1

بی تویک عالمه مشگل دارم 

رخصتی تاکه به ناز نگه ات سر و جان بسپارم  

به که گویم که ای آیت عشق

 که من ازدوری تو بیمارم  

2

اهل آرام بودم عشق تو حیرانم کرد 

 شهره شهر نمود  خانه  ویرانم کرد

همچو مجنون در دشت یاکه فرهاد بکوه  

خسته پر آبله پای, سرگشته و نالانم کرد 

/ 0 نظر / 49 بازدید