گرچه میدان داراست فصل خزان

ای نسیم حوصله کن

من پراز زمزمه ی آغازم 

من هنوز خاطرخوش دارم از خاطره فصل بهار

سخت شده است تحمل این دنیای پراز ...... خودتان هرچه دوست دارید توی نقطه چین بنویسید می تونید کلیک کنید تا دلتون میخاد تا بیشتر بنویسید و بگید ,اگه من بنویسم می شود نظر من , واین من چه ها که نمی کند !!آنجایی که بایدباشد نیست و آنجا که نباید و نبایست باشد هست  ,دنیای ساخت استعمار واستثمار و استحمار بهتر از این نمی شود ! دنیای ساخت و پرداخته عقاید ماتریالیتسی  ,مارکسیستی و هوا وهوس های بی حد و حصر و زیاده طلب امپریالیستی/سرمایه داری  بهتر از این نمی شود

 گیر,ندید من مقصر نیستم  اگه شماها هم جای من بودید  و صحنه دیشبی رو از تلوزیون می دادید شاید حال و روزتان   بهتر از من نبود 

صحنه کشتار که چه عرض کنم قتل عام مسلمانان بی پناه میانماری(برمه سابق) توسط بودایی های افراطی با کمک وهدایت و حمایت دولتشان!!!

.. تویه صحنه چند نفری افتاده بودن به جان یک زن  و او را بیرحمانه می زدند تا به زمین افتاد و به همین بسنده نکرده و پس از زمین افتادن او,  برجسم شاید بی جانش  بازهم ضربه می زدند  ونشان می داند انبوه خانه وکاشانه مسلمانان که تخریب شده و بسیاری از مردم مسلمان آنجا که آوره بودند وهستند!! وعموسام(خصوصا دارودسته جنگ طلب جمهوری خواه )ودارودسته اش به سرکردگی انگلیس این عجوزه موهن اصلا به این کارا کاری ندارندآخه اونجنا نه نفت هست ,نه آل سعود های وطن فروش ومتحجر و نه شیوخ دست نشانده بحرینی وقطری  و نه اسراییل های مهاجر ومتجاوز!!!

راستی یادم رفت بگم بی بی سی هم نبودتاتندو تند واسه نجات مردم برنامه پخش کنه واشک تمساح بریزه  

کس ندانست چرا سکه ایام چنین افتاده است  .

صلح افتاده غریب

جنگ اخبارفراوان دارد

آسمان تیره و بمب آلوده

نیست تاآخر دور

خبری ازخورشید

خیلی هامثل من هستنددارای دنیایی اینچنینی,با مخاطبانی ندیده و نشناخته ,این شده است دفترخاطراتمان و یا شاید شاهد افت وخیزهای تنهایی هامان

تنهایی هایی مالامال ازخاطروخاطره های  گاه شاد وگاه غمگین, وچه خوب اگرکه گاهاهمدل وهمنوایی ازجنس احساساتمان پیداشوندو بفهمیم همدیگر را

واین فهمیدن برای رفاقتی از جنس عقیده وایمان واعتقاد است

و این اعتقاد از جنس همدردی و همدلی با تمامی دردمندان عالم است

چیزی که همه ادیان طالب آن هستند

عدل وعدالت ,قسط ومیزان

می نویسم تاکه شاید همدمی پیدا کنم

اهل دین

اهل صفا

اهل صداقت

اهل عشق

می نویسم

واژه ها

نقشی ز فریاد من است

تاکه شاید همدلی پیدا شود

تاکه شاید هم رهی پیدا شود

اهل عرفان

اهل میزان

اهل عدل

اهل آزادی  وقسط 

/ 2 نظر / 36 بازدید
سئو

وبلاگ زيباي داري موفق باشيد

ارزو

سلام .خسته نباشید .شعرهای بسیار زیبایی دارید موفق باشین [گل]