اااااا

  1

زیباترین خاطره ها را  رقم زدم

 در

عالم خیال

آنجا که حرف ها همه حرف دل است

آنجا که واژه ها از احساس پر اند 

و

جاری آب نیز 

بیا به قد یک نفس همدل شویم 

یا که همره 

2

از مردمان دورویی لجم می گیرد 

و از آدم هایی که  زرنگی را آخر خط اند

مگر نه اینکه :

پنجره های بسته از باد می ترسند 

و پرده ها نیز

من دوست دارم با تمامی وجود صداقترا فریاد بزنم

من دوست دارم تمامی مردمانی  را که  خودشان هستند با تمامی وحود تبلیغ کنم

من دنیای مجاری را نمی پسندم چرا که خیلی از اسم ها خودشان نیستد و فصل رایطه ها کاغذی است    

/ 0 نظر / 40 بازدید