دمی با شعر نو
من

من به شب می نگرم

 شب به من

هردو  دلخسته ایم ازحرف وسخن

کاش ی شد بزنم جامی چند

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi