گرنباشی تو مرا هجمه این موج به جد می شکندصبح و شب دست به دامان دعام

1

صبح است وامید

به گمانم این ابر

قصد باران دارد

دیربازی است پراز منتظریم

2

می ترسمت

هرگز مباد ,که دگرباره ,عهدبشکنی

عمرم گذشت مراکس خبرنداد

من باتوام ای دل, یا که,توبامنی

/ 2 نظر / 36 بازدید
نیلوفر

خوشبخت ترين مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت.. اگر برای شاد بودن در پی دلیل نباشی…

زهرا

خوش است اندوه تنهایی کشیدن .. اگر باشد امید باز دیدن اللهم عجل لولیک الفرج