شب شکست

در انتظار آمد فردا وخورشیدیم

مردمان جنگ نومیدند

زنده باد صلح وصفا و دوستی

گوش به فرمان رهبر مدیر و مدبرانقلابیم و باید باشیم برای بقایی سریلند  و به دور از هر توطئه برعلیه ایران اسلامی در زمان و زمانه ای که در اطراف و اکناف برون مرزی مملکتمان بی نظمی ,جنگ  بصورت خطری بالقوه ما را تهدید می کند 

متشکر از عملکرد ریس جمهورروحانی تحصیل کرده و دلسوز

خوشحال از دستاوردی هستیم که تیم هسته ای به ریاست آقای ظریف به مردم ایران هدیه کرده اند

و ممنون ازدلاور مردانی که با سعی و تلاش  پیدا وپنهانشان  ایران را به سطحی از توان نظامی /علمی و ... رسانده اندوباعث شدند تا قدرت های جهانی در برابر خواست و خواسته برحق ایران  سر تعظیم فرود آورده و راه و رویه صلح را برگزیند

قدر مسلم این آغاز راه است برای سعی و تلاش بیشتر در راستای بهره گیریاز دستاوردهای نوین وهرچه بیشتر و بهتر رسیدن به مراحله خود اتکایی  و استقلال

روزگاری سخت دربیش است باید چاره اندیشی کنیم

 پندمی باید گرفت از تلخ وشیرین افت وخیز

/ 0 نظر / 25 بازدید