تا که ایام بکام است بیا چاره کنیم

وای اگر  صحنه بگیرد زدست دلمان دست زمان 

آینه ی عبرت شد ویرانه ی هر ایوان *

پند سر دندانه بشنو ز بن دندان  *

* اشاره به شعر معروف   قصیده خاقانی

/ 0 نظر / 36 بازدید