1

آسمان شهرمان ابری است 

باد با خود بد خبردارد 

خاموش  و تنها درخت پیر می داند 

که می باید به دوش باد بسپارد 

آخرین برگ وجود خویش 

آسمان قلب من  هم گشته است تاریک و ابرآلود

سخت  دلتنگم

 بازگویا باد  با خود بد خبردارد 

/ 0 نظر / 38 بازدید