علی مردی که هم دیروز و هم امروز و هم فرداست-علی خورشید حق برقله تاریخ

مهربانا

بی تو تنهایی من

درد بزرگی است که پنهان نتوان

مهربانا   

چه کسی گفت محبت مرده است

خنده ات

همدلی و

همدمی ات 

غم و اندوه زدوش دل من می گیرد

مهربانا

تو بمان

مهربانا تو بخند

با تو هر لحظه عمرم بهاراست بهار *

                                                   *برای کسی که مهربانی اش برمن ثابت شده است

/ 2 نظر / 34 بازدید
helen

پيشاپيش، پشتاپشت، پس و پيش، جفت پا، با کله، از ته دل، *عيد غديرت مبارک*

ه. ص

سلام. ممنون ازمحبتت. بسیار زیبا. وپراازانرژی.