یک آسمان  ستاره

    یک آسمان خیال

     تمامی شب

    امید را فریاد می زنم

خیلی از دوستان از کوتاهی شعر می پرسند  .به دلشان شاید نچسبد  . دنبال کلی گویی و تمام گویی هستند . ومرا را راهنما می کنند از سر لطف . اما حقیقت این است که این سبک گفتار من است . در این گونه  گویش شعر بسیاری از  واژه ها . بند ها . معانی و..... بایستی توسط خواننده بقد وسعش . به قد میلش . به تناسب پیش داشته اش  خلق شود و شکل بگیرد  و آنهم نه بر دنباله این شعر به شکل نوشتاری .که می بایست بر صفحه خاطر خواننده نقش بندد . و یحتمل است که خواننده ای  از من حقیر بیشتر بداند . بهتر بفهمد . حس وحال بهتری داشته باشد و در عواملی  بالاتری سیر کند . به عوالم دیگری تعلق خاطر داشته باشد   پس این نوع گویش شعری که من  حقیرمصر به تداومش هستم . سبک بیان من است .  انتخاب هر کلمه ساعت ها  وقت می برد . سنگین و سبک می شود .تا با دیگرکلمات بخواند تا  بار شعر را به دیگر سوی نکشد . تا تعادل افکار را نامتعادل نکند. تا به جاده خاکی نزند  .تا باعث کمرنگ شدن مفهوم نشود. تا به کلیت و قالب  شعر صدمه وارد نسازد .تا از محدوده مجاز و برد  شعر  بیرون نرود و بسیاری از تا های دیگر .

/ 2 نظر / 12 بازدید
نازی

اينکه حرفاتو مختصر و مفيد ميگی خيليم خوبه

پدربزرگ

سلام علی جان خيلی خوشحالم که باز می تونم شعرها و دست نوشته هات رو بخونم راستش من ايران نيستم پرشين بلاگ که باز نمی شد فکر می کردم مشکل از اينجاست به هر حال بازگشتت رو تبريک مي گم يا به قولی: بيا که مرا خوش بود ز آمدنت از شعرهات گفتی و از کوتاه بودنشون تو دنيايی که اکثر به کميت فکر ميکنند تا کيفيت همين بهتر که کوتاه ميگی ولی با دوام که بيهوده نگفتند که : کم گوی و گزيده گوی چون در مثل اين که خودت گفتی: وای از این خواهش دل که چنین شهره بازارم کرد شده ام سخت انگشت نما کوتاه ولی پر از حرف. تا درودی ديگر بدرود