کاش نقشی بزنیم جانانه-شاید این پرده آخرباشد

1)

توگشتی وگشتیم ,نشانی نبود

بجز یاد کرداری از یاد دوست

خوشا همدلی ,عشق,شعروشراب

به مستی رخ یار دیدن نکوست

2

دلم دوش از غصه فریاد کرد

دگرباره یاد تو را یاد کرد  

چرا صحنه بگرفت ز ما روزگار

چرا اینچنین سخت بیداد کرد

3  

زندگی یک چند روزی بیش نیست

بند ز دل بگشا که دنیا بند نیست

مست می بایدبه هنگام گذار

ورنه این غم موج را دستار نیست

---

در عالم شعر و شاعری .جدااز چندو چون توان شاعر رسم این نیست که رک و راست به نقد پرداخت و کسانی را به چالش کشید اما زمانه اینقدر بد شده و و غیر قابل تحمل که آدمی ناچاره برعلیه عملکردغیرقابل قبول وجنایتکارانه بعضی ها فریاد بکشه !!!!!

با یه بررسی مختصر می توان دریافت که در دهه های اخیر تمامی جنایات کشور زیاده خواه امریکا در زمان دمکرات های احمق و بدست عمال آنان صورت گرفته که این باعث تاسف است و شاید هم!!!این یه ترفند است  تا بهتر بشود نتیجه گرفت و به مقاصد خبیث دست یافت  !!!

اگر باور ندارید کمک های اوباما را به رژیم صهیونیستی  ببینید  در هجوم وکشتار غزه و چه خر کیف شده نیانتیاهوی فاشیست از خوش خدمتی و مشارکت به وقت عموسام در قتل عام زنان و کودکان بی پناه فلسطینی

فلسطین ای تن پاره

فلسطین ای تمام عمر آواره

چسان مرحم کنم دردی که درمانش نمی دانم

 کجا پایان دهم رنجی که پایانش نمی بینم

دلم سنگین گرفته ست مرد

ز دست مردم نامرد

فلسطین ای دیار درد

اگرچه سخت ,اگرچه تلخ

بمان نستوه همچون کوه

بزن فریاد همچون ابر

به لطف حق نه چندان دور

برون رانی ز خانه ی خویش

شب ظلمانی  زوروزر وتزویر

البته نباید ونبایستی فراموش کرد که در عصر ارتباطات .آنان که نقشی در تجمیع و یا تهیج افکار عمومی داشته و  و حرف و نقلشان مورد قبول طرفین درگیر است  می باید منطق و عقل را نصب العین خود قرار داده  و بگونه ای بگویند و بیندایشند که شدنی باشد و معقول !! که قطعا این با احساسات چندان همخوانی ندارد 

باید و یایستی قبول کرد که هر کشوری جدا از اهداف و آرمانهای ملی و دینی اش اگر در زمانه کنونی زمام امور را بعهده گرفته است می باید قانون و قواعد سیاست کنونی جهان را که مصلحت اندیشی  از الزامات آن است درنظر داشته  و این ممکن است با اصول و آرمانها متفاوت بوده و وخاطرما رابیازارد

امروزه ما با 12 میلیون جمعیت فلسطینی و اسراییلی مواجه ایم به روایتی شش میلیون فلسطینی و شش میلیون اسراییلی  وایجاد یک کشور با توجه به وجود تند رو ها در هردو جناح  و نبودن شرایط تحقق یک روند انتخاباتی سالم و دمکراتیک اصلا و ابدا متصور نیست 

امروزه وبا توجه به ایجاد یک کشور به نام اسراییل  به مدت یک نیم قرن (جدا از بحق یا نا بحق بودن آنان ) و اینکه هستند کسانی که اگرچه نیاکانشان مهاجرند و متجاوز اما خودشان زاده این سرزمین بوده و برون راندن آنان ودادن شعارهای نشدنی! منطقی و میسور نیست  

جدا از اینها اسلام اصلا وابدا اهل ظلم نیست و خدای اسلام بسیار بخشنده  و واقع بین است آیات کریمه ی فراوانی در قرآن کریم هست که بحکم الا ماقد سلف   علی رغم ناحق بودن بعضی قواعد . ضوابط در زمان جهالت  دستور به نادیده گرفتن این  رابطه  های ظالمانه و گناه آلوده  داده اما اجرای و تداوم  ان را  بعد از نزول آیه شدید نهی کرده ومنکر خوانده است  (همانند به تزویج درآوردن هم زمان دوخواهر در زمان جاهلیت  ) لذا ما باید و بایستی سعی مان این باشد که برای ایجاد دو کشور مستقل فلسطنی و اسراییلی در جوار هم تلاش کنیم  و نگذاریم نقشه خبیث انگلیس مکار در ایجاد یک موضوع چالش برانگیز در منطقه خون بی گناهان رابرزمین ریخته ومانع از این شود تا مسلمانان علی رغم داشتند سلایق گوناگون با در نظر گرفتن اصول در اتحاد و اعتلای یک  امت صلح اندیش و آرمانی اسلامی بکوشند   وثروت ومکنت خود را در راهی غیر از جنگ بکارگیرند

ناگفته نماند سیاست جمهوری اسلامی در دفاع از مظلومان فلسطنی  و مسلح کردن آنان برای دفاع از خود که امریکا و رژیم صهیونیستی را وادار به قبول واقعیت نموده  وصهیونیست های افراطی راوادار به تسلیم کرده قابل ستایش است

آری نقش جمهوری اسلامی در اعتلا و دادن عزت و کرامت به  کشورهای مظلوم منطقه   همانند خورشیدی درخشان در تارخ خواهد درخشیدو باعث خجلت آل سعود و شیو خ منطقه و... که در زمانه ی لازم برادران دینی خود را تنها گذاشتند هرگز از خاطر مردمان کشوری بنام فطسطین محو نخواهد شد و

البته این مهم می بایست با یک عزم واراده جهانی : یرای شناسایی جنایتکاران جنگی که سردمداران جنگ طلب اسراییلی بوده همراه باشد و می بایست سردمداران خونخواراسراییلی که برای اهداف وایده های صهیونیستی .نژاذپرستی شان   به مدت نیم قرن خواب وآسایش از فلسطینیان مظلوم و یهودیانی که سالها با آنان درصلح وارامش زندگی کرده اند گرفته است  محاکمه ومحکوم گردند

درمشاهده ظلم  

طرفداری که هیچ !!

حتی اگر سکوت کنی 

قطعا بنوعی شریک جرمی

بیایید 

با هم

وبا تمامی وجودمان

برعلیه صهیونیزم فریاد بزنیم.

عجیب است!!

درعصر حقوق بشر ودرعصر انقلاب ارتباطات

 دربرابر چشمان حیرت زده جهانیان

غزه را به آتش کشیده  ومی کشند

و

امریکا

هنوز

دلواپس منافع ملی است!!

مردمان آزاده جهان

بیایید باهم

ظلم وبی عدالتی را نفرین کنیم

/ 2 نظر / 37 بازدید
ه. ص

سلام خوبین؟مثل همیشه زیبا، بااحساس. موفق وپیروزباشید.