1

دلم تنگ است دلم تنگ است دلم تنگ

چرا دارد زمان با ما سر جنگ 

محبت نیست مروت مرده گویا

زمین افتاده را کی می زنند سنگ 

2

گرفته است خواب از من یک پری روی 

به خنده ی ناز و سحر چشم وابرو 

به آن عهدی که برعشق اش ببستم

هزاران شب کنم با اشک و غم خو 

3

ما زمین افتاده ایم 

حیران  ز دست روزگار

هجمه دارد این خزان

هردم کنم یاد بهار 

/ 0 نظر / 42 بازدید