1

چاره ای نیست بسوز ای دل من 

عشق آتش زده است منزل من

سالها رفت نشد چاره ی کار 

به که گویم که مستی دوای دل من

/ 0 نظر / 57 بازدید