1

درخلوتی که موج موج خیال

قایق شکسته ی دل مرا به هرکجا می کشد یاکه می برد

باکم ز صخره نیست

این نیز بگذرد

2

فریاد های گم شده در دل شب

طنین تان

ای ضجه های خیال

من بازمانده ام

در این سرد

دراین  سکوت

باتموج اصرار

باامیدتان

/ 2 نظر / 38 بازدید
ه.ص

سلام خسته نباشین.بسیارزیبابود.