حالیا شهر خبرکن که آمد رمضان-فصل ایجاز دعا,سوت دل انگیزاذان

 فاقرءوا ماتیسرمنه واقیمواالصلاه واتواالزکاه واقرضواالله قرضاحسنا وماتقدمو لانفسکم من خیرتجدوه عندالله هوخیراواعظم اجراواستغفرواالله ان الله غفور رحیم سالمزمل20

1

می نوسم از تو شاید وارهم

با دم پرجان تو از درد و غم

با تو دنیامان پرازمهر وصفاست

 ای تولطف حق ای بحرنعم

2

ای  تو شرط شور وشوق و زندگی

نور حق ای نادی آزادگی

ره نما تا سوی حق راهی شویم

عاری از ظلم و گناه و بردگی

3

و این هم گفتی متفاوت اما تا حدودی قابل تامل,از خدابخواهیم تا با هدایت وحمایت خودش مارادر دفاع از حق و نفی  اصحاب شیطان آگاه  وهوشیار ومتحد کند و به ما قوت و قدرت تشخیص حق از باطل نه در گفتار که در عمل وکردار بدهد تا با دوری از حرص و طمع و بی مسئولیتی ناشی ازتمرد و بی خیالی اجتماعی خصوصا در رابطه با اقتصاد که امروز پاشنه آشیل کشور اسلامی وانسان پناه ما است هر چه بهتر و بیشتر زمینه  سلطه بیگانگان و دین ستیزان را از کشور  اسلامی وحق طلب مان دور سازیم

دلم تنگ است دلم تنگ است دلم تنگ

زدست ظلم وتبعیض و دل سنگ

خدایاروزگاری خوش عطا کن

به دور از رنج فقر وسایه جنگ

خدایا عالمی دیگر به پا کن

جهان را شاد و سبز و باصفا کن

بگیر تیغ از کف مردان نااهل

همه عالم ز کفر وفقر رها کن

4

اخباربود وصحنه های ملال انگیز از کشتار  یمنی ها توسط هواپیماهای امریکایی سعودی  که دل هر انسان آزاده   را به درد می آورد

وای ازاین قوم لعین آل سعود

دشمن اسلام وقرآن همره قوم یهود

عاقبت این ظلم به پایان می رسد

ای شجاعان یمن برعزمتان صدها دورد

/ 0 نظر / 38 بازدید