درختی که زمانی دور به سبز برگانش غرور می ورزید . پیر درختی که که تنها ماندگاریش از روزگار جوانی این قارقار پر از حسرت است .

شعر دارای دو رویه و دو لایه است  .لایه اولی  شرح شرایط . لایه اولی مقدمه . لایه اولی فضا ساز . لایه اولیه جهت ایجاد انگیز و. و در لایه دوم که پیامد پیوند معنایی است . پیامد هم خوانی و هژمونی تمامی واژه هاست به جهت ایجاد  یک نوگفته . به جهت بیان یک حال و هوا . به جهت رساندن یک پیام و پیغام . پیغام گذار . پیغام گذر .و این گذار و گذر بیانگر بودن و رفتن . و این بودن رفتن پر از خاطره . و این خاطرات .

خیلی سخت شد و غیر قابل تحمل . دل خودم گرفت . بهتر است شعر نوته زیر را بخوانیم

اگر چه محزونم

لیک

دلم قرص است

که در انتهای راه

او

در انتظار من است

                    بخشنده

یه کم حالم جا اومد . اخیشو اما بعد

ای تو رویت ماه  و

قلب ما ز  شوقت 

 پر ز تاپ

همچو مجنونم ز یادت

سخت

         حیران و

                      خراب

اینم بد نشد . از خود راضی نیستم . اما چه کسی رو دیدید که بگه ماست من ترشه ؟ تا من دومیش باشم

تویی و

          زیبایی

منم و

         شیدایی

تویی و

     فکر فریب

منم و دغدغه

            رسوایی

اینم بد نشد . دلیلش نوشته خط بالا

این آرزوی خام

که بر دلم نقش می زند

عمری است

بر دست و پای من  دلداده

                           بند می تند .

و ایضا اینهم بد نشد دلیلش  شعر گفته زیر که ختمی است براین  پست

بادی وزید

ظرفی تکان خورد و ریخت

مردی غمگین شد

اما

خندید کاسه لیس

اینو گفتم که خیلی ها فکر نکنند  در مملکتی که جای جای خاک گرانبارش آغشته است به خون شهدای اسلام و قهرمانان ملی و آزاد مردان . هر که به هرکه است و بایست زرنگی کرد و در اشفته   بازار ش موج  سواری  شد خبره  کام . . به هر حیله و با هر قیمت و یا هر طرفند  .

                     وای اگر در پس امروز بود فردایی . که هست

در خاتمه اون پایین مایینا دلنوشته های خوب هست ( البته به نظر خودم ) حیفه که فطیر بشن . اگه بخونین خوشحال میشم

از خانم کرمی به خاطر ویرایشش ممنون 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٦ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi