یاد آن پیر هنوز هم که هنوز است مرا می خواند-من زمردان وقاحت نگرانم نگران

1

گرنباشی اهل می این خفته غوغا می کند

عالمی را با دمی رسوای رسوا می کند

خلوتی باید به دوراز های وهوی

ورنه این آشفته  صد ها فتنه برپا می کند

2

گفته بودی عشق غوغا می کند

بیشماران فتنه برپا می کند

ما به دام افتاده ایم دستی بگیر

و رنه این هنگامه رسوا می کند

3

هجمه سنگین است  دمی یاری کنید

جاری امید براین تشنه دشت جاری کنید 

 سخت می ترسم من از هرتند باد

مردمان عقل و دین همدل شوید,کاری کنید

استعمار و استکبار تمام قد دربرابر اسلام صف آرایی کرده وتنها راه دفاع ازاسلام ناب محمدی و اسلام رحمت و رحمانیت دوری و پرهیز از افراط گرایی تحت هرنام ونشان است تند روی ,تحمیل و تحکم از طرف هرقشر و مذهب و مسلکی چه شیعه و چه سنی محکوم است و قطعا اثر بخشی معکوس دارد وقتی که می گوییم عقل ودین (درشعربالا)یعنی داشتن رویکردروزآمدو تلاش برای تلفیق دستاوردها و داشته های توین علمی اجتماعی با احکام و شریعت , رویکردی که از تاکید و تقدیس بیش از حدظواهر پرهیز کرده  و به اهداف توجه ونظر دارد

قطعا داشتن نگاه و نظر نوین ونداشت ترس از روبرو شدن با دستاوردهای علمی/اجتماعی /اقتصادی در همه زمینه ها ,خصوصا احساس نیاز  ودرک مسئولیت دررابطه باتبین ,تفهیم و تبلیغ شریعت و احکام عبادی نه بعنوان هدف که عمدتا بعنوان راه و روش اماده شدن  و آماده کردن نفس برای تزکیه بعنوان پیش شرط کسب حکمت واصلیت شمردن عقل و اجماع در معرفی دین واحکام دینی اصل است و امامان و علمای عالم تشیع منادیان اصلی این نوع رویکرده بود و هستند و این تنها راه تطبیق و تبلیغ دین براساس دستاوردهای  نوین ونوظهر مبتنی برزمان است

موضوع فوق تنها راه طرد رای ونظر و نگاه افراط گرایی است بخاطر داشته باشیم که بنا بر نظر  بسیاری از علما و بنا بر بررسی های قبل و بعد از ظهور اسلام و حتی براساس آیات قرآنی در رابطه بااعلام, تبین و تشریع احکام دینی ما مواحه ایم با انبوهی از اقوال و اعمال دینی وعرفی قبل ازبعث  در آن جوامع که حضرت محمد ص  بنا به آیات قرآنی با آن آداب و اقوال برخوردی منطقی,روانشناسانه . وجامعه شناسانه داشته و اگر آن اداب و رسوم با اصول  اصلی دین که توحید و نبوت و معاد درتضاد و تقابل جدی نبوده با آنان برخوردی اصلاحی و تدریجی داشته است و نخواسته بصورت مکانیکی و خشن مردم زمانه را در تقبل و تقید به دین جدید به زحمت بیندازد

حقیقت فوق پاشنه آشیل متحجران ,ظاهر گرایان و ظاهرپرستان وهابی و طرد افراط گرایی و گروه های صهیونیستی /استعماری داعش. القاعده و  گروه  وحشی اکوحرام و دیگر کسانی است که با افراط گرایی و نداشت عقل و احساسات انسانی از اسلام رجمت وعقلانیت اسلامی  خشن ساخته و معرفی می کنند  اسلامی که شاخصه اصلی اش :ماجراجویی, حرکت های انتحاری, گروگان گیری و سریریدن وحشیانه انسانهای بیگناه است چیزی که بیش و پیش از همه مورد خشم وغضب خداوند منان و کریم است ومخالف با سیره و رفتار محمدص و امامان و علمای دل رحم  ومهربان عالم اسلام خصوصا عالمان تشیع

 مشکلی که امروزه ما با ان مواجه ایم عدم شناخت روشنفکران و نادیده گرفتن نقش و نظر آنان در هدایت و حمایت افکار اقشار تحصلکرده به نفع انقلاب است امام خمینی رهبرفقید انقلاب اسلامی در یکی از سخنرانی هایش خطاب به روشنفکران می گوید بجای نفی و یا دوری از علما و روحانیت اگر حرف و نظری دارید که مثبت است (چیزی به این مضمون ) بیایید بجای اینکه آنرا مستقیما درجامعه مطرح کنید که ماحصلش طردو نفی و یا نادیده گرفتن رای ونظر شماست  آنرا  در گوش فلان  روحانیت بگویید تاببینید با بیان آن توسط این یا آن روحانی چه اثر و اثربخشی داشته و په استقبال عمومی از رای و نظرتان می شود

متاسفانه امروز فلان یا بهمان دانشگاه که دلسوز ومتهد هم هستند بجای تربیت و آموزش افرادانشگاهی و روشنفکر سعی در تربیت افرادی دارند مطیع ,معتقد ومقید به یکنوع فکر و برداشت دینی که بالطبع خروجی اش یک روحانی یا طلبه است که فقط بجای لباس روحانیت کت و شلور پوش است  یعنی بجای اتحاد و اتفاق حوزه ودانشگاه سعی در هضم  ونفی دانشگاه و دانشگاهی در حوزه دارند  و این باعث می شود تا دانشگاه از قوت و قدرت روشنفکران دینی متعهد محروم شده و ما نتوانیم از این نیروی عظیم وکارا که نقش و نظرش نه تنها در جامعه ما که در همه جوامع غیر قابل انکار است بهره ببریم اینکه رهبری ازنوع نگاه وتسلط و میدان داری علوم انسانی در دانشگاهها گلایه دارند شاید علت عمده اش همین نقص و نقیصه باشدنقد ونقیصه ای که بجای خوانش نگاه و نظرهای نوین  و تقابل عالمانه سعی برنبود یا نادیده گرفتن روشنفکران واقعی و طرد مکانیکی افکار وآرایی را دارند که سالها ست بر جوامع دانشگاهی حاکم هستند ومی باید و بایست آنان رابا نگاه مثبت و انتخاب احسن القولی مورد بررسی قرار داد

 دانشگاهای دینی  فوق الذکر می بایست بنا برنظر استاد شهید مطهری از متفکران و روشنفکران خارجی و حتی غیر معتقد به دین (ماتریالیستی ) دعوت کرده و در اینگونه دانشگاهها به آنان اجازه داده (کرسی دراتیارآنان قراردهند) تابی هیچ ترس و واهمه ای به بیان عقاید ونظرات خود بپردازند وآنوقت علمای دینی ما در جلسات بعدی به نقد نظر آنان پرداخته و نظر اسلام  ورای و نظرمروجان ,متخصصان اسلام و روحانیت اسلامی را بیان نمایند قظعا علمایی همچون آیت الله جوادی عاملی و... که خوشبختانه تعداشان در حوزه های علمیه بسیاراست قادر به بیان رای و نظر اصلح و ارجح اسلام  بوده و اگر  در مواردی نیاز یه بیان رای و نظری جدید که منطبق وموافق با اسلام و مترتب از اجتهاد باشد بیان نموده و همخوانی همراستایی و هم عهدی علوم جدیده و دین را تضمین می نمایند

/ 0 نظر / 38 بازدید