صبحدم

بعد نماز

درباغ دلم

رونقی داشت نسیم

و

من  

ازکوچه ایام گذشتم

آرام

پرشدم از نفس عشق

دلم آرام گرفت

کاش بودی,حالی خوش بود

/ 0 نظر / 30 بازدید