فما بکت علیهم السماء والارض ......

پس نه آسمان برآنان گریست ونه زمین

پرسونی فای یا شخصیت دهی به  آسمان و زمین جهت بیان مطالب چیزی که بیانگر زیبایی تصویرسازی و ایجاز کلام قرآن برای فهم بیشتر  است

گریه نکرد برای آنان فما بکت علیهم

آسمان السماء

 وزمین  والارض

2

پیری رسید و رسید فراق یار

ترسم نبینمد دگرباره ای بهار

در اغوش خاک چه آرام خفته اند

مردان مرد که بودند مرد کارزار 

غم انگیز است اما هشدار دهنده و اینکه در این وادی همه مان مسافریم .

مسافرانی که اگربا همدم و همره هانمان خوب نباشیم برخود بد کرده ایم و زمینه تنهایی و دوری خود راازدیگران فراهم نموده ایم

وقتی نمانده ویارم وفا نکرد

برمن ببست راه یک آن حیا نکرد

دنیا به کام من مسکین دمی نبود

افتاد دیده مرا حتی نگاه نکرد

نکند با رفتاروگفتار ویاکردارمان مصداق شعربالا باشیم

بیا یک دم کنار من تو بنشین

بدور از های هوی  وهجمه وکین

بیا با هم برادروارباشیم

که این است راه ورسم رونق دین

.....

ممنون از دوستانی که با کمک  و نظرشان  در رفع غلط نوشته هایاملایی متن ها تصحیح  می گردند

ممنون

/ 1 نظر / 24 بازدید