دمی با شعر نو

ما که در محکمه عشق محکوم تواییم

هرچه حکم است است بران جان بدهیم با سروجان

تا که بوده است چنین بوده و هست

عاشقان مست شراب دل خویشند و به هر سخت عادت دارند

/ 0 نظر / 14 بازدید