مردی ومردانگی با سحر پول افسانه شد

از هجوم ناکسان شهر یمن ویرانه شد

عرش حیران شد ز خونین هجمه آل سعود

وای من دنیا چرا با حق و عدل  بیگانه شد

دنیای ما دنیای دوتا دوتا چارتاست! نمیشه خودت را به اون راه زد ! بقول قدیمی ها دزد حاضر و بز حاضر!امروزه کسی نیست از  خشک مغزی و جمود فکری حکومت منحوس و فناتیک آل سعود با خبر نباشد و نداند که تمامی تند رو یها و گری افراطی  درشکل اعمال ورفتارجنایتکارانه  تروریستی پشتبان و پشتوانه مال و فکری اش شا ه و شاهزادگان آل سعود و روحانی وهابیت آن است  روحانیت خشک مغزی که  مربی و مفتی این نوع اعمال و رفتاربوده وخواهند بود ! اما همین دنیای به اصطلاح متمدت و همین غربی هایی که همیشه برای کشور هایی که به ساز آنان نرقصیده  و داشت و داشته های ملی شان را  به آنان تقدیم وتسلیم نمی کنند می شوند  دایه مهربان تر از مادر و تند و تند بابرنامه های خر رنگ کن ایجاد مزاحمت وچالش کرده  ومی افتند بجان کسانی که بگی نگی یه چیزی شان میشه حالا یا از نظر فکری و مالی ویا بخاطر ضعف اخلاقی و خودشیفتگی

کیست آن تا این ز پاافتاده را یاری کند

بهر نابودی ظلم یک چند عیاری کند

مانده ایم از تاروسنگین سایه سرد سکوت

نیست کس تا خلق مظلوم یمن یاری کند

/ 0 نظر / 33 بازدید