1

شب پراز حجم سکوت است مرایاری نیست

باده وجام بیارید که دلداری نیست

محتسب تیغ بدست قصدشماتت دارد

شهرآلوده به مکراست دگر فرصت عیاری نیست

2

از نظر غربی ها که غالبا نژاد پرست و بیگانه ستیزند ما جهان سومی ها از شهروندان که چه عرض کنم بلکه ازساکنان درجه سه یاحتی چندم  هستیم و خیل عظیمی از مهاجران  که در شهر و دیار خود  و با عناوین وطرفندهای گزینشی پذیرا می شوند بعلت نبود زاد و ولد و نیاز به کارگران ارزان قیمت  و...است و جز تک و توکی که به راست یا دروغ  القاب نخبه و .. به خیکشان می بنندندبرای ماندن در آنجا باید وبایستی مث .. جون کند و غالبا   ..  مث موش موشک آسته اومد ورفت کرد  تا گربه شاخت نزنه....

البته در دین ومبین اسلام که به خوی و خصلت ما ایرانیان نجیب واهل رحمت وشفقت  بسیار نزدیک است ما ملزم به رعایت حق و حقوق  دیگران و احترام به رای ونظر و ایضا افکار وامیال دینی غیرخودی هستیم وبراساس دستور قزآن عزیزما می باید ضمن تلاش جهت ایجاد محیط دوستانه وعاری از جنگ وجدال در اتحاد وانقیاد به صلح واقعی عاری از زرنگی های انگلیس مابی کوشا بوده و رای و نظرهامان را درخصوص اختلافات دینی وعقیدتی به خداوندمنان واگذار کنیم

قولوا آمنابالله و ماانزل الینا ومانزل الی ابراهیم واسماعیل واسحاق و یعقوب والاسباط ومااوتی  موسی  وعیسی وما اوتی النبیون من ربهم لانفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون البقره آیه شریفه 136(بگویید:ما به خدا ایمان آورده و به آنچه به ابراهیم,اسماعیل,اسحاق,یعقوب ونواده گان آمده و  همچنین به   موسی ,عیسی و هرآنچه از ناحیه پیامبران از ناحیه پرودگارشان داده شده ایمان آوردیم و میان هیچ یک از آنان فرقی نمی گذاریم ومادربرابر او تسلیم هستیم)

فان امنو بمثل ما امنتم به فقداهتدواوان تولوافانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله و هوالسمیع العلیم(البقره آیه شزیفه 137)  (پس اگرآنان هم به آنچه شما بهآن ایمان آوردید ایمان بیاورند مسلما هدایت یافته اند و اگر روی برتابند جز این نیست که در ستیز و دشمنی اند  وبزودیخدا شر آن را دفع خواهد  واو شنوا و دانا است ) 

 بعضی براین مهم تعبیر وتفسیری کرده اند مبنی براینکه همه آنان اگر به اسلام ایمان بیاورند هدایت یافته اندچراکه  به اعتقاد و انقیاد ما مسلمانان این است که دین اسلام دین خاتم و فصل الختام وحی ونبوت است اما با توجه به آیات قبل و بعد و با توجه به دیگر آیاتی که در قرآن کریم آمده است و درآنها به پرسش از اعمال وکردار هر قوم وگروه ومذهب ومسلک با توجه به کتب آسمانی و پیامبرانشان  (امامان و پیشوایانشان) اشاره دارد می توان این تعبیر ومعنا را هم فهم کرد که می فرماید

یوم ندعواکل اناس بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئلک یقرءون کتابهم ولایظلون فتیلا( روزی که تمامی مردم را پیشوایانشان می خوانیم ,پس کسانی که نامه اعمالشان را به دست راستشان دهند ,پس انان نامه خود را می خوانند و به اندازه هسته خرما یی مورد ستم قرار نمی گیرند )

 واگرآنان  هم (پیروان دیگر ادیان توحیدی ) همانند شما و پیروانتان که به تمامی کتب و آیات آسمانی و هرآنچه به آنان نازل شده که در اصل مبین توحید و نبوت ومعاد است  معتقد باشند قطعا با شما تضاد و تخاصمی نداشته و رستگار می گردند و برعکس اگر آنان اینگونه نیندیشند طبیعی است که با شما   جدال و دشمنی  خواهند کرد و خداوند متعال قطعا شر آنان رادفع خواهد کرد  و ما می دیدیم که بیشتر وروحانیون و  علمای ادیان دیگر بعلت تطمیع و تحریف قدرتمندان و یا وسوسه های درون از تایید حضرت محمد ص بعنوان پیامبر خاتم یعنی پیامبری که در کتب اسمانی شان به آن اشاره شده است خود داری کرده و باعث تحریف ویا تضعیف اهداف ادیان توحیدی و در مقاطع تاریخی غلبه کافران وجاهلان بر جوامع دینی شده اند

امروزه ما عینیت این دشمنی و ستیز را در دشمنی بعضی از مسیحیان و یهودیان متعصب ومنحرف در شکل مبارزه وتلاش جهت تخریب چهره اسلام ناب محمدی دیده ومیبینیم  که این برخلاف اهداف  کتب آسمانی و راه و رویه دوپیامبر بزرگکه در قرآن کریم داری جایگاه   می باشند

 اصولا قرآن کریم برای این آمده است تا خط بطلان بزند برتمامی مجادلات  و جنگ وجدال ها

 با وجود قرآن نمی بایست  دربین مسلمانان  اولا هیچ جنگ وجدال و تضاد و مقابله ای باشد وثانیا  برفرض  وجود و بواسطه اعمال نفود ویا نقش و نظر عوامل بیرونی و درونی متاثر اززر و زور وتزویر ما با تضاد و تقابلی مواجه بشویم براساس همین قرآن  ضمن اعتقاد و انقیاد به نظر خود  نه بامجادلات شیطانی و پراز تهمت وافترا که با عمل و رفتار متاثر از سیره رهبران وپیشوایان دینی و امامان خود حقانیتمان  را با ایجاد یک حکومت وحاکمیت که مبین عدل وانصاف و قسط  ونهایتا اصلح بودن راه و روش ومذهب ومسلکمان باشیم

برای درک و فهم این مهم وعدم اصرار به گفته ها و نظرات متاثر از برداشت های زمانی و یا برگرفته از تعصب و یا حتی تقید به عوامل مکانی وزمانی ماباید بدانیم که در حیطه نظری نهایتا این خداوند متعال است که رای ونظر نهایی را خواهد داد واگر ما معتقد ومقید ومومن به دین ومذهب ومسلکمان باشیم می باید این مهم را در عمل و در اخقاق حق محرومان  وهمکیشان خود به اثبات برسانیم بخوانیم :

وقالت الیهودلیست النصاری علی شیء وقالت النصاری لیست الیهود علی شی ء وهم یتلون التاب کذالک قال الذین لایعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یو القیامه فیما کانو یختلفون 

(یهودیان گفتند:نصرانی ها برآیین وروش درستی نیستند و....نصرانی ها گفتند: یهودیان برآیین و روش درستی نیستند.. درحال که همه آنان کتاب(آسمانی )را می خوانند وکسانی که نادانند سخنی مانند سخن آنان(درباره مسلمانان ) گفتند, پس خدا در روز قیامت درمیان آنان درباره آنچه باهم اختلاف می  کند)

 وفاجعه آنجاست که امروزه جنگ وجدال و تهدید وتکفیر نه در سطح ادیان بزرگ  که حتی در بین معتقدان به یک دین و مذهب ومسلک  هم سرایت کرده است  مشکلی که برای ریشه یابی کار باید و بایستی به عوامل مختلف پرداخت حوادث تاریخی خصوصا تضاد وتقابل های دینی وافراطی گری هایی که منبعث ومتاثر از توطئه قدرتمندان و رای ونظر  و فتاوی منادیان دولتی دینی و  یاحوادث وجنایات وز کشت وکشارهای قومی وقبیله ای وانتقام گیری  متعاقب آن  صادر شد است

رهبری  انقلاب اخیرا  هرگونه اختلاف وتفرقه افکنی بین برادران شیعه و سنی را شدید محکوم کرده و سرنخ هرگونه تند روی و بی احترامی به رهبران و پیشوایان دینی را کار ایادی صهیونیست و انگلیسی دانسته و این دستور مهمی است که هرمسلمان خصوصا ما شیعیان علوی باید و بایستی نصب العین خود قرار دهیم برای ریشه یابی این اختلاف وچگونگی رفع آن باید وبایستی از  قران کریم الهام ورهنمود بگیریم اینکه دین مبین اسلام اهل سخت گیری و مشقت و ترساندن دیگران نیست:

ماجعل علیکم فی الدین  حرج (الحج ایه شریفه 78)

(برشما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد)

وحال این را مقایسه کنید با رفتار و اعمال جنایکاران القاعده و داعشی که قمه و کاردهای سلاخی در دست گرفته وبرای بدنام کردن اسلام به استناد به فتاوی روحانیت وهابی در عصر ارتباطات با فجیحانه ترین شکل مردم عادی و اسیران جنگی را بقتل می رسانند

اگر دربین این همه مزدور و مزور گم کرده راه نادن و فریب خورده ای باشد می باید براساس این ایه شریفه توبه کرده و بجای آن بر عوامل پیدا و پنهان : وهابیت  وانگلیس و اسراییل  و پس مانده ها و نواده گان امپراتوری عثمانی بشورند

...لاتتخذواالکافرین اولیاء من دون المومنین... النساء 144

 ... کافران را به جای مومنان سرپرست و یار خود نگیرید....

وحال جدا از این همه توطئه و تبلیع به استناد آیات قرآنی خلقیات پیامبر اسلام وایضا نظر خداوند متعال را درباره کسانی کهسی القلب و سنگ و اهل خشونت اند می پردازیم 

 فبمارحمه من الله لنت لهم ولوکنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم  و....(پس به  مهر و رحمتی از سوی خداوند با آنان نرم خوی شدی و اگردرشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می دندبنابراین ازانان گذشت کن) 

این رای ونظر خدا در طرد خشونت و سخت گیری است و این داعشیان و....خدا نشناس که به زعم خود  قصد حکومت اسلامی دارند جواب خداوند متعال را دربرابر این همه جنایت و سخت گیری چه خواهند داد

وای من این دشمن غدار کیست

اینهمه ظلم وستم از بهر چیست

جان ومال مسلمین برباد شد

نقشه سفیانی آل سعوداهریمنی است

شعرآدمی نمی آید ,غم وغصه عرصه را برآدمی تنگ می کند ,نامردماناسلام ستیز به انتقام جنگ های صلیبی وبا همکاری وهابیون قسی القلب  سعودی و  بعضی ازشیوخ مزدور منطقه خواب از چشم زنان وکودکان عراقی و سوریه ای و یمنی ربوده اند و هررزطه اناترا به خاک وخون می کشند

مردمان اهل دین  کاری کنید

جبهه اسلام را یاری کنید

 داعش

ای مزدورغرب

ای جانیان دین ستیز

داعش

ای  ابر سیاه سخت قیراندود

ای خزان زرد ای مزموم دردآلود

عمرتان کوتاه

 نقشه های  شومتان مطرود

مکرتان محکوم

مرگتان نزدیک 

در نه چندان دور

همره تکبیر

شیعه

سنی

درکنار هم برادروار

از کیان وعزت اسلام

دفاعی سخت خواهند کرد

صبح نزدیک است

موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب  (هود-81)

  ادامه دارد

/ 0 نظر / 44 بازدید