بیا بیهوده گلها را نچینیم,بسختی رسته اند ,از سرد سرمای زمستان

1

در وقت نماز وقت دعاو سحری

یارب تو بکن به درد این دل نظری

عمری است اسیرم به کوی دگران

درگاه توختمی است به رنجوری این در به دری

ادعو ربکم تضرعا وخفیه انه لا یحب معتدین(پروردگار خود را به زاری وتضرع بخوانید که او از حد گذشتگان را نمی پذیرد)

اگر از حد گذشته ای

اگرزیاده روی کرده ای

اگر گناهی را مرتکب شده ای

اگرکسی را رنجانده ای

اگر حق کسی را پایمال کرده ای

اگر...پس,ادعوا :

بخواه

بخوان

چگونه؟

باتضرع

با پشیمانی

با پریشانی

که او از حد گذشته ها را دوست ندارد

از تو  به سبب آن کاری که کرده ای رنجیده

دوستت ندارد

پس گریه کن

اشک بریز

ازش بخوا ه :ادعوا

ازکی ؟

از خودش

نه از دیگری

نه از قدرت مندان

نه ازکسانی که خودشان مشگل داشتند

نه از کسانی که خودشان مشگل دارند

نه از کسانیی که آنها خودشان هم نیازمندند

فقط از خودش. ادعوا ربکم

دوباره نگذار از شما برنجد

مکذاردوباره از شما گله نکند

کجا می ری

کجا رفتی

مواظب باش

بخوان:

قل ادعوالذین زعمتم من دونه فلایملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا(بخوانید کسانی  را که بجای او زعیم (معبود)خودمی پنداشتیددرحالی که نه اختیاری دارند از شما  دفع شر(زیان )کنند و نه توان دفع( بلا )

نشناخی کیا رو میگه

خدا نکند نشناخته باشی

ببین چه روشن وواضح از بعضی ها دلخوره

ازاونهایی که برای او شریک قائل شدند

ازاونهایی که دیگری را زعیم خود قراردادند

پس دوباره این آیه را بخوان

قل ادعواالذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ومالهم فیها من شرک وما له منهم من ظهیر سبا:22

  دفعه اول فرمود :من دونه :خوب یه جورایی می تونستی  بهانه بیاری که :

اما این دفعه می فرماید :من دون الله یعنی غیر خودش ,

اونی که نه تنها از شما دفع زیان نمی تواند بکند اصلا هیچی درآسمانها و زمین ندارد مالک  هیچ چیزی نیست و در زمین وآسمان پشتیبان ویار ویاوری ندارند

اگه نبودی

اگه نشدی

اگه از حدگذشتی

اگه نخواستی بفهمی

اگه نگذاشتند بفهمی

اگر تو وادی دین نبودی

اگررهنمود های دینی را نشناختی

اگه دلایل محکم و روشن دینی را که پیامبران برشما خواندند نادیده گرفتی وبازهم غیر او را صدا زدی!!!

از غیراو استعانت خواستی!حجت برتو تمام است!

قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال غافر: 50

مگر پیامبران دلایل روشن بسوی شما نیاوردند ؟ می گویند چرا, می گویند : پس بخوانیدآنهایی را که......) و قظعا دعا و استغاثه کافران  جز در بیراهه نیست

اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات؟!!!

خدایا به ما قدرت و قوت بده تا بینات رسولان  و اولیا ء را ببینیم

خدایا ما را کمک کن تا با چشم دل راه را ازچاه تشخیص دهیم

خدایا مارا محتاج به دیگران مکن

خدایا دیگران غیر صالح را برمامستولی نساز

 خدایا ما رااز شر کسانی که مارا گمراه می سازند درامان بدار

ان الذین یکتمون ماانزلنا من البینات والهدی من بعدمابیناه للناس فی الکتاب.اولئک یلعنهم الله ویلعنعهم الاعنون  کسانی که نشانه های روشن و رهنمودی راکه فرو فرستادیم بعداز آنکه آنرا برای مردم د کتاب توضیح دادیم نهفته می دارند آنان را خدا لعنت می کند

اینجا دیگر خیلی سخت می شود

اینکه خداوند متعال از کسانی که بینات را کتمان می کنند عصبانی است

کسانی که نشانه ها و رهنمود ها را حتی بعد از توضیح کتمان می کنند

نکته جالب و قابل توجه کلیت وکلی نگری ونگاه و نظرخداوند منان به همه  مردم است :می فرماید بینات و نشانه های که برای مردم توضیح داده شد

 واین مردم

اینان که از هررنگ وملت ونژاد به سهم خود و برحسب بهرگیری و بهره برداری شان از رهنمود هاوهدایت ار پیامبرانشان  مورد توجه اند و اگر خوب باشندو غیر خدا را نخوانند  و به غیر خدا دل نبندند می بایست امیدوارباشند

جالب تر بشارتی است که قرآن عزیز و کریم ما به همه می دهد و همه می توانند به این کتاب بزرگ واین بینه  عظیم که فصل الاختام نبوت  استناد کنند

اینکه در نگاه و نظر او و در پیشگاه کبریای اش بعضهم اولیاء بعض باشند قطعا از جنس بالا و پایثن بودن این جهانی نیست

در آنجا حسادت نیست

در آنجامیزان اطاعت است

هرچه او بگوید

هرچه او بخواهد

بی هیچ خواست وخواسته ای

بدون هیج کبر واستکباری

ان الذین عندربک لایستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون(به یقین کسانی که نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تکبر نمی ورزند و او را به پاکی می ستایند)

لایستکبرون عن عبادته و یسبحونه این نکته بسیار مهم وکلیدی است که خداوند متعال به آن اشاره دارد,و این نه مربوط من وتو وافراد عادی و عامی است که مربوط به خاصان  وحتی فرشتگان  مقرب اوست که از عبادت دچار خودخواهی کبر ,عجب و .. نمی شوند اصلا عبادت آنان از جنس عشق وعلاقه دنیوی نیست چیزی بالاتر از آن ,اوج عرفان  عینت همه چیزی  اوست

اینکه بغیراز او هیچ نیست اصلا هیچچیز مثل اونیست لیس کمثله شی ء

اینکه او بینا و شنواست

بینا تز از هرچه شنواتر از هرچه وهوالسمیع البصیر

او به همه چیز و برهمه چیز تواناست ان الله علی کل شیء قدیر

مزد آن عبادت فیض یسجدون است یهدی به من یشاء من عباده

هرکسی نمی تواند اهل عبادت باشد,اگر لایق نباشی اگه قدر ندانی, این فیض به تو داده نمی شود

عبادت واقعی خلوص می خواهد

عبادت واقعی رها شدن و رها بودن از خود دنیوی و منیت ها  را شرط اول می داند

به ناز, ناز چشمی گشته ام خوار

پرم ازشور عشق  و شوق دیدار

خداوندا نجات ده از این درد

هلاکم می کند اصرار بسیار

/ 0 نظر / 62 بازدید