عطرسبزه زار

شادی و بهار 

اوج آسمان

ابردرگذار 

بارش خورشید 

خنده بلبل

رقص گلعزار

ایکاش که  نبود

فصل خزان

ایکاش که یادت

تو خاطر من

تا ابدمی ماند 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید