1

بهترین خاطراتمرونق یادتوبود

حس سر سبزنگاهت 

خنده هایت شدصبورم

ورنه سخت است سخت اینبود ونبود    

/ 0 نظر / 8 بازدید