دمی با شعر نو
می خواهم نوشید مست خواهم کرد با نی ناله ی شعرم عشق را فریاد خواهم زد

بهانه تر از بهانه ام

بهانه ی باران

صفای باغ

صداقت دشت

سلامت ده

دلزده ازشلوغی این شهر دودآکنده

و این کوه ساکت و مبهوت

که تمامی دامنه اش را ساختماهای چندین و چند طبقه به یغما برده اند

و

چشمه ای که چتد سالی است در بند شاه لوله هاست

پراز بهانه ام

بهانه ی:

باران

 باغ

 بلبل

نوای نی

حافظ خوانی


 

پيام هاي ديگران ()        link        ۳۱ خرداد ۱۳٩۳ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi