1

دل به دست تو سپردم 

وای از این سلسله  ی هجر و وصال

مطریا نی بنواز ساقیا باده بیار

من پراز خاطره ام گم شده در دشت خیال

2

عالمی باید وعشق

تا که  بند از دل خود برگیرم

رونق عمر گذشت

من هنوز در خم  تک پیوسته  ی  این زنجیرم

رونق فاصله ها سخت نمود حاصل من  

صبر را تجربه کن دل به امید ببند ای دل من  

گرچه طوفانی است دریای دلم

من یقین دارم  پایان خوش  دیدار ساحل ومن

/ 0 نظر / 37 بازدید