گفتم عاشق شده ام 

گفتی کیست

گفتم  که بدست دل خود دادم دست 

گفتی آن باده بیار

جز مستی

این درد درمانش نیست 

/ 1 نظر / 51 بازدید