کاشکی در این جهان سه چیز نبوداستعمارانگلیس ,اسراییل صهیونیست رژیم وهابی آل سعود

باورشعاربالاسه تا شاخصه دارد که ما آرزوی نبود سه رژیم منحوس را کرده ایم :

انگلیس استعمارگر که خصوصیت استعماری و خوی وخصلت مکاراه اش برکسی پوشیده نیست

اسراییل صهیونبیستی  که این خصیصه صهیونیستی اش باعث شده حتی خود یهود از سیاستمداران وحاکمان کنونی اش منزجرومتنفربوده و از امثال شارون ونیاتتیاهو و..اعلام برائت وجدایی کنند

و سوم رژیم وهابی آل سعود که تفکر وتعقل وهابی گری آبشخور ترور وتروریست شده و تا این نظام هست جهان خصوصا کشورهای غربی روی خوش و آرامش به خود نخواهند دید و اگرسوداگران تفکرات سرمایه داری غرب, اندکی عادلانه و بدوراز منافع کوتاه مدت به حوداث جهان نگاه کننددر هر ترور وچالش وناامنی رد پای پای این نظام وتفکر فنانیکش رابه عینه خواهند دید

دنیاباید بداند تنها راه تلطیف و تحمل و فهم اسلام ناب و عاری از خشونت تفکر تشیع علوی است تفکری که می شود در رای و نظر بسیاری از علما و متخصصان دینی عالم تشیع (درگذشته وحال )آنرایافت تفکری که منبعث ومترتب از روشن بینی و روشنفکری و واقع بینی امامان بزرگ عالم تشیع است و امام علی ع  اولین قربانی تحجر و تفکر انجمادی و جزم گرای کسانی است که منبع و ملجا برداشت سطحی و خشن از اسلام رحمت اند و قطعا همراه و همگام با پیشگامان تشیع باید به تسنن محمدی ص هم دل بست و امید داشت تا این دواسلام رحمت را از توطئه ای که برای ان طراحی کرده اند نجات داد

همداستانی و همراستایی سیاست مداران جمهوری اسلامی وسیاستمداران دمکرات ایالات متحده امریکا مژده رهایی از تعصب  وطرفداری نابجا از افکار و امیال متعصبانه وانعطاف ناپذیر دینی در ایران و افکار و امیال متاثر از نژادپرستی و لابی های متجاوزصهیونیستی در امریکاست ,

امروزه دنیا فهمیده است که به یمن انقلاب اسلامی  و ایمان و اعتقاد دینی (چونان که تاریخ گذشته) ایران وایرانی  توانسته و می تواند در عرصه جهانی در همه زمینه ها نقشی اصیل واصلی داشته باشد

شک نباید کرد که در اعتلا وایجاد علم در جامعه  ی جهان وطنی کشوربزرگ امریکا که چاوش خوان قافله تکنولوژی و علم بشریت است  ایران وایرانیان سهمی بزرگ داشته ودارند

و شک نباید کرد که امروزه جمهوری اسلامی ایران با تدبیر و  تعقل سیاست خارجی اش که متاثر و مترتب از رهنمودها وتیزبینی وتیزهوشی رهبری کنونی اش یک واقعیت انکار ناپذیر در روابط بین المللی تاثیر پذیر از منطقه استراتژیک خاورمیانه می باشد

شک نباید کرد که برخلاف تبلیغات صهیونیست ها که (متاثر از امیال و افکار  منجمد وسنتی سرمایه داری سلطه طلب امریکایی های سنتی و افکار  متحجر ومتعصب وهابیون است) امروزه جمهوری اسلامی ایران نقشی مستقل ومثبت در سرکوب تروریست های القاعده , داعش و ... داشته و اگر ایران نبود امروزه لبنان وسوریه ,عراق  و حتی افغانستان در دست و تحت سیطره القاعده ودیگر گروه های افراطی بود

واگرهیچ دلیلی برای مذاکره و رسیدن به یک توافق نبود اصرار رژیم منحوس اسراییل وحکومت تروریست پرور آل سعود بروجود وایجاد اختلاف بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا بهترین دلیل برای ادامه مذاکره و رسیدن به توافق و تفاهم است

باید جشن گرفت

زنده بادگفتمان سبز تمدن ها را

زنده باد صلح

باید مرزها را شکست

هرفاصله ای محکوم است

باید باورداشت:

آن کس که همفکر وهم عقیده من است برادرمن است گرچه فرسنگها دور از من وکشورمن باشد 

و

آنکس که مخالف افکار وعقاید من است با من نیست اگرچه درزیریک سقف با من باشد

زنده باد اخلاق وانسانیت

زنده باد همزیستی و صلح

زنده باد وحدت وتوحید

زنده باد رفاه  و آرامش جهانی

  2

شک ندارم که عشق آخرین مرحله معرفت است

پرایمان

پرعرفان

پرازآزادی

کاش می شد خانه ای ساخت سپید

پرآرام

پرازعدل

پرازجاری  سبزامید

/ 1 نظر / 35 بازدید