1

اهل صلح ایم از جدال و جنگ بیزاریم

داعش و وهابیون شیطان ورذل اند ما ثناگویان ابراریم

ساقیا جامی بده آرام می خواهیم

بارلها گرم خورشیدت بتابان خسته از حجم شب تاریم

 

2

بامن از فردا بگو ای دل

که

شب را 

سخت و بی شبگیر می بینم

گرم یادت رونق راهم

من

ز باغ خاطرات 

خاطرات سبزمی چینم

/ 0 نظر / 40 بازدید