شیعه وجه تمایزش با سایر برادران دینی عدل و امامت است و این دو لازم ملزوم هم

*********

درجوامعه ایکه از نظر فرهنگی و ساختار اجتماعی  دارای عقب افتادگی و فاقد نهادها و پایگاههای لازمه اندسخن از دموکراسی ضد دموکراسی است و سخن از تساوی حقوق اجتماعی افراد , سخنی نابجا  و نشدنی چرا که  در اینگونه جوامع هسته های اجتماعی با داشتن اهرم های قومی و قبیله ای و ثروت و قدرت همه پارامتر هارا به  هم زده وآرزو و آمال  های دینی و غیر دینی که خواستار تساوی  حقوق و محقق شدن عدالت اجتماعی است خواستی نابجا و غیر قابل اجرا خواهد بودواگر بر این مهم دخالت های فرامرزی نظامی,اقتصادی ,سیاسی  و....اضافه کنیم به این نتیجه می رسیم که باید وبایستی واقع بین بود و ازدادن شعارهای ایده آلیستی خودداری کرد و برای خواسته های مختص جوامع فرامدرن ,خود و جامعه خود را در معرض خطرهای ناشی از تضعیف   حاکمیت مرکزی قرار نداد

زمانه غریبی است

امریکا , انگلیس و فرانسه شده اند ناجی جهان

وبه همت رسانه های استعماری

ویتنام ,افریقای جنوبی  و الجزایر و.... ارخاطرمردم زدوده شده است

زمانه عجیبی است !

کشور صهیونیستی و متجاوز اسراییل  شده است  مظلوم منطقه

و حاکمان متحجر  و بی رحم وهابی عربستان شده اند منادیان اسلام رحمت!

زمانه غریبی است

خون مردم مسلمان سوریه و عراق و لیبی و ...مفت چنگ سیاست بازی های غرب شده است

و خاورمیانه شده اشت مکانی برای آزمایش اخرین تسلیحات کشورای استعماری

وارزش خون هرمسلمان کمتر از هیچ است

باید بفکر سلامت سگ ریس جمهور امریکا ذر کاخ سفید بود

باید نگران  خوشگذرانی فلان شاهزاده انگلیس در جزایز فلان و بهمان بود

باید نگران معشوقه جدید جنیفرلوپز بود 

بحث بالا  هشدار ی نسبت به شناخت موقعیت و درمعرض خطرقرارندادن کشور و مردم به بهانه های واهی است

اینکه نمی شود براساس تجارب کشورهای دیگر برای کشور خودت نسخه پیچید  

اینکه عوامل زمان مکان فرهنگ دین خلق خو و آداب و رسوم هر کشور  و ایضا عوامل خارجی برحسب زمانه بر تغییر وتحولات هرکشور  تاثیر گذار بوده و هوشیاری و هوشمندی اجتماعی نیروهای اجتماعی خصوصا روشنفکران و سیاستمداران ملی و مذهبی را می طلبد تا عاقلانه عمل کنند  

دنیا رو به تکامل است 

همراه با دستاورد های علمی و اجتماعی و انقلاب ارتباطات که باعث کم رنگ شده مرز ها و فهم بیشتر ملت ها و ملل گشته  ومی گردد و این رشد  و اعتلادر همه زمینه هاست خصوصا زمینه های اجتماعی

ما می بینیم که به موازات این دستاورد ها  دیگر انقلاب های خونین , کشت وکشتارهای قومی و قبیله ای  و یا نبرد  چریکی (مسلحانه)خبری نیست واصرار براین راه کهنه و منسوخ  نه تنها قابل قبول نیست بلکه بشدت منفور ومطرود است

امروزه مابجای انقلاب های خونین  با انقلاب های رنگی  و تغییر و تحولات نرم مواجه ایم ,چیزی که به نوبه خود محصول رشد علمی  و ارتقا تفکرجمعی اجوامع بشری و محبوب ومطلوب انسانهای صالح و صلح طلب است ,پرا که در کشورهای پیشرفته و مدرن نیروهای نظامی وانتظامی در خدمت مردمند و از مردم و نه در خدمت حاکمان و حاکمیت هایی که بخاطر مناهو تفکرات خود هیچ نوع ایده و عمل نو را پذیرا تیستند 

اما  سیاست های استکباری  و جهان سرمایه داری به سرکردگی امریکا و انگلیس  انقلاب های رنگی را برنتافت (و با کمک ایادی داخلی و خارجی و با پمپاژ خواسته های نابجا و غیر قابل اجرا در  کشورهایی که برای خواسته های خودبه انقلاب های رنگی  متوسل شده و با نشان دادن  یک رنگ و یا یک نشانه پشتوانه مردمی خواسته خود  را به دولتمردان نشان داده و مقدمات یک تغییر و تحولات  آرام وبدون خونریزی را فراهم سازند  به سمت و سوی قهر وخشونت کشاند

وما دیدیم که حرکت های اولیه و خواسته های اجتماعی مردم پس از ضعیف شدن حاکمیت مقدمه ای شد برای ظهور و حضور نیروهای جنگ طلب و آشوبگرو عوامل بیگانه  و نفوذی استعمار و استکبار و دنیا شاهدنیست و نابود شدن نظم و نظام در کشور هایی شدکه سعی در انجام اصلاحات بدون خونریزی داشتن !!!

حقیقت این است که انقلابهای رنگی که دستاورد تکامل و اعتلای جوامع اند همگام ,همسان و همپا با  دیگرپارامترهای یک جامعه مدرن بوده و  در اینگونه جوامع نیاز های اولیه اکثریت مردم تا حدودی برآورده می شود از نظرطبقاتی  قابل تحمل اندو در اینگونه جوامع با با ساختارهای پیچیده کشورهای جهانی سومی و عقب افتاده مواجه نیستیم (رجوع شود به مقاله به سرعقل آمدن سرمایه داری  نوشته شهید دکتر شریعتی : ایشان در این مقاله معتقدند که  دنیای سرمایه داری با مکاتب نو خصوصامارکسیست وراهکارهای سوسیالیستی برخورد صفر و صدی نداشته و برای جلوگیری از انقلاب های گارگری اقدام به دادن امتیازات لازمه به گارگران نموذ :امتیازاتی همچون مسکن, خدمات درمانی و بیمه بیکاری  و.... )

 جوامع  مدرن  و پیشرفته  که از نظر فکری در سطح قابل قبولی است  و مردم آن نسبت به جامعه شان احساس مسئولیت کرده  و کمتر کسی از قوانین اجتماعی تخطی می نماید   ودر این جوامع هیچ گونه نشانی از تعصبات قومی و قبیله ای وحتی دینی نیست در اینگونه جوامع انقلاب های رنگی  یک راهکار  مدرن ومطلوب است نه یک ابزار تهدید وتخریب جامعه 

متاسفانه ایده  انقلاب رنگی همانند  دیگر تفکرات و ایده های خارجی  بصورت ناقص  ونامتناسب با ساختار جوامع عقب افتاده  وارد  کشورهای جهان سوم گشته   ابزاری شدبرای  کشورهای غربی تا توسط آن اقدام به تضعیف حکومت هایی که مورد قبول و یا مخالف  منافع نامشروع آنان بوده نموده  و پس از تضعف نظام توسط رسانه ها  و ایادی داخلی و خارجی  بنان این کشور ها رابرهم ریخته و آنان را براندازند

 کشور ها یی  همچون  ,لیبی , سوریه و...قربانی دکترین جدید استعمار شده و هم  امریکای جهانخوار همراه با ایادی مزدورش در   کار ایجاد اخلال وآشوب در دیگر کشور ها می باشند  

 و متاسفانه نیروهایی از جامعه  با تکیه بر خواسته هایی ایده آلی  و با تحریک ایادی پیدا و پنهان  برای آزادی زنان , وآزادی بیان و ....اشک تمساح می ریزند(البته  نباید اعمال و رفتار بعضی از نیروها  تند رو را نادیده گفت که گاها باتند روی  و انجام اعمالی ورفتاری که اصلا و ابدا مورد تایید رهبری و اکثریت روحانیت فکور و روشنفکر و روشن اندیش  به دشمنان ایران و اسلام بهانه داده تا شیعه علی ع شیعه امام باقر و شیعه اما صادق  ع را درصف وهابیان سعودی قرار دهند )

وچه کسی که نداند امریکا همه تخلف های نظام متحجر و زن ستیز آل سعود   رابخاطر منافع ملی نادیده گرفته و این کشور را که  مربی دینی وعقبه گروهای تند رو و جنایتکاری همچون طالبان,القاعده , و داعش و.. نه تنها تحریم نمی شود که تقویت هم می گردد !!! 

  چه کسی که نداند وضع حقوق بشر در ایران اسلامی بسیار بسیار بهتر ازکشورهای منطقه بخصوص نظام وهابی و فناتیک آل سعود است و در این رابطه دیدن زنانی  ایرانی که برای رسیدن به خواسته هایی شاید هم خوب و منطقی ولی غیر ضرور در برهه کنونی  در رسانه های خارجی دم از حقوق زنان می زنند  و این بسیار تاثر انگیز است  

چه کسی است که نداند  که ایران اسلامی متاثر از اجتهاد امام  ره  در رابطه با بسیاری از دستاورد ها دید موافق ومثبت داشته و زندگی  مدرن را برای عموم مرد م خصوصا معتقدان به مذهب اسلام  و سایر مذاهب قابل تحمل و تامل نموده است

حقیقت این است که انقلاب رنگی در جوامع مدرن (ازنظرساختار اجتماعی ) توسط کسانی که بیش و پیش از هرچیزبه رعایت اصول و قوانین اجتماعی معتقد ومقید بوده و از صدمه زدن به  نظام حاکم  که تعدادی کثیری  از آنها ممکن است با خواسته ی آنان موافق باشند  انجام می گیرد

 اصولا انقلاب رنگی برای  انجام تغییرات و وادار ساختن نظام حاکم به انتخابات و در نتیجه تغییرات زوداز موعد است و در جوامع مدرن فاصله چندانی بین تفکرات نظام حاکم و کسانی که معترض هستند نیست درست برعکس کشور های جهان سوم و کشورهایی که دارای حکومت مبتنی بر ایدئولوژی دینی و یا ایدئولوژی  مبتنی و یا متکی بر مکاتب جدید است

حقیقت این است که در این برهه اززمان  دوغ و دوشاب با هم قاطی شده ونظام های غربی علی رغم داشتن جاذبه هایی همچون کارو خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری و  آزادی مثلا فردی !!!بوده و نسل جدید ازخوی و خصلت ویرانگی نظام سرمایه داری که محدودیت ناپذیر  و اسرافگر است بی خبر ویا کم توجه اند امروزه با تبلیغات رسانه های غربی تمامی کشورهایی که دارای و یا متاثر از ایدئولوژی دینی  یا مکاتب جدید اند بصورتی غیر عادلانه  مورد تهاجم قرار داده ومی دهند  و با نگاهی اجماعی به مشکلاتی و معضلات مخرب اجتماعی در کشور های همچون:سوریه ,لیبی ,مصر , ما می بینیم که نظام سرمایه داری بدون دغدغه و با وقاحت در کار نابود کردن کشورها و کسانی است که به عدالت اجتماعی و اعتلای فرهنگ اجتماعی اعتقاد داشته  و برای رسیدن به آن تلاش می کنند 

 همانطور که مطرح شد انقلاب های رنگی دارای ساختار اجتماعی  خاص خود است  و به دلایل مختلف قابل کنترل  اما در کشورهای جهان سومی یا کشورهای که به دلایل مختلق دارای ساختار اجتماعی  پیچیده و ناهمگون اند  انقلاب های رنگی نمی تواند در هر مقطی ایجاد شود  مگر بعلت شرایط خاص جهانی یا در زمان انتخابات !!!

آری انتخابات  

اصولا انتخابات در جوامع پیشرفته عین انقلاب است  انقلابی محبوب و مطلوب که به مردم این فرصت را می دهد تا با دادان رای  و انتخاب افراد و احزاب به خواست و خواسته خود برسند  و بنوعی حاکمان را از نیاز اکثریت جامعه آگاه سازند

 اما همانگور که اشاره شد نسخه غیر بومی شده انقلاب رنگی  در زمانی که شاید نیاز چندانی به آن نباشد  مطرح می گردد  و بصورت ناخود آگاه یا خودآگاه) می شود  جاده صاف کن استعمار  و سرمایه داری  

منظور ما  نفی یا طرد خواسته  هانیست , شاید خیلی هاشان هم بحق باشند و مورد نیاز جامعه  ,اما بحث چی می می دهیم  و چی می گیریم است !! چی می خواستیم و چی شد است 

وهمانطور که در آغاز این مقاله مطرح شد دکتر علی شریعتی با بیان مقاله (به سر عقل آمدن سرمایه داری ) برزرنگی و زیرکی عمال سرمایه داری اشاره داشته اینکه آنان تحت تاثیر تعصبات یا عقاید رایج راه و ره عقل و علم را نادیده نگرفته و با راهکارهای مناسب و متناسب با شرایط  و واقع بینی به برای توفق افکار و نیل به امیال اقدام می نمایند 

جای تعجب ندارد که همه کشورهای سرمایه داری و دنیای غرب که  ظاهرابا نظام های کمونیستی و سوسیالیستی مخالف بوده و در این راه سرمایه گذاری کرده  و می کنند  ولی همین کشور ها علی رغم مخالفت با فلسفه های مارکسیستی و...  با مقوله سوسیالیزم  بعنوان یک موضوع و دستاورد علمی که  بصورتی خدشه ناپذیرمربوط و مرتبط با علوم اجتماعی و تغییر و تحولات مربوط به آن , توجه وافر داشته و برای بعضی از معضلات اجتماعی از راه و راهکارهای سوسیالیزمی بهره  برده و می برند

در امریکا ما دمکرات ها مواجه ایم که با تکیه بر راهکارهای جمعی اجتماعی (بنوعی سوسالیستی )در برابر جمهوری خواهان صف بندی جدی دارند

در بیشتر کشورهای اروپایی ما با احزاب  دمکرات مسیحی و یاسوسیال دمکرات  مواجه هستیم

حتی  شاه مخلوع علی رغم   به  طبع از سرمداران و حکام غربی و .... به این مهم توجه داشت

-اصل اصلاحات ارضی که بنوعی ضربه زدن برساختار فئودالیزم بود امری الزامی برای حرکت بسوی صنعتی  و گرد تعبد وتفکرنظام فئودالی بود ,تفکر و تیدی که الان اثرات سوء و مخرب آنرا در نظام های همسایه همچون افغانستان ,پاکستان , عراق ,لیبی و حتی سوریه می بینیم (اگر چه توسط روحانیت به نوع و نحوه اجرای آن اراداتی وارد شد ومخالفت هایی صورت گرفت اما این می تواند همسو بودن این اقدام را بر رشد و روند تکامل جامعه خدشه دار سازد

اصل سهیم شدن گارگرها در سود کارخانه امری قابل تامل بودو بنوعی ملجا وحاشیه امنی  برای گارگران  که بی خودی اخراج نشوند و اگر اخراج شدن با توجه به میلغی که به آنها داده می شد شود می توانستند  در برابر چالش اقتصادی ناشی ازاخراج مقاومت کند .

اصل سهامی زراعی  که راهکاری بود برای بکارگیری حجم عظیمی  زمینهای یک منطقه و کاشت یک نوع کشت (که این کشت منتج از با بررسی های کلی  و در نظر گرفتن  بسیاری از پارامتر های  منطقه ای , جوی , و پیش بینی نیازهای مملکتی  در سال آتی و.... انجام می گرفت این اصل تولیدات کشاورزی را  هدفمند  و در جهت مطلوب هدایت می کرد) از دیگر مزیت های این اصل شناخت  و شناسایی کشاورزان کم بضاعت و تصمیم گیری برای  افزایش درآمد آنها بود  تصمیماتی همچون بهره گیری از وقت آزاد آنان در سایر فعالیت ها و یا دادن سهامی چند از زمین های ملی بصورت اجاره ای به ایشان در قبال کار  بود

و از دیگر مزایای این اصل رصد کردن  منابع طبیعی و زمین ها و جنگل  هاو مراتع کشور و جلوگیری از تغییر کاربری  زمین ها  و از بین بردن محیط زیست و .... یود

مشکل کشورهایی همچون کشور ما که محل جغرافیایی آنان است که به مثابه پل  و یا محلی جهت عبور و مرو سایر کشور ها بوده  و ودر نتیجه ما   فاقد یک فلسفه و دیدگاه مدون و در نتیجه فاقدثبات فکری  فرهگی و حتی قومی قبیله ای بوده و هستیم  

ازمشکلات جامعه مامیراث بجا مانده  ازشاه و شاه چه هایی بود که مترتب از قوت و قدرت گرفتن اقوام و قبیله ها شان  دربرهه های مختلف زمانیبه قدرت رسیده و هرکدام چندین و چند سال حکمرانی کرده از شاخصه های این نوع حکومت ها تلاش جهت سرکوب کردن همه ی افراد و اقوام و حتی نشانه های حکومت قبلی به هر قیمتی بود  و در این راه کشور ما به سبب این تغییر حکومت ضربه وضربات مهلک اجتماعی ,اقتصادی  و حتی فرهنگی  متحمل می شد

ماحصل این گفته این است که اندوخته (ساختاری )ناشی از تغییر و تحولات اجتماعی و حاکمان و شاهان ما  نه در طول بلکه در عرض و گاها حتی مخالف  بوده است که این می تواند نه برای کشور ما بلکه برای هر کشوری با شرایط ما فاجعه آمیز باشد و در اکثریت کشور های اروپایی  و غربی این ناهماهنگی و تخریب ناشی  از تعویض حکومتها نبوده  وافکار و امیال آنان غالبا همسان یا همراستا بوده  و  بالطبع تغییر و تحولات نه در عرض بلکه در طول است

ادامه دارد 

/ 2 نظر / 35 بازدید
ايميل تبليغاتي ارزان

ارسال ايميل گروهي آلفا مطمئن ترين و ارزانترين تبليغات با بازدهي فوق العاده عالي http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=52428

بهار

سلام . در پست قبلیتون ÷یغام گذاشتم.چون این یکی رو کامل نخوندم و بی ادبی میدونم اظهار نظر رو.یا علی