آسمان دل من آبی نیست

شب آن تیره است  مهتابی نیست  

چه بگویم که بجز مستی و می 

بهر این خسته دلم کاری نیست 

/ 0 نظر / 55 بازدید