می توان باور داشت  ,می توان باور کرد

که خدا مال همه است

اگر این فاصله ها ,همه از جتس صفا بود و ثواب

دورتر  ها, قد هم بود هوای دلمان 

 دور تر ها همه مان فارغ از وسوسه مال  ومقام 

دلمان فرادرا باور داشت و سلامت را نیز 

همه بودند ,خمینی هم بود

وای اگر خامنه ای باز تنها باشد یابماند تنها 

/ 0 نظر / 41 بازدید