1

1

بهترین خاطراتم رونق یادتوبود
حس سر سبزنگاهت 

خنده هایت شدصبورم


ورنه سخت است سخت اینبود ونبود    

/ 0 نظر / 87 بازدید