جاری آب

سبز دشت

روزگار عاشقی 

مردمان همدلی

شب نشینی هایی که فردا را پراز امید بود 

کاش می شد زندگی رابین هم تقسیم کرد یا که باز از نو نوشت

مردمان مال و سرمایه

که گفته است درد ما درد شماست 

/ 0 نظر / 64 بازدید