خدایا چاره ای دنیا پراز ظلم وجنون و نابسامانی است -دل آشوبیم دمی آرام می خواهیم

اینکه دنیا درجلوگیری از چالش های داخلی کشور ها ناتوان است!

اینکه ما شاهد حضورو ظهور گروهای فناتیک و جنایتکاری چون طالبان .القاعده و داعش بوده   وخواهیم بود! علت عمده اش عدم واقع بینی و ارجح دانستن منافع  وسودآوری های ملی منطقه ای  و حتی نژادی  و عدم برخورد با راه و روش و تفکر نظام تمامیت خواه وافزون طلب سرمایه داری است که هر محدودیتی را  به هر دلیل پذیرا نیست 

سلامت دنیا دارد هرینه ی تفکر و نظام اسرافگر سرمایه داری گردیده و می گردد .

اقتصاد کشورها و اقتصاد دنیا نیاز به طرح ریزی علمی با تفکرفرا مرزی داشته و درنظر گرفتن سلامت و بقای محیط زیست جهان به این مهم بستگی داردو این با هرج ومرج روابط کنونی جهان و کشورداری باراهکارهایی سرمایه داری  تضاد و تقابل داشته  ودارد

اگر انسان و منافع انسانی محور کار قرارنگرفته و ایدئولوژی و برداشت های عدالت خواهانه دینی نه برای اثیات خود که برای همسو و همراه بودن با امنیت و سلامت روحی روانی نسبی انسان اقدام عاجل ننمایند بدون شک تلاش های جاری نتیجه بخش نبوده  و ماها شاهد بلیه هایی همچون صهیونیست در گذشته و داعش و ... درآینده ییخواهیم بود:

بیایید دنیا را نه برای خود که برای همه بخواهیم

بیایید نه با خود که با همه همدرد باشیم

من از زندگی طبقاتی منزجرم  و از کسانی که به هر دلیل این ظلم را  توجیه می کنند  

دنیا مال خداست و خدا مالک دنیا

حدودخدا محدود به قوانینی تنبیهی و خشک و مورد علاقه وهابی ها و آل سعود نیست که بیایند بنام اسلامبا وقاحت مردکان بیگناه را سرببرند   برعکس

تا قضاوت هست دخل وتصرف در نوع تنبیه نه برای نفی یک امر حقوقی  الهی که برای ارائه  راهکاری مرحله و نتیجه بخشدر همان راستاست 

ادیان عموما و اسلام بالاخص دین عطوفت رحمت است واین رحمت و عطوفت فرامرزی و فراعقیده ای است  در قرآن کریم ناس و انسان عموما مخاطب است و اگر به مسلمان و ومومن اشار ه می شود برای نجات این انسان است  

شیعه به امامت عقیده و اعتقاد دارد نه برای اثیات حقاتیت خود که این امری است مختص خدا و در روز بازپسین  شیعه به روشنگری و روشن بینی و سعه صدر امامان عقیده دارد و به امر اجتهادبرای تلطیف و انطباق دستورات دینی  و محق ساختن اطاعت و تبعیت داشتن از آنان با حفظ اصول اما با اشکال و اقوال جدید  

شیعه تفکرش جهانی است و بدور از تعصب :

ملیت ,نژاد ,زبان  و مرزهای جغرافیایی حل و مواردی شاید در مراحل و مواردی اندکی مورد توجه باشند اما درشیعه انسان اصل است و احساس مسئولیت در برابر این انسان و برای این انسان  و این باداشتن یک تفکر جهانی جهان مدار که همسو با عرف و قوانین علمی و الزامی جهانی است مطابقت تام دارد

شعیه عدالت خواه ست  و عدالت فقط وفقط با موافق بودن با مدیریت واحد جهانی و تعبیت از یک نظام مقبول جهانی  وتلاش برای محقق شدن آن امکان پذیراست

در تفکر شیعه داعش و القاعده کیلو چند ؟!!!  

شیعه خمینی مخالف کشتن بیگناهان است

شیعه خمینی حرکت های انتحاری راقطعا محکوم وحرام می داند 

در شیعه خمینی هدف هیچوقت وسیله را توجیه نمی کند  

بحث ما داغ کردن تضاد و تقابل متاثر از اهداف مغرضانه خلیفه های امویان و عباسی و شاه و شهچه هان صفوی و چه چه نمی باشد که برای محقق شدن اهداف و تحریک مردمان به جانبداری غلو آمیز و گاها غیر عدالت اسلامی می پرداختند و متاسفانه الان همان افکار و عقاید مستمسک شده تا تندروهای سنی و شیعی  که غالبا سرنخ هدایتشان دست استعمار انگلیس است مردمان بیگناه را باهم بد کرده و بجان هم بیندازند

اختلاف اولیه تشیع وتسنن یک اختلاف اصولی در زمانه ی خودش برای معرفی چگونگی ت تشکل  و تداوم حاکمیت اسلام بود که  هرآنچه مقدر بود واقع گردید و خوشبختانه هم شیعه هم تسن آنقدر از راه و رویه رهبرانشان الگو وسیره دارند که بتواند چگونگی تداوم راه  و عمل درخط رهبران خود ادامه داده و مق بودن خود رامحقق سازند

 اینک این اختلاف و در عصر غیبیت دیگر اصل نیست بلکه یک سلیقه و یک اختلاف رای در نوع نگاه و عمل به احکام است  

احکامی که می باید یک مسابقه  و یا رقابت سالم برای بهتر و بهترنشان دادن اسلام  رحمت و عطوفت باشد 

 این احکام  دارای ابعاد کوناگون است که بعد تشرع و انجام مناسک می بایست دارای کمترین  تفاوت  بوده و چون امری الهی است و انجام  و عمل به آن باعث ثواب و عقاب آخرت  نم باید منشع تضاد و تقابل باشد که متاسفانه بعلت قشری گری و بعلت اینکه این اعمال و مناسک نون دونی بعضی ازسردمداران دینی و حکومت هاشده است  امروز شده است عامل اختلاف

اصلی که بجای بهتر بودن :بدتر بودن و خشک سر بودن وسبک مغزی را تبلیغ می کند

اصلی که بیشتر مربوط به خود سازی است  

اصلی  و اصولی که روح و روان فرد را پالایش میدهد تا بهتر باشد و بهترین

اصلی که فرد را آماده می سازد تا در برابر قانون و قوانین اجتماعی تسلیم و مطیع باشد

اصلی که فرد را مهیا میسازد تا در نیود قوای انتظامی و بازرسی  نظارت خدا را براعمال رفتار  خود ببیند و حس کند

بگفته امام خمینی (عالم محضر خداست در محضر خدا گناه نگنید ) این گفته امام رابا جان دل  باورکند  

قظعا امروزه هیچ مسلمانی حق ندارد بنام اسلام  به جان و مال مسلمان دیگر تجاوز وتخطی کرده  و همانند دوران قبیله ای  و قبیله پرستی نه برای خدا که برای آمال و اعمال دنیوی غالبا تعصب آمیز و غیر الهی و انسانی  جان مسلمان دیگر را بگیرد

اصولا در عصر انقلاب ارتباطات وجهان وطنی  همه ادیان در یک صف هستند و دارای یک هدف که هماناایجاد انگیزه های مثبت  معنوی و انسانی در جامعه شلوغ و فراصنعتی کنونی است چه برسد به اسلام و مسلمانان که با داشتن محمد ص و قرآن  و اعتقاد کلی به توحید و نبوت و معاد هرگز نمی توانند و مجاز نیستند با هم اختلاف داشته باشند

برادر زاده ام صبا جان حین نوشتن این مطلب گفته ذیل از دکتر علی شریعتی را فرستاد  و من دیدم با مطلب من بی ربظ نیست نوشتمش برای حسن ختام :

بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود

بیخودی حرص زدیم سهممان کم نشود

ما خدا را با خود سردعوا بردیم

وقسم ها خوردیم ما بهم بد کردیم  ***

                                                                          ***شهید دکتر علی  شریعتی

2

باش تا یکباردیگر  چاره اندیشی کنیم

طرح نو ,آهنگ نو,همراه آبی آسمان

ای تمام جنگ و نومیدی و نامردی  

تمام خطه و نیرنگتان مطرودتلاش شومتان مزموم

آی ای مردان مرد, ای راهیان صبح آزادی

همتی شاید برون رانیم زشهر خویش این تاریک

گمانم پشت آن کوه بلند استاده است خورشید

دوچند مانده ست تا دیدار,بزن تکبیر,مشو نومید  

3

دوست دارم نفس آخر را

داشته باشم

پرازعطر گل و رایحه آزادی

دوست دارم آبی باشم

اوج را  سجده کنم

فارغ از زور و زر وحجم سیاه تزویز

دوست دارم من

مردم شهر

پراز حس سلامت باشند 

دوست دارم که فقر

واژه طرد وغریبی باشد  

کس نشناسد

دوست دارم نفس آخر من

پر از

شوق رفاقت باشد  

دوست دارم  

همه با هم برابرباشیم

دوست دارم همه با هم برادر باشیم 

/ 2 نظر / 33 بازدید
سفيدکننده دندان

سلام. به منم سر بزن [گل] دوس داري دندانهاي سفيدي داشته باشي و پوسيدگي هاش از بين بره ؟؟!![نيشخند] اصلا نيازي به دندان پزشک و خرج هاي اضافه نيست. فقط کافيه روزي 10 دقيقه زمان بزاري براشون....[نيشخند][نيشخند] توضيحات کاملتر: http://shopsamen.ir/product/12

ه. ص

سلام خوبی؟ مطلب جالبی بوداستفاده کردم. وشعرهای جالب تر. فقرچه کلمه یغم انگیزی که میتواندساعتها فکرانسان رابه خودمشغول کند. وایکاش توان ریشه کن کردنش راداشتیم...