دمی با شعر نو
 

 

 ازتاریخ درس بیاموزیم

 همیشه ی خدا  انقلاب ها و اعتراض های به حق ما را  استعمار گران و وابستگان داخلی آنان به جنگ و جدال کشانده و در نهایت نه از تاک نشان مانده و نه از تاکنشان ,

جدال مشروطه و مشروعه خواهان به دیکتاتوری رضا شاه  ختم شد و ستار خان و ها  باقر خان ها در خلوتگاه ها غریبانه به خاک و خون کشیده شدند

جدال , لجاجت  و درک نکردن صحیح ضرورت و ضروریات زمانه توسط کاشانی و مصدق منجر به کودتای امریکایی و دیکتاتوری محمد رضا  شد

مردم ایرانی و مسلمان به گوش باشیم و به هوش در موقعیت بسیار حساسی از زمان و زمانه قرار داریم دیو نفاق خنده های مستانه سر داده است و برای فردای همه ی ما خواب های خوش دیده است

خیلی دوست داشتم رهبرانقلاب صبر راپیشه می کرد و طوری القا نمی شد به ماها که ایشان  تمایل بیشتری به یک طرف ماجرا دارند

 خیلی دوست داشتم به حرف و گلایه این همه مردم گوش داده می شد و با تشکیل یک کمیته بی طرف و مورد رضایت طرفین یک تحقیقات  و بررسی بی طرفانه ای صورت می گرفت تا با روشن شدن حقیقت ,اعتماد از دست رفته ی  انبوهی ازمردم  بازیافت می شد 

خیلی دلم می خواست بعضی ها  اینقدر از موضع قدرت حرف نمی زدند و اینقدر دراعلام نتیجه خوش خوشانشان نمی شد و یه کم به احساسات پاک طرف دیگر توجه می کردند  

خیلی دوست داشتم رسانه ی ضرغامی اینهمه کشته و مرده ی دولت حاکم نمی شد و برای یکطرف ماجرا اینهمه خوش خدمتی نمی کرد تا مردم برای شنیدن حرف های طرف دیگر ماجرا و اخذ خبر از کاندایدای محبوبشان دست بدامن کانال های خارجی شوند و این شانس را به آنان نبدهند تا با طرفند های استعماری و با بیان تواما حق و باطل توان و تفکر جوانان مارابه سمت و سویاهداف و مقاصد  مورد نظر خودشان سوق دهند

خیلی دوست داشتم به بعضی های بی سواد بگویم که انقلاب مخملی یک راه و روش  مدنی ,روزآمد و بدون خونریزی وعاری از چریک بازی و  ایجاد جنگ و جدال قوم و قبیله ای  است برای از بین بردن  رژم ها و تغییر حکومت های خودکامه  ,اما در ایران همه با توجه به قدرت و جایگاه رئیس جمهور و با توجه به انقیاد و اعتقاد همه گی کاندبدا ها و ماها  به رهبری و قانون اساسی ,این رقابت ها و یا  کشمکش در آن تعریف نمی گنجد و صرفا یک اختلاف سلیقه است در  تغییر روش دولت مردان با بکارگیری تدابیر جدید اجرایی است و حداکثرمی شود آنرا یک اصلاحات مخملی خواند که این می تواندمطلوب است و محبوب  باشد  همه می دانند و همه می دانیم که موسوی:

-شاگرد امام خمینی  ره بوده و هست  

-انقلاب اسلامی را قبول داشته و دارد

-به جمهوری اسلامی عشق می ورزد

-تابع و مقید به رهبری کنونی و قانون اساسی است

-ولایت فقیه را باتوجه به برداشت  و نقطه نظر خود قبول داشته و در مکتب فکری ایشان  جدایی دین از سیاست مصداق ندارد .

خیلی دوست داشتم به این آقای شریعت مداری فضول و زیاده گو بگویم این قدر به موسوی گیر نده موسوی شخص نیست نماد و برون داد یک نیاز علمی / اجتماعی است لذا  گیر دادن به ایشان بمنزله  گیر دادن به رای و نظر نزدیک به چهارده میلیون  ایرانی (حداقل )  می باشد و اینکه گر حکم شود که مست گیرند شما و رسایی ها و ضرغامی ها را هم باید بگیرند !

خیلی دوست داشتم به خیلی ها بگویم بخصوص جوانان  که دنیا از راه و روش, نقطه نظرات غربی و شرقی مایوس شده و هیچکدامین این دوجناح نتوانسته اند در خصوص مرتفع نمودن نیازهای مادی بشریت به نیازهای روحی و روانی آنان توجه داشته باشندواینکه  هم اکنون  امریکا و اکثرکشورهای غربی درانبوهی از مشکلات اقتصادی  و اجتماعی  مثل .. گیر کرده اند و جامعه آنان پر است از بی عدالتی ,فقر و بی اخلاقی و راه سوم راهی است که ایران در آغاز آن است و این راه  می باید و می بایست از تند روی های چپ و راست  واز خود باختگی ها و  افکار ارتجاعی  زدوده شده  و طرحی نو براندازد و این حرف من نیست حرف بسیاری از بزرگان و روشنفکران جهانی است

خیلی دوست دارم که خیلی ها بفهمند که آیات عظام  آقایان صانعی و موسوی اردبیلی  چه بخواهیم و چه نخواهیم در اوج هستند و جزء ستون های حوزه وبایست  حرمت این دوبزرگ را داشته و در مناسبت ها بدور از جناح بازی ها , نقطه نظرات آنها را هم در مورد مسائل مملکتی به اطلاع  جامعه رسا ند

خیلی دوست دارم به خیلی هابگویم که امام  پس از تغییر جانشینی شان به  آقای منتظری فرمودند که شما می بایست بعنوان یک فقیه عالیقدر  و آگاه در حوزه علمیه به اسلام و مسلمین خدمت کنید  و  خیلی دوست دارم خیلی ها بدانند و بفهمندامروزه کمتر کسی درجه علمی و عملی ایشان را درعالم تشیع دارد و ایشان از نظر دروس حوزوی و فقه استاد مرحوم مشکینی و اکثریت ایات  کنونی و حتی رهبری بوده و هستند

خیلی دوست دارم به خیلی ها بگویم که قانون اساسی کنونی ایران به نسبت از مترقی ترین قانون های جهانی ارجح تر و بالا تر است و در این قانون ولایت فقیه بعنوان بالاترین مقام بوسیله انتخابات مردمی انتخاب شده  و مجلس خبرگان نه بعنوان یک گروه دینی زیاده طلب بلکه بعنوان یک گروه کارشناس و دارای جایگاه دینی  که صلاح مردم را می خواهد شایسته ترین  مردم جهت شناخت و تعین ولایت فقیه با سه شاخصه مهم اعلم ,اشجع و اتقا می باشند

خیلی دوست دارم به خیلی ها بگویم امام علی ع بخاطر برخورد با تحجر شهید شدند و وجود ایشان باعث شده است که ما از شر افراد و اشخاص و افکار طالبانی و بن لادنی  حفظ شده و در طول تاریخ  از تشیع  گروه و یا افراد متحجر و تند رو و جنایت سراغ نداریم و نخواهیم داشت و کلا اسلام تشیع اسلام احتهاد و دوری از افکار بسته و دگم است و اگر معدود افرادی دیده شوند اینان خودشان مریض و مطرودند .

خیلی دوست دارم به خیلی ها که امروزه  به خیل خامشان هوس زیر و رو کردن  هر چیز و همه چیز را دارند بگویم که امروزه به نسبت آقای خامنه ای از تمامی رهبر های جهانی بهتر ,عالم تر با تقوا تر بوده و اگر سه شاخصه عالم ترین , شجاع ترین و باتقوا ترین  را در نظر بگیریم هیچکس به گرد پای ایشان نرسیده و نمی رسد  و این کم نعمتی نیست

دوست دارم به خیلی ها بگویم اگر چه اوباما رئس جمهور آمریکا شخصیتی فرهنگی و مطلوب مردم آمریکا و تا حدودی فردی منطقی و عاقل است  اما باید بدانیم که با یک گل بهار نمی شود و سیستم و سازمانی که ایشان در راس آن قرار دارند همان سیستم و سازمانی است که خط و ربط کلی اش را سرمایه داران و صهیونیست ها تعیین کرده و جا انداخته اند  و دیر یا زود ایشان هم همانند بوش و ... تن به خواسته های نامشروع آنان داده کما اینکه امروزه بد جوری باشوروی رو هم ریخته تا ما را از حقمان که دستیبابی به تکنولوژی هسته ای است محروم سازد .

خیلی دوست دارم به خیلی ها بگویم  اگر چه بعضی از فرماندهان کنونی سپاه برخلاف وصیت امام ره دیده و نادیده ابزار اهداف سیاسی خود و یا دیگران شده و ملت و مردمی را با سپاه که یادگار امام است بدبین کرده اند بگویم این سپاه از مهمترین وزنه هایی است که می تواند حاکمان اسرائیلی( که امروزه می خواهند با استفاده از این بازار گل آلود ماهی گرفته و به تاسیسات ما حمله کندسر جایش بنشاند و می نشاند ) و ما می بایست هرچیز و همه چیز را باهم قاطی نکنیم

خیلی دوست دارم که به خیلی ها بگویم که بسیج  یک نهاد مردمی است که در مواقع حساس و عمدتا با مصرف برخورد با تهاجمات خارجی کاربرد بهینه دارد و اگر آنرا سازمان دهی کرده و به خدمت سپاه درآوریم سازمانی می شود که قدرت دارد اما مسئول نیست میشود یک ملیشایی دولتی یک گروه لمپن دولتی همانند لمپن پروتالیای سازمان های کمونیستی  و یا عمله اکرادی چون حزب بعث و بعد  می تواندخفت خود بزرگان را هم  بچسبد و در کسوت یک قدرت مخوف ودر سایه از کتر کسی حرف شوای داشته باشد لذا بسیج باید و بایستی گروهی باشند عمدتا فرهنگی  و تحت نظر وی تابع رهبری که عامل و انگیزه ی شان صرفا خدمت بدون چشم داشت آمیا و آمال دنیوی باشد

خیلی دوست دارم به خیلی ها بگویم گه حکومت ایران ولایت فقیه است نه حکومت فقیه و فرق است بین حکومت که پشتیبانش و اهرم اجرایی اش نیروی نظامی و زور است با ولی ولایت فقیه که دل گرم به پشتیبانی مردمی است که رابطه شان با ایشان رابطه دوستی است و علاقه های مذهبی لذا بسیج اینچنینی هیچ وقت با مردم به هر دلیل برخورد و بر رفتاری نمی کند

خیلی دوست داشتم  همین الان . بدون فوت وقت همه کسانی را که با دلایل من درآ.وردی دربند کرده ایم بخصوص سران احزاب و گروه ها روزنامه نگاران و دانشجوها و.. آزاد کرده و از آنا دلجویی کنم

خیلی دوست دارم همین الان تحولی در رادیو تلویزیون ایجاد کرده و سکان این رسانه اسلامی /ملی را بدست فردی بی طرف بدهم واز موسوی و کروبی بخواهم با فراغت بال به استادیو آمده و حرف دلشان را با مردم یزنند و نگذارندطرفدران آنان بعلت نداشتن ارتباط بدام تبلیغ و تشویق بدخواهان ملت بیفتند و فردای 18 تیر باز هم قربانی بدهیم و خون بی گناهان دیگری بر زمین ریخته شود که ماها(یهنی مسئولین ) نمی توانند  در پیشگاه عدل الهی از آن مبرا باشند

خیلی دوست دارم خارج از نوبت  وبعلت مصلحت ملت و اسلام و انقلاب اسلامی به موسوی اجازه ایجاد حزب سبز را داده و او را به سازمان دهی این همه مردمی که به برنامه هاو  و نقطه نظرات نوین ایشان دل بسته داده و با تشویق و ترغیب او به این کاراند  ملت و مملکتی را از تضاد و تقابل برهانم

خیلی دوست دارم که طرفداران موسوی از جمله خودم این مهم را دریابیم که احمدی نژاد با هرچند میلیون نفر رای نماینده و نماد ایمان و اعتقاد و تفکر انبوهی از مردم است و باید و بایستی عزت و حرمت او را  هم نگاه داشت و از ظلمی که بر او رفته دلجویی کرد  جالب اینکه ایشان در اولین سخنرانی شان سر تعظیم در برابر خواست تغییر فرو آورده و با تقبل بعضی از نقطه نظرات سایر کاندیداها و وعده به انجام آنها نشان دادند که در عملکرد چندان هم لجوج و خود محور نیستند

خیلی دوست دارم به خودم و طرفداران موسوی بگویم که  بد بد احمدی نژاد  ازخوبترین  این خارجی های فرصت طلب و مزدور بهتر و برتر است و اینکه بحث و جدال  داخلی مایک موضوع داخلی وخانوادگی است  وما به هیچ دلیل به آنان رخصت طمع ورزی و داشتن خیال های شوم حمله و ... به این مرز و بوم مقدس را نداده و نمی دهیم 

خیلی دوست دارم به آقای احمدی نژاد بگویم اگر بجای ایشان بودم خودم در ایجاد حزب سبز به آقای مهندس موسوی کمک کرده و گوش به حرف جنگ و جدل متحجران و طرفداران  زور و چوب و چماق نمی دادم

یارب مددی

فرصت تدبیر نمانده است

وای از غم واز گریه یبی حاصل  فردا

و ایضا

هرچند شکسته دل

 ز نامردمی دوست

نومید نگردیم که ما

مردم اجیم و امید

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸ - تخلص من ( نوا ) است ali_hejazi