دمی با شعر نو
 

وماارسلناک الا رحمه للعالمین  النمل:77

خشک دشت زندگی با لطف حق سرسبز و زیبا می شود

دین نماد رحمت است

دین امیداست

دین برای زندگی است

وای اگر با نام دین رونق دهیم بازار قتل و وحشت و جنگ وجدال

امروزه به نام اسلام خشونت وترور را در سطح جهان  رواج داده اند .

شک نباید کرد و شک نباید داشت که در پس پرده ی این توطئه صهیونیزم و نظام های استکباری  چهره پنهان کرده و از گردانندگان اصلی هستند . اینان از فقر از عقب افتادگی  های اجتماعی  و از برداشت های صوری و خشن بهره جسته و بصورت مستقیم و غیر مستقیم  درجهان جنایت کرده و سعی دارند چهره رحمانی و پراز لطف اسلام را وارانه جلوه دهند!!!

قطعا دین وادیان و ایضا اسلام بعد ار استقرار و گسترش در جوامع گوناگون  کم وبیش متاثر از فرهنگ و آداب و رسوم اقوام شده  و دارای تفاوت هایی خواهند شد البته نه در اصل که در فروع . اما رسالت اصلی دین وادیان وخصوصا اسلام زندگی آرام و بدور از جنگ وجدال و نابرابری های اجتماعی  است  و هرکدامین ار این اقوام وملل اگر درمحقق شدن این مهم موفق باشند قطعا محق تر و شایسته تقدیر و پاداشت الهی اند

قصد ما رقابت نیست

قصد ما تخریب نیست

قصد ما نشان دادن برتری نیست

اما افتخار داریم که اعلام کنیم شیعه و تشیع به پیروی و بنابر دستورات امامان وائمه از ترور و برادرکشی و اعمال خشونت بنام اسلام مبرا و حتی بیزار است

ما اعلام می کنیم که تمامی خشونت ها و ترورهای کنونی متاثر از برداشت های انحرافی و فناتیک نه همه اهل تسنن که اقشار عمده ای از جمعیت اهل تسنن است  که اسلام و برداشت اسلامی شان متاثر از برداشت های قشری علمای  اهل تسنن مورد حمایت آل سعود در عربستان می باشند و اگراین نقیصه بوسیله خود برادران  اهل تسنن مرتفع نشود قطعا درآن دنیا باید و بایستی جوابگو باشند

بن لادن=  هرج ومرج طلب . بی منطقی  وتروریسیم

ملاعمر=مرموز.متحجر و تروریزیم

طالبان افغانستان=متحجر .جنایتکار و تروریسم

طالبان پاکستان= منادیان ومسببان تحجرو جنایت وئبی ثباتی درمنطقه

سپاه صحابه= جنایتکار  وترور.

داعش=  مخوف و متحجر و جنایتکار

دارودسته ریگی= جنایتکار و مزدود طالبان پاکستان

و بسیاری دیگر از گروه ها که در کشورهای افریقایی دست به جنایت می زنند از تندروهای اهل تسنن هستند.

باید هوشیار بود امروزه بحث کهنه و غیرالهی شیعه  و تسنن نیست

امروزه و متاثر از جنایت گروه های فوق الذکررحمت و انسان دوستی اسلام  مورد هجمه واقع شده  و هرگونه بی منطقی و ظلم به نام اسلام قطعا به ضرر اسلام بوده و خواهد بود وکسانی که دانسته و نادانسته مسبب  این جنایات هستند قطعامورد شماتت خداوند قهار قرار خواهند گرفت

الرحمن الرحیم الفاتحه :3 

غفور الرحیم فصلت :32

العزیز الرحیم یس : 5

رب الرحیم یس :58  و.......

مسلمان رئوف است و بی رحم نیست

محبت نباشد جهان منزوی ست

بیا دوستی را عزیز بشمریم

که جنگ وجدل مسلک کافری ست

 ادامه دارد 


 

پيام هاي ديگران ()        link        ٢ خرداد ۱۳٩۳ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi