جاده هرچند سخت وناهموار , من دلم گرم است به فردا ودم دیدار

سرمایه داری بیداد می کند ,نه در ایران,که در همه ی کشورهای جهان

چندی است کشورهای مستقل را سرمی برند ,

بحث بحث حقوق بشر نیست وگرنه چه کسی می تواند ارتجاع عربستان را از بی عدالتی و عقب افتاده گی اجتماعی تطهیر کند .

چه کسی است که نداند منشاء مالی تمامی ترورها و ایجاد اغتشاش در کشورهای اسلامی عوامل پیدا و پنهان استعمار انگلیس در عربستان وسران کشورهای مرتجج منطقه است

حقیقتا باید از دستیابی گروه های ساخت استعمار انگلیس و صهیونیست های رخنه کرده در رئوس بالای مقامات امریکایی و جنایتکارام القاعده و ..که دست پروده ی  تزویر و زر شاهان و مفتی های سعودی  به سلاح های کشتارجمعی ترسید

شک نبابد کرد اگر کشورهای نسبتا روشنفکر و روشن اندیش اسلامی چون ایران  صدمه ببینند دود این صدمه به چشم  شهروندان مظلوم اروپایی  وامریکایی می رود

چندان دور نیست خاطره ی کمک ایران به انقلابیون افغانستان برای محوحکومت سعودی ساخته ی طالبان

چندان دور نیست یادآوری کمک ایران برای روی کار آمدن یک دولت نسبتا معتدل و قابل تحمل در افغانستان

وچندان نامحتمل نیست دستیابی مرتجعان دینی پرودش یافته در محافل وهابی سعودی به سلاح های کشتار جمعی و در دام افتادن غربیان در دام خودساخته شان.

ایران با همه کمی وکاستی هایش منطقی ترین و قابل تحمل ترین کشور اسلامی است ,این به معنای تایید همه سیاست ها و برداشت های جاری درایران نیست  نگاهی به تحولات ایران بیانگر این مهم است که مردم ایران از نظر برداشت های دینی روشن اندیش و پویا فکرند و توانسته اند فاصله بین دین و دستاورد های  علمی / اجتماعی  را کم وکمتر کنند

واقع این است که حقوق نیم بند زنان درایران بیشتراز کشورهای از نظر اجتماعی و فرهتگی منفور ومنسوخ  منطقه همچون بحرین وعربستان رعایت می شود

در کشوری که احمدی نژاد هست خاتمی هم هست,

انتخاب رفسنجانی ,خاتمی و روحانی در برهه های زمانی بعداز انقلاب نشان از رشد و پویایی افکارعمومی ایران  و استقلال مردم در دادن رای است  و این مهم در کشورهای مرتجع منطقعه که مورد حمایت امریکا  وانگلیس هستند اصلا و ابدا دیده نمی شود

شکی نیست مردم جهان به سمت دوملیتی شدن به پیش میروندیک ملیتی که الان همه کم و بیش داریم و یک ملیتی جهانی (عضو جامعه جهانی بودن )

شکی نیست که در گذار و گذر زمان ملیت جهانی براین ملیت  تفوق پیدا کرده  و  جهان با ایجاد یک قدرت جهانی همه پسند در راستای محقق شدن عدل و عدالت و آزادی و دفع حکام مستبد و خود رای و یا متفرعن اقدام خواهند کرد البته این جهان گرایی و جهان حکومتی قطعا با سبک و سیاق جاری در کشورهای کنونی جهان مثل امریکا و انگلیس که مربی و مروج سرمایه داری و تفریح و تفرعن بی حد و مرز اندمتفاوت بوده و راه و رتاهکارهای آن می بایست نوین ومورد اجماع تمامی جوامع و انسانهای  روی زمین باشد

شکی نیست که در اینچنین جهانی نه تنهاجایی برای مستبدان اقتدارگرایان و  متعصب دینی  و فرهنگی نیست بلکه کشورهای نژاد پرست و فاشیست همچون اسراییل هم مجاز به تبلیغ و ترویج راه و رویه ی منحط خود نیستند

نفی اختلاف طبقاتی بصورت معقول ,نظامند کردن کلیت جهان در راستای دارابودن حداقل های زندگی وطرد مسرفین و افرادنابود کننده معادن و منابع زمینی  از اصول اولیه  است چیزی که با هویت  غیر مسئولانه و عزیز دردونه  پنداشتن سران صهیونیست  و میدان دادن به چپاول حاکمان مورثی همچون عربستان و بحرین و ... قطعا منافات دارد

 بیا باهم بهار را فریاد بزنیم

به دور از مردمان جنگ

چندی است تمامی مردمان جهان دلشان برای یک لحظه آرام لک زده است

من ازفاصله متنفرم

و از مرزهای منحط انسان ساخته

بیا با هم دنیا رابسازیم

ای کاش می شد بجای ....

دلمان بحال تمامی مردمانی می سوخت که عمری است فقر را

مورثی تجربه می کنند

خانه های هنرپیشگان هالیودی در امارات آبادان تر باد

و ثروت شیوخ فئودال عربستان سعودی افزون تر

چه کسی باور می کرد

حتی اوباما

قصددارد برای مصالح امریکا !!! در .....آدم بکشد

و فقرسیاه پوستان امریکایی را در گوشه وکنار کاخ سپید نبیند

و اما ادامه بحث,

اینکه جهان به سمت و سوی یکپارچه گی پیش می رود مرزهای شاهان و اینکه قلدران ساخته  کم و کم رنگ تر می شود و بجای آن حقوق بشر و مصالح جمعیت و جامعه ی جهانی جایگزین می شود ,شکی نیست درآنگونه شرایط که چندان دور نیست, گفتمان افکار وادیان گفتمان صلح است و تعامل ,

گفتمانی از جنس بهتر و مهربان تر بودن ,

گفتمانی از جنس سودمند تر بودن ,

گفتمانی از جنش خدا شناسی و توحید ناب ,

گفتمانی از جنس هر بیشتر به فکر انسان و انسانیت بودن ,

گفتمانی از جنس دوری از تعصبات قومی و قبیله ای و دینی

ما مسلمانان بخصوص شیعیان که  به طبع از حضرت علی ع و فرزندان دانشمند ش از زمره روشنفکران وروشن اندیشان دینی اند  صف خود را از هر ماجراجویی ضد بشری و از منحرفین حرکات انتحاری که قطعا امری ضد اسلامی و انسانی استجدا دانسته  و اعلام می کنیم که این جانیان نادان و بی خرد پیدا و پنهان از افراد پروش یافته و گول خورده پیوند شوم وهابیت افراطی و استعمارگران انگلیسی اند

ما اعلام می کنیم که تمامی ایرانیان جدا از نوع تفکر و دیدگاه شان  در هرکجای جهان که هستند از بهترین شهروندان محسوب میشوند و از مفید ترین

ما ایرانیان افتخار می کنیم  که بیشترین ایرانیان داناو کاربدان و فعال در جامعه پویا و پیشرو آمریکا قراد دارند  و صف شان از صف مزدوران رخنه کرده ی اسرائیلی و انگلیسی در رئوس بالای حاکمیت امریکا جداست

تکیه ما برایرانیت نه بخاطر مرزهای جفرافیایی شاهان و قدرتمندان ساخته که به خاطر فرهنگ غنی و تشیع ناب آن است

تکیه ما برتشیع نه بخاطر دامن زدن به تضاد جاهلانه و استعمار ساخته شیعه و سنی بلکه به خاطر تنفر و دوری شیعیان از حرکات های انتحاری و کشتن بیگناهان به نام دین و جهاد است

عمری است عوامل پیدا و پنهان استعمار و صهیونیست ها  ی نفوذ کرده در رئوس بالای حکومتی امریکا  به دنبال یافتن سرنخی هستند تا اعمال ورفتار خود(موساد ) و یا مزدوران وهابیت سعودی را به گردن مسئولین ایرانی انداخته  و بهانه ای پیدا کنند تا ایرانیان را که دارای پشتوانه ی غنی فرهنگی چندین و چند هزار ساله بوده و  از بنیان گذاران علوم جدیده اندبنوعی متهم به بمب گذاری کنند مثلا ماجرای مضحک میکونوس ولی همین احمق های کوته اندیش چشمشان را به قتل عام سربازان بیگناه امریکایی و اروپائی  که روزانه بدست طالبان و القاعده و دیگر گروه های جاهل و جانی و افراطی که سرنخ تمامی فعالیت ها شان و ایضا پشتیبانی مالی شان دردست شیوخ سعودی و دیگر مرتجعان منطقه انداست و علی رغم اینهمه جنایات که مسئولیت آنرا هم بعهده می گیرند خیلی راحت دم از مذاکره و صلح با طالبان زده و براحتی باز شدن دفتر نمایندگی این مزدوران منحوس ضد اسلام در کشور قطر نادیده می گیرند  

 و هم اینان سعی می کنند ایرانی که خود را مبرا و بیزار از این حرکات میداند  مجری حرکات اینتچنینی  بدانند و طالبان و القاعده و اشوب ظواهری ها را که با افتخار از ریختن خون سربازان امریکایی و اروپایی دم میزنند به میز مذاکره  کشانده تا منافع اندک سرمایه داران زیاده طلب را برآورده سازند و این نهایت کج اندیشی و کج فهمی و عدم آینده نگری است

دیو جنگ  خیمه سیاهش را درکشورهای منطقه برپاکرده و روز و شب از مردم منطقه قربانی می گیرد

در منطقه خاورمیانه جان ادمی کمترین ارزش را دارد و مزدوران  کم عقل و روستانشین افغانستان .عراق و لیبی و پاکستان و ...با تشویق و ترغیب  و متاثربرداشت قومی قبیله ای مفتی یان سعودی از اسلام  روز و شب دست به ترور و بمب گذاری کرده ومنطقه را ناامن و غیر قابل  تحمل کرده اندک:

چه کسی فردا دستور حمله را خواهد داد

کدامین فرزندان فردا یتیم خواهند شد

کدامین مادر فردا داغ مرگ جوانش را تجربه خواهد کرد

آژیز های فردا  مرگ کدامین انسان را فریاد خواهند زد 

از مردمان بیرحمی بیزاریم

و از

فاشیزم

از

نژاد پرستی

از

تعصبات دینی

واز کسانی که منافع  جغرافیایی  مردم یک منطقه را برهرچه ترجیح می دهند

اگر امروز پشتمان به قوم و قبیله و حزب گرم است

اگر امروز وجدان را بی خیالیم

فردا

در دادگاه الهی

چه کسی اعمال و رفتارجنایتکارانه ی مان را توجیه خواهد کرد

 

 ادامه دارد

/ 0 نظر / 6 بازدید